Postarchief

Zoekwoorden

Sluisbuurt

(PDF-bestand)
Uitgegaan: Zienswijze inzake conceptbestemmingsplan Sluisbuurt
Afzender: VVAB
Datum: 30/05/2018
Internetadres: https://amsterdamsebinnenstad.nl/archief/docs/20180530-zienswijze-sluisbuurt.pdf
Bestandsgrootte: 1.1 Mb

Er bevinden zich in onze database 11 brieven met dit onderwerp:

  BeschrijvingAfzender Datum
Ingekomen: Nota van beantwoording zienswijze ontwerpbestemmingsplan Sluisbuurt. Uitnodiging voor bespreking van het plan op 21 november en vaststelling op 28 november 2018. GA 31/10/2018
Ingekomen: Gemeente accepteert reactie op brief over termijnoverschreiding: onze zienswijze wordt meegenomen in de procedure. GA 28/06/2018
Ingekomen: Ter kennisgeving: zienswijze van St. EOS (Fred Schoen) inzake het conceptbestemmingsplan Sluisbuurt St. EOS 14/06/2018
Uitgegaan: Zienswijze inzake conceptbestemmingsplan Sluisbuurt VVAB 30/05/2018
Ingekomen: Ter kennisgeving: zienswijze van ProWest inzake het conceptbestemmingsplan Sluisbuurt ProWest 30/05/2018
Ingekomen: Ter kennisgeving: zienswijze van de St. Monumenten Amsterdam Noord inzake het conceptbestemmingsplan Sluisbuurt SMAN 28/05/2018
Uitgegaan: Schriftelijke inspraakreactie op het concept-stedenbouwkundig plan Sluisbuurt (Zeeburgereiland). VVAB 22/12/2016
Ingekomen: Schriftelijke inspraakreactie op de Sluisbuurt door het Genootschap Amstelodamum, ter kennisgeving aan de VVAB. Amstelodamum 22/12/2016
Ingekomen: Schriftelijke inspraakreactie op de Sluisbuurt door de Dorpenraad Noord, ter kennisgeving aan de VVAB. Dorpenraad Noord 22/12/2016
Ingekomen: Schriftelijke inspraakreactie van ProWest ingezonden op het stedenbouwkundig plan Sluisbuurt, ter kennisgeving aan de VVAB. ProWest 21/12/2016
Ingekomen: Schriftelijke inspraakreactie op de Sluisbuurt door de Stichting Monumenten Noord, ter kennisgeving aan de VVAB. St. Monumenten Noord 18/12/2016

[Gehele lijst]

Email this to someone Deel deze pagina!

Om deze documenten in PDF-formaat te kunnen lezen, heeft u de gratis Adobe Acrobat Reader nodig.