Postarchief

Zoekwoorden

[2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000]

 Onderwerp Afzender DatumBeschrijving
Herengracht 572 VVAB 30/08/2015 Verweerschrift tegen het hoger beroep van de aanvrager van het tuinhuis tegen de uitspraak van de rechtbank.
Binnengasthuisterrein AO 23/07/2015 Brief aan de UvA van het Amsterdam Overleg, waarin de VVAB participeert, over het mogelijk niet doorgaan van de UB op het Binnengasthuisterrein.
Oudekerksplein 15 VVAB 17/07/2015 Brief aan mevr Grandjean vanwege uitnodiging voor discussie over dakplatform.
Varen in Amsterdam VVAB (ww) 17/07/2015 Aanvullende gronden inzake het beroep inzake de Hottug.
Keizersgracht 164 VVAB 06/07/2015 Verweerschrift inzake het hoger beroep van het stadsdeel en Hotel Toren tegen de uitspraak van de rechtbank inzake de bouwvergunning.
Wijde Heisteeg 7 VVAB 25/06/2015 Pleitnota voor de zitting van de bezwaarcommissie inzake de gedeeltelijke sloop van het rijksmonument Wijde Heisteeg 7.
Fietsparkeren VVAB 09/06/2015 Raadsadres inzake de drijvende fietsvoorzieningen Lijnbaansgracht bij Leidseplein ivm onderzoek naar alternatief op landje Paradiso.
Wijde Heisteeg 7 VVAB 05/06/2015 Nadere stukken i.v.m. hoorzitting bezwaarcommissie, nl. adviezen BMA.
Herengracht 572 VVAB 01/06/2015 Brief aan de bestuurscommissie over de uitspraak van de rechtbank inzake het zwembad-tuinhuis.
Keizersgracht 164 VVAB 01/06/2015 Brief aan het stadsdeel vanwege het niet reageren op onze brief van 25 maart.
Varen in Amsterdam VVAB 27/05/2015 Gronden van bezwaar inzake de vergunde sloepen door Waternet.
Oudekerksplein 15 VVAB 26/05/2015 Reactie op brief mevr Grandjean inzake het dakterras op de Oude Kerk.
Keizersgracht 164 VVAB 21/05/2015 Reactie op verzoek van het stadsdeel aan de RvS voor een voorlopige voorziening inzake Hotel Toren.
Wijde Heisteeg 7 VVAB 10/05/2015 Nadere stukken o.a. onafhankelijke contraexpertise van Wolbert Vroom.
Terrassen VVAB 29/04/2015 Zienswijze inzake de conceptwijziging Terrassenbeleid 2011 waarin de VVAB bezwaar maakt tegen de komst van terrassen op brugvleugels.
Wijde Heisteeg 7 VVAB 29/04/2015 WOB-verzoek inzake Wijde Heisteeg 7.
Wijde Heisteeg 7 VVAB 24/04/2015 Nadere gronden in bezwaar tegen ingreep in rijksmonument, waaronder sloop van 17de-eeuwse incl rapport Fraijman.
Balans VVAB 23/04/2015 Brief aan de heer Heule van Short Stay Group als reactie op zijn email n.a.v. ingezonden brief, open brief aan de burgemeester over de balans in de binnenstad.
Balans VVAB 23/04/2015 Brief aan de heer Van der Avert van Amsterdam Promotion als reactie op zijn email over onze ingezonden brief in de krant over de balans in de binnenstad.
Keizersgracht 164 VVAB 20/04/2015 Ingebrekestelling vanwege niet tijdig besluiten na uitspraak van de rechtbank inzake Hotel Toren.
Wijde Heisteeg 7 VVAB 20/04/2015 Nadere stukken voor de voorzieningenrechter in deze zaak waarin een 17de-eeuws monument gedeeltelijk wordt gesloopt.
Beursplein VVAB 13/04/2015 Inspraakreactie Beursgebied en concept-terrassenplan Beursplein.
Keizersgracht 164 VVAB 02/04/2015 Reactie op verweerschrift gemeente in de procedure sloopvergunning Hotel Toren.
Varen in Amsterdam VVAB (ww) 02/04/2015 Proforma bezwaar tegen exploitatievergunning voor open sloepen in de grachten.
Keizersgracht 164 VVAB 25/03/2015 Brief aan mevr Van Pinxteren over ontwikkelingen rond Hotel Toren.
Wijde Heisteeg 7 VVAB 24/03/2015 Bezwaarschrift tegen plan om 17de-eeuwse achtergevel te slopen.
Wijde Heisteeg 7 VVAB 24/03/2015 Verzoek om voorlopige voorziening bij de rechtbank om sloop te voorkomen tijdens bezwaarprocedure.
Westerdoksdijk VVAB 17/03/2015 Raadsadres inzake het Good Hotel, Westerdoksdijk.
Keizersgracht 324 VVAB 16/03/2015 Brief aan projectontwikkelaar over herbestemming Felix Meritis.
Wijde Heisteeg 7 VVAB (wh) 23/02/2015 Zienswijze ten aanzien van een in de kern 17de-eeuws pand waarvan men de achtergevel wil slopen.

[Vorige]12345678910111213141516...[Volgende]

Aantal records=1412

(Onze database bevat géén uitgegane stukken van voor 2000.)

Datum: Het betreft de datum op de brief zelf. Bij ingekomen brieven is de ingekomen datum doorgaans een of meerdere dagen later.
Let op: Bij zienswijzen, uitgegaan voor 2011, kan de datum betrekking hebben op de datum van de tervisielegging.

Afzender:
AKC = Amsterdams Kroonlantaarn Comité
AO = Amsterdam Overleg
dOS = Wijkcentrum d'Oude Stadt
VBJ = Vereniging tot Behoud van de Jordaan
VVAB = Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad

Email this to someone Deel deze pagina!

Om deze documenten in PDF-formaat te kunnen lezen, heeft u de gratis Adobe Acrobat Reader nodig.