Postarchief

Zoekwoorden

Welstand op het water

(PDF-bestand)
Uitgegaan: Zienswijze inzake het concept-welstandsbeleid op het water
Geadresseerde: GA
Afzender: VVAB (ww)
Datum: 24/11/2017
Internetadres: http://www.amsterdamsebinnenstad.nl/archief/docs/20171124-zienswijze-welstand-water.pdf
Bestandsgrootte: 164.1 Kb

Er bevinden zich in onze database 2 brieven met dit onderwerp:

  BeschrijvingAfzender Datum
Uitgegaan: Zienswijze inzake het concept-welstandsbeleid op het water VVAB 24/11/2017
Uitgegaan: Schriftelijke inspraakreactie Welstand op het water ten aanzien van woonboten VVAB 23/12/2006

[Gehele lijst]

Email this to someone Deel deze pagina!

Om deze documenten in PDF-formaat te kunnen lezen, heeft u de gratis Adobe Acrobat Reader nodig.