[Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad]

Els Agtsteribbe gekozen tot voorzitter

Op de Algemene Ledenvergadering van 22 april j.l. werd Els Agtsteribbe gekozen tot voorzitter van de vereniging. De scheidend voorzitter Walther Schoonenberg, die het voorzitterschap bekleedde van 1999 tot 2006, is door het bestuur aangesteld als secretaris.

Els Agtsteribbe is in Amsterdam geen onbekende. Zij is een echte monumentenvrouw: zij is jarenlang voorzitter van de Amsterdamse Raad voor de Monumentenzorg (ARM) geweest, de belangrijke monumentenraad die vorig jaar werd opgeheven omdat de gemeente niet genoeg geld over heeft voor de hoofdstedelijke monumentenzorg. Els beschikt als voormalig raadslid voor de PvdA bovendien over een belangrijk netwerk in Amsterdam. Het dagelijks bestuur van de vereniging bestaat nu uit Els Agtsteribbe (voorzitter), Walther Schoonenberg (secretaris) en Simon Blijleven (penningmeester). Met deze nieuwe bestuurssamenstelling breekt voor de vereniging een nieuwe periode aan.

[Interview met Walther Schoonenberg en Els Agtsteribbe] (Binnenstad 217)
[Notulen van de ALV 2006] (Binnenstad 217)

(WS, 22/5/2006)