Postarchief

Zoekwoorden

[2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] 2002 [2001] [2000]

 Onderwerp Afzender DatumBeschrijving
 Laurierstraat 195 VBJ 30/05/2002 vervangen dakkapellen en maken dakterras i.p.v. achterdeel kap; lijkt acceptabel mits privacy van buren is gewaarborgd.
 Willemsstraat 18 VBJ 21/02/2002 vervangen zadeldak door mansardekap op orde 2 pand, maken dakkapellen en dakterras
Keizersgracht t/o 63 VVAB (ww) 18/12/2002 vervangingsvergunning woonboot: vervangende woonboot privatiseert ± 30 m2 openbare ruimte
Prinsengracht t/o 151 VVAB (ww) 24/12/2002 vervangingsvergunning woonboot: vervangende woonboot privatiseert ± 72 m2 openbare ruimte
 Bloemstraat 164-176 VBJ 16/05/2002 wijziging eerder bouwplan; bezwaar tegen enkele dakkapellen
 Singel 43 VVAB 11/04/2002 wijziging. b.p. Spuistraat i.v.m. verplaatsing van prostitutiebedrijf van de V. Hasseltsteeg naar het Singel (schriftelijke inspraak)
 Palmgracht 1-3 VVAB (wh) 21/03/2002 zeer slechte historiserende nieuwbouw waarvoor orde 2 pand wordt gesloopt
 Bloemgracht 5 VBJ 12/09/2002 zeer welkome restauratie maar bezwaar tegen de vorm van de (aangekapte) dakkapel.
 Prinsengracht 385-395 VVAB 14/05/2002 zelfstandige brievenbus/intercom in stoepenzone Prinsengracht
 Herengracht 205 / Singel 236 VVAB (wh) 07/03/2002 zichtbare luchtbehandelingsinstallatie op het dak
 Zanddwarsstraat 8 VVAB (wh) 10/01/2002 zienswijze i.v.m. bestemmingsplanprocedure, aansluitend op de eerdere zienswijze
 Marcanti-eiland (Westerpark) VVAB (wh) 03/03/2002 zienswijze inzake bestemmingsplan Marcanti-eiland i.v.m. windhinder door 55 meter hoge torenflat voor De Otter

[Vorige]1234

Aantal records=112

(Onze database bevat géén uitgegane stukken van voor 2000.)

Datum: Het betreft de datum op de brief zelf. Bij ingekomen brieven is de ingekomen datum doorgaans een of meerdere dagen later.
Let op: Bij zienswijzen, uitgegaan voor 2011, kan de datum betrekking hebben op de datum van de tervisielegging.

Afzender:
AKC = Amsterdams Kroonlantaarn Comité
AO = Amsterdam Overleg
dOS = Wijkcentrum d'Oude Stadt
VBJ = Vereniging tot Behoud van de Jordaan
VVAB = Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad

Email this to someone Deel deze pagina!

Om deze documenten in PDF-formaat te kunnen lezen, heeft u de gratis Adobe Acrobat Reader nodig.