Postarchief

Zoekwoorden

UNESCO Werelderfgoed

(PDF-bestand)
Uitgegaan: Brief aan het UNESCO Werelderfgoedcomité over Amsterdamse hoogbouwplannen met een visuele impact op het Werelderfgoed.
Geadresseerde: UNESCO
Afzender: VVAB
Datum: 07/07/2017
Internetadres: https://amsterdamsebinnenstad.nl/archief/docs/20170707-unesco.pdf
Bestandsgrootte: 768.3 Kb

Er bevinden zich in onze database 11 brieven met dit onderwerp:

  BeschrijvingAfzender Datum
Ingekomen: Ter kennisgeving: Brief van de RCE aan het College over hoogbouw/Sluisbuurt met als bijlagen een brief van de UNESCO en een rapport van ICOMOS. RCE 19/09/2017
Ingekomen: Ontvangstbevestiging van onze brief aan de UNESCO over de hoogbouw in de nabijheid van het Werelderfgoed. De UNESCO vraagt nadere informatie aan de siteholder. UNESCO 17/08/2017
Uitgegaan: Brief aan het UNESCO Werelderfgoedcomité over Amsterdamse hoogbouwplannen met een visuele impact op het Werelderfgoed. VVAB 07/07/2017
Ingekomen: Uitnodiging voor een gesprek over de monitoring van het UNESCO Werelderfgoed (per email). Bureau Werelderfgoed 23/12/2014
Ingekomen: Beantwoording van onze brief over de monitoring UNESCO Werelderfgoed. Bureau Werelderfgoed 18/07/2013
Uitgegaan: Gezamenlijke brief van Heemschut en de VVAB aan het Bureau Werelderfgoed over de monitoring UNESCO Werelderfgoed. VVAB 12/06/2013
Uitgegaan: Brief over de monitoring van het UNESCO Werelderfgoed, opgesteld door de Bond Heemschut en de VVAB, naar aanleiding van een gesprek daarover met het Bureau Werelderfgoed. VVAB 13/03/2012
Uitgegaan: Intentieverklaring waarin de VVAB zich als stakeholder van het UNESCO Werelderfgoed heeft verklaard VVAB 04/11/2008
Ingekomen: Brief van Prof. dr. Van der Ploeg namens de Nationale UNESCO-commissie over Overhoeks Nationale UNESCO-commissie 02/10/2006
  Uitgegaan: Brief aan de staatssecretaris over mogelijk uitstel plaatsing binnenstad op Werelderfgoedlijst van de UNESCO VVAB 24/10/2003
Uitgegaan: Brief aan stadsdeel over het maken van een UNESCO Heritage Center in de Torensluis VVAB 04/08/2003

[Gehele lijst]

Email this to someone Deel deze pagina!

Om deze documenten in PDF-formaat te kunnen lezen, heeft u de gratis Adobe Acrobat Reader nodig.