Postarchief

Zoekwoorden

Wijde Heisteeg 7

(PDF-bestand)
Uitgegaan: Aanbiedingsbrief van een nader stuk in deze procedure: onderzoeksrapport van Marcel Heijmans
Geadresseerde: RA
Afzender: VVAB
Datum: 21/07/2017
Internetadres: http://www.amsterdamsebinnenstad.nl/archief/docs/20170721-wh7-nader.pdf
Bestandsgrootte: 154 Kb

Er bevinden zich in onze database 61 brieven met dit onderwerp:

  BeschrijvingAfzender Datum
Uitgegaan: Verzoek tot uitstel van de zitting i.v.m. nog niet beschikken over nieuw besluit. VVAB 07/02/2018
Ingekomen: Nadere stukken inzake de beroepszaak ingebracht door Levelt Levelt 02/02/2018
Ingekomen: Verweerschrift van het stadsdeel inzake de verleende vergunning. SAC 02/02/2018
Ingekomen: Nadere stuk van vergunninghouder (derde partij) in beroepszaak VVAB tegen stadsdeel. Hagedoorn 30/01/2018
Ingekomen: Nadere stukken van vergunninghouder (derde partij) in beroepszaak VVAB tegen stadsdeel. Hagedoorn 29/01/2018
Ingekomen: Mededeling van de rechtbank dat er een schouw zal plaatsvinden ter plaatse. RA 25/01/2018
Ingekomen: Ontvangstbevestiging van ons als bezwaar opgevatte beroep inzake het niet nemen van een besluit inzake aanschrijving op achterstallig onderhoud SAC 04/01/2018
Ingekomen: De rechtbank stuurt ons beroep door naar de gemeente omdat naar haar mening eerst bezwaar moet worden aangetekend terwijl wij zeggen dat geen besluit is genomen RA 22/12/2017
Uitgegaan: Beroep tegen het niet aanschrijven van de eigenaar om noodzakelijke maatregelen te nemen om verder bouwkundig verval te voorkomen. VVAB 12/12/2017
Ingekomen: Email van de gemeente met enkele foto's van de Wijde Heisteeg 7 om aan te tonen dat er voldoende beschermende maatregelen zijn genomen. SAC 27/11/2017
Ingekomen: Beantwoording van onze ingebrekestelling waarin wordt gesteld dat er reeds per email was geantwoord en dat er al een aanschrijving loopt. SAC 13/11/2017
Ingekomen: Beantwoording van onze ingebrekestelling waarin wordt gesteld dat er reeds per email was geantwoord en dat er al een aanschrijving loopt. SAC 13/11/2017
Ingekomen: Uitspraak van de rechtbank inzake de civielrechtelijke procedure tussen de eigenaar en de buurvrouw, ter kennisgeving doorgestuurd: verleende vergunning moet worden aangepast. RA 10/11/2017
Uitgegaan: Ingebrekestelling inzake aanschrijvingsverzoek VVAB 01/11/2017
Ingekomen: Uitnodiging voor de zitting van de rechtbank in de bodemprocedure op 14 februari 2018. Nieuwe stukken kunnen tot de 11de dag hiervoor worden ingediend. RA 18/10/2017
Ingekomen: Rechtbank komt niet tegemoet aan ons verzoek de zitting niet uit te stellen. RA 27/07/2017
Uitgegaan: Verzoek tot aanschrijving en overhandiging van rapport Heijmans aan de vergunningverlener. VVAB 21/07/2017
Uitgegaan: Aanbiedingsbrief van een nader stuk in deze procedure: onderzoeksrapport van Marcel Heijmans VVAB 21/07/2017
Ingekomen: Rechtbank meldt, deze keer correct, dat niet wij maar anderen de behandeling van ons beroep hebben doen uitstellen. RA 18/07/2017
Uitgegaan: Brief waarin de VVAB zegt geen uitstel te willen van de zitting. VVAB 17/07/2017
Ingekomen: Ook Wieringa Advocaten namens mede-beroepsmaker wil geen uitstel van behandeling. Wieringa Advocaten 17/07/2017
Ingekomen: Opnieuw is de behandeling van ons beroep door vergunninghouder uitgesteld. RA 14/07/2017
Ingekomen: Uitnodiging voor de zitting van de rechtbank op 10 oktober 2017. RA 11/07/2017
Ingekomen: Zitting van 12 mei gaat niet door vanwege verhindering van vergunninghouder. Nieuwe datum volgt. RA 14/02/2017
Ingekomen: Uitnodiging voor de zitting over deze zaak op vrijdag 12 mei 2017, 9.00 uur. Nadere stukken mogelijk tot 11de dag voor de zitting. RA 08/02/2017
Ingekomen: Uitspraak in het bezwaar tegen de omgevingsvergunning: gegrond. Besluit van 25 februari 2016 is ingetrokken. SAC 29/12/2016
Ingekomen: Uitspraak van de voorzieningenrechter: verzoek om een voorlopige voorziening is ingewilligd, vergunning is geschorst tot de uitspraak op beroep. VVAB krijgt griffierecht terug. RA 22/11/2016
Uitgegaan: Pleitnota voor de zitting van de voorzieningenrechter vanwege vovo-verzoek. Uitspraak over 2 weken. VVAB 08/11/2016
Uitgegaan: Nader stuk i.v.m. de zitting van de voorzieningenrechter dinsdag 8 november 2016. VVAB 04/11/2016
Ingekomen: I.k.v. het verzoek om voorlopige voorziening een uitnodiging voor de zitting daarover op 8 november 2016. RA 28/10/2016
Ingekomen: Ontvangstbevestiging van verzoek om voorlopige voorziening. RA 27/10/2016
Uitgegaan: Verzoek om een voorlopige voorziening zodat er niet kan worden gebouwd tot de vergunning onherroepelijk is. VVAB 26/10/2016
Uitgegaan: Brief aan de voorzieningenrechter om de VVAB als belanghebbende in vovo-zaak aan te melden. VVAB 03/10/2016
Ingekomen: Factuur van het griffiegeld voor het beroep bij de rechtbank inzake Wijde Heisteeg 7. RA 03/09/2016
Ingekomen: Ontvangstbevestiging van ons beroep inzake Wijde Heisteeg 7 RA 02/09/2016
Uitgegaan: Beroep inzake de omgevingsvergunning Wijde Heisteeg 7 VVAB 01/09/2016
Ingekomen: Besluit inzake de omgevingsvergunning: bij deze vergund (toegestuurd per email door behandelend ambtenaar). Beroep bij rechtbank mogelijk t/m 1 september. SAC 18/07/2016
Uitgegaan: Zienswijze inzake het nieuwe ontwerpbesluit terwijl het bouwplan niet is veranderd. VVAB 02/05/2016
Ingekomen: Conceptbesluit ter visie gelegd tot 4 mei. Hiertegen kan een zienswijze worden ingezonden, daarna volgt besluit waartegen bezwaar kan worden gemaakt. SAC 17/03/2016
Ingekomen: Het stadsdeel stuurt ons op verzoek het advies van RCE in de alsnog gevoerde uitgebreide procedure op: 17de-eeuwse achtergevel mag niet worden gesloopt of moet worden gereconstrueerd. RCE 29/12/2015
Ingekomen: Bezwaarcommissie besluit dat procedure over moet: er had advies aan RCE moeten worden gevraagd. SAC 08/09/2015
Uitgegaan: Pleitnota voor de zitting van de bezwaarcommissie inzake de gedeeltelijke sloop van het rijksmonument Wijde Heisteeg 7. VVAB 25/06/2015
Ingekomen: Uitnodiging voor de uitgestelde zitting van de bezwaarcommissie voor a.s. donderdag. Inclusief nadere stukken, een memo en een dossier, n.a.v. onze nadere stukken. SAC 16/06/2015
Uitgegaan: Nadere stukken i.v.m. hoorzitting bezwaarcommissie, nl. adviezen BMA. VVAB 05/06/2015
Ingekomen: Zitting bezwaarcommissie vindt niet op 2 maar op 9 juni plaats. SAC 21/05/2015
Uitgegaan: Nadere stukken o.a. onafhankelijke contraexpertise van Wolbert Vroom. VVAB 10/05/2015
Ingekomen: Zitting bezwaarschriftencommissie vindt niet plaats op 19 mei maar op 2 juni. SAC 07/05/2015
Ingekomen: Verzoek om voorlopige voorziening is toegekend: er is een bouwstop voor Wijde Heisteeg 7. Griffiegeld wordt terugbetaald. RA 04/05/2015
Uitgegaan: WOB-verzoek inzake Wijde Heisteeg 7. VVAB 29/04/2015
Uitgegaan: Nadere gronden in bezwaar tegen ingreep in rijksmonument, waaronder sloop van 17de-eeuwse incl rapport Fraijman. VVAB 24/04/2015
Ingekomen: Uitnodiging voor de zitting van de bezwaarschriftencommissie op 19 mei. SAC 21/04/2015
Uitgegaan: Nadere stukken voor de voorzieningenrechter in deze zaak waarin een 17de-eeuws monument gedeeltelijk wordt gesloopt. VVAB 20/04/2015
Ingekomen: Nadere stukken inzake de verbouwing en sloop van het 17de-eeuwse pand. RA 17/04/2015
Ingekomen: Dossier inzake Wijde Heisteeg 7 door het stadsdeel aan de voorzieningenrechter gestuurd. SAC 17/04/2015
Ingekomen: Ontvangstbevestiging bezwaarschrift inzake sloop 17de-eeuwse achtergevel. SAC 31/03/2015
Ingekomen: Uitnodiging voor zitting van de voorzieningenrechter op 21 april. RA 26/03/2015
Ingekomen: Ontvangstbevestiging van verzoek om voorlopige voorziening inzake de dreigende sloop van een 17de-eeuwse achtergevel. RA 25/03/2015
Uitgegaan: Bezwaarschrift tegen plan om 17de-eeuwse achtergevel te slopen. VVAB 24/03/2015
Uitgegaan: Verzoek om voorlopige voorziening bij de rechtbank om sloop te voorkomen tijdens bezwaarprocedure. VVAB 24/03/2015
Ingekomen: Omgevingsvergunning voor werkzaamheden aan Wijde Heisteeg 7. SAC 25/02/2015
Uitgegaan: Zienswijze ten aanzien van een in de kern 17de-eeuws pand waarvan men de achtergevel wil slopen. VVAB 23/02/2015

[Gehele lijst]

Email this to someone Deel deze pagina!

Om deze documenten in PDF-formaat te kunnen lezen, heeft u de gratis Adobe Acrobat Reader nodig.