Eerste kroonlantaarns geplaatst, op de Reguliersgracht

Het stadsdeel laat er geen gras over groeien! Na de beslissing van de deelraad op 26 januari 2006 om kroonlantaarns te gaan plaatsen op de hoofdgrachten, zijn 13 februari de eerste acht nieuwe kroonlantaarns geplaatst: op de Reguliersgracht.
De eerste acht nieuwe kroonlantaarns op de Reguliersgracht

Op dit ogenblik gaat het alleen nog om de Reguliersgracht tussen de Prinsengracht en de Falckstraat, aan de oneven zijde. De komende vier jaar zullen nog zo'n 1750 lantaarns volgen.

Dat het stadsdeel juist de Reguliersgracht heeft gekozen om de eerste nieuwe kroonlantaarns te plaatsen, is niet zonder betekenis. In 1901 verscheen de brochure 'Stedenschennis'. Daarin stond de redevoering, die Jan Veth had gehouden op de ledenvergadering van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap - een vlammend betoog tegen het gemeentelijke voornemen om de Reguliersgracht te dempen, ten behoeve van de paardentram. Het was de eerste keer dat burgers opkwamen voor het stadsschoon. Dit pleidooi markeert het begin van de systematische herwaardering van de cultuurhistorische waarden, die het Amsterdamse stadsbeeld zo uniek maken. In 1999 werd de binnenstad een 'beschermd stadsgezicht'.
De terugkeer van de kroonlantaarn kan gezien worden als de bekroning van de restauratie van de binnenstad. In dit licht bezien toont de terugkeer van de kroonlantaarn op de Reguliersgracht aan dat het resultaat van de strijd die Jan Veth in 1901 begon, onomkeerbaar is.

Op een feestelijke bijeenkomst in de Duif op 16 februari vierde het stadsdeel de plaatsing van de eerste nieuwe kroonlantaarns. Er werd tevens een boekje gepresenteerd over de ontwikkeling van de nieuwe grachtenlantaarns, geschreven door .Arnold Korporaal. Bij die gelegenheid bedankten Dorothy Beynes-Heijmeijer van Heemstede, voorzitter, en Walther Schoonenberg, secretaris van het Kroonlantaarn Comité stadsdeelwethouder Guido Frankfurther voor zijn doorzettingsvermogen om de terugkeer van de kroonlantaarn in het Amsterdamse stadsbeeld ook daadwerkelijk te realiseren.

[Meer lezen]

(WS, 15/2/2006, gewijzigd 17/2/2006)

Email this to someone Deel deze pagina!

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.