Home van de VVAB

Belangrijk resultaat van de Werkgroep Waakhond

Bouwplan De Nieuwe Wever drastisch aangepast

In Binnenstad 213 van oktober 2005 betitelde Herman Pinkse het nieuwbouwplan de Nieuwe Wetering, later de Nieuwe Wever genaamd, tussen Lijnbaansgracht 307 en de Nieuwe Weteringstraat 47 en tussen de Derde Weteringdwarsstraat 12 en 18, als een 'treurige misser'. Het plan was bij de negende behandeling van de welstandscommissie goedgekeurd. "Hadden ze de behandeling maar gestaakt na de derde behandeling, een in welstandsland veel gehanteerde vuistregel" (zie: De Nieuwe Wever).
Voorgevel
Nieuwe Weteringstraat
(boven: aanvankelijk plan, onder: gewijzigd plan)
Voorgevel
Derde Weteringdwarsstraat
(boven: aanvankelijk plan, onder: gewijzigd plan)

Het eindresultaat was nog steeds niet om over naar huis te schrijven, maar kreeg toch een bouwvergunning. Waar de Welstand faalde, slaagden een buurtgroep en de VVAB. Onze vereniging heeft zich samen met buurtbewoner Jan Fraijman op succesvolle wijze weten te verzetten tegen dit bouwplan. Onze vereniging had in maart 2006 een formeel bezwaarschrift ingediend tegen het bouwplan, net als de heer Fraijman. Het bouwplan was  niet passend in de buurt en in strijd met de Welstandsnota. Het bezwaarschrift leidde dit jaar tot overleg tussen de opdrachtgever van het bouwplan, de buurtbewoners Jan Fraijman en Boris Roos en Herman Pinkse namens de vereniging. Er werd door Boris Roos een nieuw ontwerp gemaakt dat beter past in de binnenstad en dat de instemming van de welstandscommissie kreeg. Daarop beloofde de vereniging haar bezwaarschrift in te trekken zodra het alternatieve plan bij het stadsdeel is ingediend.

En dat lijkt nu te gaan gebeuren. Het is een belangrijk resultaat voor de buurtvereniging en voor onze Werkgroep Waakhond die al vanaf 1995 wekelijks alle ter visie gelegde bouwplannen bekijkt. Regelmatig wordt namens de vereniging een zienswijze ingediend en soms een bezwaarschrift. Af en toe leidt dat tot een belangrijk resultaat, zoals nu in de Weteringbuurt.

(WS, 15/6/2006)

Meer lezen:
[De Nieuwe Wever] (Binnenstad 213)
[Documenten] (Zienswijzen/bezwaarschriften)


Copyright © VVAB. Teksten en afbeeldingen mogen worden overgenomen op voorwaarde van bronvermelding met link, voor zover geen andere bron wordt vermeld.
 
Home van de VVAB