Postarchief

Zoekwoorden

[2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000]

 Onderwerp Afzender DatumBeschrijving
Reguliersgracht 38 VVAB 15/03/2013 Antwoord op verweerschrift stadsdeel in deze zaak.
 Keizersgracht 647 VVAB (wh) 13/05/2004 art.19 aanvrage tuinhuis; te groot en te hoog gefundeerd; art.19 via raad gevraagd.
 Oudeschans 5-11 VVAB (wh) 08/01/2004 Art.19 procedure voor door schaal, vorm en materiaalgebruik onverteerbaar sloop/nieuwbouwplan in zeer waardevolle omgeving
Marnixkade 62 VBJ 03/08/2006 art.19 voor gewijzigd plan; balkons blijven maar kleiner en privacyschermen; onduidelijkheden in tekeningen.
Rozengracht 13-21 VVAB (wh) 30/03/2007 Art.19 vrijstelling voor buitenruimte kinderopvang aan Prinsengracht. Onvoldoende informatie. Twijfel of dit kan i.v.m. dubbele geluidbelasting van de panden aan de Rozengracht
Keizersgracht 164 VVAB (wh) 02/12/2004 art.19 WRO aanvrage voor het verhogen van Hotel Toren. Bezwaar tegen de airco en de onduidelijkheid van de aanvraag. Inschakeling van de raad(scommissie) gevraagd
Willemsstraat 192-196 VVAB (wh) 22/05/2008 Art.19 WRO voor omstreden plan waarbij sterk afwijkende nieuwbouw t.p.v.onderstuk wordt samengevoegd met belendende orde 2 pand waardoor dat pand ernstig wordt aangetast.
Kinkerstraat 156-72A / Da Costakade 166-170 VVAB (wh) 21/09/2006 Art.19 WRO voor tamelijk grootschalig hotel op deze hoek waarvoor waardevolle maar vervallen panden uit 1893 moeten worden gesloopt (stadsdeel Oud-West)
Herenstraat 30-32 VVAB (wh) 20/10/2005 artikel 19 procedure voor plan uit 2000 dat na vele wijzigingen en procedures weer in gewijzigde vorm aan de orde komt. Nog steeds onaanvaardbaar door grotendeels verglaasde voorgevel in zorgvuldig in historische staat teruggebrachte omgeving.
Lijnbaansgracht t/o 53 VVAB (ww) 23/12/2004 artikel 19 procedure voor vervangingsuitbreiding woonschip, breedte nieuw schip twijfelpunt
Lijnbaansgracht t/o 393 VVAB (ww) 11/08/2004 artikel 19-procedure voor vervangingsuitbreiding woonboot
Balans VVAB 30/09/2015 Balansnota: Reactie van de VVAB op de startnotitie over de balans in de binnenstad.
Marnixkade 62 VBJ 25/08/2005 balkons in smalle tussenruimte, te grote dakkapel, verkeerd geplaatste dakramen.
Elandsstraat 175 VVAB (wh) 26/04/2007 Banier aan ROC-gebouw. Overbodig en in strijd met de richtlijnen. Al te veel reclame aanwezig.
 Marcanti-eiland / Molen De Otter VVAB (wh) 21/07/2002 bedenkingen bij Gedeputeerde Staten tegen het b.p. Marcanti-eiland van Westerpark i.v.m. belemmeringen voor de molen De Otter.
Noord-Zuidlijn VVAB 10/11/2004 bedenkingen bij provincie i.v.m. 2e herziening bestemmingsplan Noord-Zuidlijn
Binnengasthuisterrein VVAB 18/05/2005 bedenkingen bij provincie tegen bestemmingsplan hoek Binnengasthuisstraat/ Vendelstraat
Keizersgracht 164 VVAB 23/10/2013 Bedenkingen tegen legaliseringsvergunning voor illegale sloop en bouw van Hotel Toren.
Brug 303 VVAB 11/01/2007 Beƫindiging procedure rond brug 303 vanwege negatieve adviezen Welstand en Bezwaarschriftcommissie
 Westermarkt t/o 64 VVAB (wh) 12/07/2001 beeldje Westermarkt; ingetrokken
Binnengasthuisterrein VVAB 06/05/2010 Begeleidende brief bij de nadere stukken aan de rechtbank inzake de monumentenvergunning voor sloop van Rijksmonumenten op het Binnengasthuisterrein.
Wijde Heisteeg 7 VVAB 01/09/2016 Beroep inzake de omgevingsvergunning Wijde Heisteeg 7
Wijde Heisteeg 7 VVAB 12/12/2017 Beroep tegen het niet aanschrijven van de eigenaar om noodzakelijke maatregelen te nemen om verder bouwkundig verval te voorkomen.
Oude Turfmarkt VVAB 22/05/2006 beroepschrift bij de rechtbank tegen doorsnijding gewelf in Gasthuisgang door UvA
Rozenstraat 72 VVAB 05/03/2008 Beroepschrift inzake bouwvergunning
Herengracht 572 VVAB 04/12/2013 Beroepschrift inzake tuinhuis-zwembad Herengracht 572
Binnengasthuisterrein VVAB 04/01/2006 beroepschrift Raad van State tegen bestemmingsplein Binnengasthuisstraat hoek Vendelstraat
Rozenstraat 72 VVAB 20/02/2007 Beroepsschrift bij de rechtbank over de sloop van een Van Houtenmonument in de Cluster Schievink
Bestemmingsplan Burgwallen VVAB 22/07/2005 bestemmingspan Burgwallen, o.a. over aanduiding monumenten Zeedijk als nieuwbouw
 Binnengasthuisterrein AO 21/03/2002 bestemmingsplan binnengasthuisterrein e.o.

[Vorige]12345678910111213141516...[Volgende]

Aantal records=1373

(Onze database bevat géén uitgegane stukken van voor 2000.)

Datum: Het betreft de datum op de brief zelf. Bij ingekomen brieven is de ingekomen datum doorgaans een of meerdere dagen later.
Let op: Bij zienswijzen, uitgegaan voor 2011, kan de datum betrekking hebben op de datum van de tervisielegging.

Afzender:
AKC = Amsterdams Kroonlantaarn Comité
AO = Amsterdam Overleg
dOS = Wijkcentrum d'Oude Stadt
VBJ = Vereniging tot Behoud van de Jordaan
VVAB = Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad

Email this to someone Deel deze pagina!

Om deze documenten in PDF-formaat te kunnen lezen, heeft u de gratis Adobe Acrobat Reader nodig.