Home van de VVAB

Vereniging komt op voor de Van Houten monumenten

Het Van Houten monument Rozenstraat 72 De top van Rozenstraat 72 moet gecomplementeerd worden.
In een zienswijze over de Cluster Schievink, waar het Van Houten monument Rozenstraat 72 wordt gesloopt en nieuwbouw wordt gerealiseerd met behoud van de topgevel – de tweede herplaatsing! – vraagt de vereniging aandacht voor de Van Houten monumenten.

Dat zijn panden genoemd naar de heer E. van Houten, hoofdinspecteur bij het gemeentelijk bouw- en woningtoezicht, die zich vóór 1940 beijverde voor het behoud en de herplaatsing van historische geveltoppen – een belangrijk hoofdstuk in de vooroorlogse architectuurgeschiedenis van Amsterdam.

Rozenstraat 72 is een beschermd Van Houten rijksmonument. Het argument om het te slopen luidde dat Rozenstraat 72 een ‘vanwege’-monument is: de top is immers herplaatst. Daarmee is sprake van een gevaarlijk precedent, want er zijn honderden Van Houten monumenten in de binnenstad. Het gaat om enkele honderden vaak beeldbepalende en ambachtelijk gedetailleerde bouwwerken in het beschermd stadsgezicht. De fraaiste voorbeelden zijn nauwelijks nog te onderscheiden van ‘echte’ monumenten. De vereniging vraagt zich ernstig af of een dergelijke ontwikkeling wenselijk wordt geacht. Tevens acht de vereniging een inventarisatie van alle nog bestaande Van Houten-panden nodig. “Zonder een dergelijke inventarisatie is de sloop van Rozenstraat 72 een onverantwoordelijke actie.”

[ Zienswijze]

(WS, 10/2/2006)


Copyright © VVAB. Teksten en afbeeldingen mogen worden overgenomen op voorwaarde van bronvermelding met link, voor zover geen andere bron wordt vermeld.
 
Home van de VVAB