[Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad]

Nota Bereikbaarheid stap in de goede richting

De openbare ruimte wordt op veel plaatsen in de binnenstad gedomineerd door auto's.
De Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad schrijft in een schriftelijke inspraakbijdrage aan het stadsdeel Centrum dat zij instemt met de aanbevelingen van de Nota Bereikbaarheid. Alhoewel de vereniging zich afvraagt of de maatregelen voldoende zijn om de gewenste doelstellingen te bereiken, ziet zij deze nota als de volgende noodzakelijke stap. De vereniging hoopt dat deze nota zonder inhoudelijke afzwakkingen uitgevoerd zal worden.

Het autoluw maken van de binnenstad is een noodzakelijke randvoorwaarde voor het verder verbeteren van de wandel- en verblijfsfunctie van het publieke domein in de binnenstad, één van de gaafste historische stadskernen van de wereld. Ook al is de binnenstad enigszins autoluwer geworden, het is nog niet voldoende, gezien de slechte bereikbaarheid en doorstroming van het verkeer binnen de Singelgracht en de dominante aanwezigheid van geparkeerde automobielen op de mooiste plaatsen in de binnenstad zoals de 17de-eeuwse hoofdgrachten. Dat beslag op de openbare ruimte verstoort de relatie tussen de gevelwanden en de openbare ruimte en tussen de stad en het water in onze waterstad ernstig. De vereniging vraagt hiervoor extra aandacht.
Over de noodzaak van publieke parkeergarages in de rand van de binnenstad en kleine bewonersgarages daarbinnen wordt al tientallen jaren zonder wezenlijke vooruitgang gepraat met als gevolg dat bewoners en projectontwikkelaars hun eigen voorzieningen realiseren, soms met ernstige gevolgen voor monumenten en binnentuinen (we hebben daar al veel voorbeelden van gezien). Mede daarom is het van groot belang dat er openbare parkeergarages komen.

(WS)

[Schriftelijke inspraakbijdrage]