Home van de VVAB

Provincie keurt bestemmingsplan Overhoeks af

Zo gaat het er straks uit zien: zicht vanaf de Prins Hendrikkade (uit: HER Overhoeks, 2004)
De vereniging heeft per brief vernomen dat het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland op 11 oktober 2006 heeft besloten het bestemmingsplan Overhoeks op formele gronden af te keuren. Er is namelijk gebleken dat niet alle zienswijzen door de gemeente Amsterdam bij de besluitvorming zijn betrokken. Daardoor kleeft aan de vaststelling van het bestemmingsplan 'een formeel gebrek'.

Deze beslissing betekent dat de gemeente een nieuw besluit moet nemen waartegen nieuwe beroepsmogelijkheden bestaan. De Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad hoopt nu dat de gemeente Amsterdam haar eerdere beslissing zal herbezien om vijf torens van maximaal 115 meter hoog recht tegenover het Centraal Station mogelijk te maken, torens die vanuit de stad gezien zelfs boven het CS zullen uitsteken en zichtbaar zullen zijn vanuit de Jordaan, het Singel, de NZ Voorburgwal en de Geldersekade. Op de gemeentelijke wens om een Manhattan aan het IJ te realiseren, duidelijk zichtbaar vanuit de binnenstad, is veel kritiek gekomen. De hoogbouw betekent een aantasting van de visuele integriteit van de historische binnenstad en brengt de aanwijzing van de binnenstad op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO in gevaar. De afkeuring zou een moment van reflectie kunnen zijn, leidend tot het terugbrengen van de maximale bouwhoogte tot een acceptabele omvang.

Meer lezen:
[Vereniging maakt bezwaar tegen bouwhoogte]
[ Bedenkingen bestemmingsplan Overhoeks]
[College ziet geen reden hoogbouwplannen Noord aan te passen.] (Binnenstad 217)
[Vereniging komt in actie tegen hoogbouw aan noordelijke IJ-oever] (Binnenstad 216)
[ Zienswijze bestemmingsplan Overhoeks]

(WS, 18/10/2006)


Copyright © VVAB. Teksten en afbeeldingen mogen worden overgenomen op voorwaarde van bronvermelding met link, voor zover geen andere bron wordt vermeld.
 
Home van de VVAB