Opgeven voor een verenigingsactiviteit

Zaterdag 20 januari 2018: Amsterdam in de zestiende eeuw - Ruimtelijke ordening en huisvesting

Vanaf ongeveer 1530 onderging Amsterdam een ingrijpende vernieuwing. Deze vernieuwing betrof - anders dan in de zeventiende eeuw - geen uitbreiding van het stadsoppervlak, maar een aanpassing van de bestaande ruimtelijke ordening en bebouwing. Er werden nieuwe straten, stegen en kades aangelegd, en huizen werden opnieuw opgetrokken. Het gebruik van baksteen nam hand over hand toe.
In de lezing zal door een combinatie van bouwhistorisch onderzoek en archiefonderzoek worden ingegaan op een tot nog toe onderbelichte transformatieperiode van Amsterdam. Hierbij zal worden gekeken naar de tijd tussen de laatste grote stadsbrand in 1452 en 1578, het jaar van de alteratie van Amsterdam en het jaar van het besluit tot aanzienlijke stadsuitbreidingen.
In het tweede deel van de lezing wordt de huisvesting van de Amsterdammer in de zestiende eeuw behandeld. Aan de hand van een aantal unieke boedelinventarissen en het belastingkohier van 1562 wordt duidelijk hoe bewoners van verschillende sociale klassen en beroepsgroepen woonden. Hierdoor ontstaat een beeld van de gevarieerde wooncultuur en wordt het mogelijk om verschillen te herkennen tussen huizen die in ruimtelijk-typologisch opzicht min of meer gelijk lijken te zijn.
Deze lezing wordt gegeven door Gabri van Tussenbroek, hoogleraar Stedelijke Identiteit en Monumenten aan de UvA en verbonden aan het Bureau Monumenten en Archeologie van de Gemeente Amsterdam.
De lezing zal plaats vinden op zaterdag 20 januari 2018.
Tijd: 11.00 uur (inloop 10.30 uur).
LET OP: De locatie is gewijzigd! De lezing vindt plaats in de Zuiderkerk.

Ja, ik geef mij op voor deelname aan deze verenigingsactiviteit.

Na aanmelding ontvangt u een bevestiging met een betalingsverzoek.

Zaterdag 20 januari 2018: Amsterdam in de zestiende eeuw - Ruimtelijke ordening en huisvesting
code=20jan-16eeuw.

Maximaal aantal deelnemers: 100
Nog beschikbaar aantal plaatsen: 11

De aanmelding, zelfs de betaling, is nog geen garantie van deelname, daar dit wordt bepaald aan de hand van de volgorde dat de betalingen binnenkomen op onze rekening. Het dient dus aanbeveling zo snel mogelijk te betalen. Mocht u niet in aanmerking komen voor deelname, dan laten wij dit weten en wordt uw betaling omgaand retour gestort.
Annuleren is mogelijk tot uiterlijk één week voor de activiteit. Stuur dan een email naar de Excursiecommissie. Alleen wanneer u tot uiterlijk één week voor de activiteit hebt geannuleerd, wordt het betaalde geld teruggestort. Er wordt uiteraard geen geld terugbetaald als u onverhoopt niet komt opdagen.

Opgave Formulier
Naam: (*)
Man Vrouw
Ik ben lid van de VVAB:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon: (*)
Email-adres: (*)
Bevestig email-adres: (*)
Op dit emailadres krijgt u een bevestiging van uw aanmelding.
Aantal deelnemers: (*) x € 10,- voor leden, € 15,- voor niet-leden
Naam 2e deelnemer: Is lid
Email-adres 2e deelnemer:
Eventuele opmerkingen:
Helaas worden we geplaagd door spam. Als beveiliging vragen wij u de automatisch gegenereerde code in te vullen:

De Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad is gevestigd:
Aalsmeerder Veerhuis, Sloterkade 21, 1058 HE Amsterdam
Tel.: 020 6172735
Email:
Het emailadres van de Excursiecommissie is:

Email this to someone Deel deze pagina!

Hoe te betalen

Er dient vooraf betaald te worden door geld over te boeken op de rekening van de Excursiecommissie, bankrekening NL96 INGB 0000 711 533 (dus niet de contributierekening!!!) ten name van 'Ver Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad'
o.v.v. uw naam en eventueel de namen van andere personen die u aangemeld hebt en naam en datum van de activiteit.