Postarchief

Zoekwoorden

[2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000]

 Onderwerp Afzender DatumBeschrijving
Herengracht 572 VVAB 11/10/2018 Aanvullend bezwaarschrift tegen de legaliseringsvergunning van bouwen in afwijking van eerder verleende vergunning inzake het oprichten van een tuinhuis.
Oudekerksplein 15 VVAB 09/10/2018 Pleitnota van Wieringa Advocaten namens de VVAB aan de bezwaarschriftencommissie over het rode glas-in-loodraam in de Heilig Grafkapel van de Oude Kerk.
Herengracht 572 VVAB 04/10/2018 Reactie op ontvangstbevestiging met ontvangstbewijs als bijlage
Wijde Heisteeg 7 VVAB 02/10/2018 Mededeling aan de rechtbank over meenemen van deskundige Heijmans op de zitting van 16 oktober 2018.
Oudekerksplein 15 VVAB 30/09/2018 Brief van het Amsterdam Erfgoed Overleg, mede namens de VVAB, aan mevr Grandjean, St Oude Kerk over Heilig Grafkapel
Herengracht 572 VVAB 20/09/2018 Pro Forma bezwaarschrift tegen verleende legalisatievergunning voor een tuinhuis in de keurtuin van Herengracht 572.
Handhaving VVAB 11/09/2018 Brief over handhaving op het water en de mogelijkheid van digitale handhaving in het bijzonder aan wethouder Dijksma.
Oudekerksplein 15 VVAB 10/09/2018 Email aan de Rijksdienst met aanvullende stukken inzake het rode glas-in-loodraam in de Heilig Grafkapel van de Oude Kerk.
Oudekerksplein 15 VVAB 04/09/2018 Beantwoording van de uitnodiging per email door Stichting de Oude Kerk om een gesprek aan te gaan over het rode glas-in-loodraam in de Heilig Grafkapel van de Oude Kerk.
Oude Hoogstraat 21 VVAB 31/08/2018 Bezwaarschrift tegen vergunning uitbreiding terras Oude Hoogstraat 21 naar de Bethaniƫndwarsstraat.
Oudekerksplein 15 VVAB 22/08/2018 Pleitnota Wieringa advocaten inzake de voorlopige voorziening met betrekking tot het rode glas-in-loodraam in de Heilig Grafkapel van de Oude Kerk.
Oudekerksplein 15 VVAB 20/08/2018 Zending aan de rechtbank van aanvullende stukken. Nieuwe versie van de notitie inzake bouwhistorische waarde van Wevers & Van Luipen architecten en bouwhistorici.
Oudekerksplein 15 VVAB 17/08/2018 Aanvullende stukken inzake het rode glas-in-loodraam in de Heilig Grafkapel van de Oude Kerk. Toegangsflyer, foto's, monumentenregister, Advies Monumenten en Archeologie, notitie Wevers.
Oudekerksplein 15 VVAB 05/08/2018 Verzoek tot voorlopige voorziening inzake het raam in de Heilig Grafkapel van de Oude Kerk.
Oudekerksplein 15 VVAB 31/07/2018 Bezwaarschrift inzake Omgevingsvergunning OLOnr. 3541693 van de Oude Kerk wat betreft vervanging raam van de Heilig Grafkapel
Oudekerksplein 15 VVAB 31/07/2018 Bezwaarschrift inzake Omgevingsvergunning OLOnr. 3541693 van de Oude Kerk wat betreft vervanging raam Heilig Grafkapel
Oudekerksplein 15 VVAB 30/07/2018 Reactie op brief Stichting de Oude Kerk van 26 juli 2018 en verzoek uitstel werkzaamheden aan raam Heilig Grafkapel.
Herengracht 534 VVAB 27/07/2018 Intrekking bezwaar/beroepschrift exploitatievergunning Herengracht 534.
Oudekerksplein 15 VVAB 25/07/2018 Verzoek tot aanhouding uitvoering verleende omgevingsvergunning inzake: aanbrengen rood raam Heilig Grafkapel
Burgemeester VVAB 17/07/2018 Felicitatiebrief aan de nieuwe burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, met aanvraag kennismakingsgesprek.
Herengracht 572 VVAB 11/07/2018 Handhavingsverzoek inzake onderkeldering keurtuin Herengracht 572.
Herengracht 534 VVAB (wb) 20/06/2018 Bezwaarschrift exploitatievergunning Herengracht 534
Terrassen VVAB 13/06/2018 Nader stuk in deze zaak, ingebracht door de VVAB in voorbereiding op de zitting van 26 juni 2018.
Sluisbuurt VVAB 30/05/2018 Zienswijze inzake conceptbestemmingsplan Sluisbuurt
Leidseplein VVAB 16/05/2018 Intrekking proforma-bezwaar overkluizing Lijnbaansgracht Kleine-Gartmanplantsoen
Rasphuispoort VVAB 16/05/2018 Brief over illegaal geplaatste luifel boven Rasphuispoort, inclusief handhavingsverzoek
MUPI VVAB 13/05/2018 Aanvullend bezwaarschrift inzake de MUPI's.
Leidseplein VVAB 02/05/2018 Proforma-bezwaar inzake de overkluizing Lijnbaansgracht onder het Kleine-Gartmanplantsoen
MUPI VVAB 25/04/2018 Proforma-bezwaarschrift tegen vergunning voor het plaatsen van reclame-MUPI's
Wijde Heisteeg 7 VVAB 20/04/2018 Reactie op brief van de rechtbank inzake de zaak Wijde Heisteeg 7 met bijlagen

12345678910111213141516...[Volgende]

Aantal records=1398

(Onze database bevat géén uitgegane stukken van voor 2000.)

Datum: Het betreft de datum op de brief zelf. Bij ingekomen brieven is de ingekomen datum doorgaans een of meerdere dagen later.
Let op: Bij zienswijzen, uitgegaan voor 2011, kan de datum betrekking hebben op de datum van de tervisielegging.

Afzender:
AKC = Amsterdams Kroonlantaarn Comité
AO = Amsterdam Overleg
dOS = Wijkcentrum d'Oude Stadt
VBJ = Vereniging tot Behoud van de Jordaan
VVAB = Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad

Email this to someone Deel deze pagina!

Om deze documenten in PDF-formaat te kunnen lezen, heeft u de gratis Adobe Acrobat Reader nodig.