Postarchief

Zoekwoorden

[2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000]

 Onderwerp Afzender DatumBeschrijving
Amstel Oostoever VVAB (ww) 20/09/2005 inspraakreactie op het Masterplan Amstel Oostoever
Amstel t/o 340 VVAB (ww) 14/06/2003 aanvraag voor ligplaatsvergunning 'Amelie' in de Amstel
Amstel t/o 51 VVAB (wh) 03/07/2008 Steiger voor de Hermitage met een lengte van 20 meter en een diepte van 9 meter. Aandacht gevraagd voor de inrichting en het gebruik van de steiger en aangedrongen op sanering van het gebruik van.oever en water voor de Hermitage.
Amstelcampus VVAB 14/12/2004 zienswijze concept-Stedenbouwkundig Programma van Eisen Amstelcampus - bouwmassa's in Wibautstraat tot max. 53 m hoog
 Amstelstraat 24 VVAB (wh) 27/03/2003 renovatie en uitbreiding van de disco It. Het pand wordt functioneel en esthetisch duidelijk beter maar wijkt nog sterker af in het stadsbeeld. Confrontatie met de tuin van Willet. Een integrale visie op de zuidwand van de Amstelstraat is nodig
Amstelstraat 29-31 / Wagenstraat 13-17 VVAB 30/08/2007 Aantasting van het individuele karakter van de in 1970 gerestaureerde panden - RACM dreigt met schrappen van rijkslijst
Amstelstraat 29-31 / Wagenstraat 13-17 VVAB 12/08/2007 Verzoek tot een bouwstop - bouwen zonder vergunning
Anjeliersstraat 197 VBJ 26/07/2007 Verbouwing bestaand pand waarbij de achterste helft wordt vervangen en voorzien van een totaal van de omgeving afwijkende achtergevel.
 Anjeliersstraat 31 D VBJ 21/06/2001 vervangen dakraam; na aanpassing vergunning
Anjeliersstraat 57-59 VVAB (wh) 02/07/2010 Wijziging van het bestaande gevelskelet en het gebrek aan overeenkomst tussen bestaande en nieuwe gevelopbouw doet het karakter van het pand geheel verloren gaan en brengt grote schade aan de voorgevel.
Anjeliersstraat 78-82 VBJ 12/01/2006 breed bouwplan met beelden aan de voorgevel behorend bij het daarachter gelegen (te stichten?) draaiorgelmuseum. Als manifestatie daarvan misschien passend maar zonder die relatie niet gewenst
Armpalen VVAB 19/11/2013 Voorstel voor de plaatsing van drie armpalen in de binnenstad.
ARS AO 01/12/2010 Brief van het Amsterdam Overleg aan de Raad inzake het omvormingsplan van de Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling (ARS).
Balans VVAB 30/09/2015 Balansnota: Reactie van de VVAB op de startnotitie over de balans in de binnenstad.
Balans VVAB 23/04/2015 Brief aan de heer Heule van Short Stay Group als reactie op zijn email n.a.v. ingezonden brief, open brief aan de burgemeester over de balans in de binnenstad.
Balans VVAB 23/04/2015 Brief aan de heer Van der Avert van Amsterdam Promotion als reactie op zijn email over onze ingezonden brief in de krant over de balans in de binnenstad.
Banieren VVAB 06/02/2013 Inspraakreactie op 'Aanvullend beleid voor losstaande vlaggen en banieren in de openbare ruimte'.
 Barndesteeg 21-25 VVAB (wh) 31/10/2002 pleidooi voor handhaven bovendeel te slopen hekwerk bij verplaatsing entree
Beleidskader Monumenten VVAB 04/12/2015 Zienswijze van de VVAB over het Concept-Beleidskader Monumenten, dat in de plaats komt van het PvEM.
Beleidsnota Monumentenzorg VVAB 03/11/2004 schriftelijke inspraakreactie concept-beleidsplan Monumenten en Archeologie 2005-2010, 'Ruimte voor Geschiedenis'
Berenstraat 5 B VVAB (wh) 26/02/2009 Verandering en verhoging van kap en uitbreiding achterdeel. De verhoging is een ernstige aantasting van van straatbeeld en daklandschap.
Bestemmingsplan Burgwallen VVAB 22/07/2005 bestemmingspan Burgwallen, o.a. over aanduiding monumenten Zeedijk als nieuwbouw
Bestemmingsplan Groot-Waterloo VVAB 30/10/2007 Zienswijze op het ontwerp-bestemmingsplan Groot Waterloo (begrensd door Nieuwe Herengracht, PH Kade, Oudeschans, Zwanenburgwal en Amstel). Onze zienswijze heeft vooral betrekking op de toekomst van het Mr.Visserplein.
Bestemmingsplan Nieuwmarkt VVAB 01/03/2005 Bestemmingsplan Nieuwmarkt, o.a. over 1000 m2-regel
Bestemmingsplan oostelijke binnenstad VVAB (wh) 09/09/2010 Aanvulling op eerdere zienswijze op de concept-raadsvoordracht Bestemmingsplan Oostelijke Binnenstad (o.a. over Emma Kinderziekenhuis).
Bestemmingsplan oostelijke binnenstad VVAB (wh) 08/07/2010 Zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan voor de oostelijke binnenstad met name met opmerkingen over blok omsloten door Alexanderstraat, Alexanderkade, Kazernestraat en Sarphatistraat (Emma Kinderziekenhuis).
Bestemmingsplan oostelijke eilanden VVAB (wh) 26/02/2010 Het ontbreken van de waarderingkaart in de door het rijk centraal voorgeschreven digitale vorm ontneemt het zicht op planniveau. Bij de perceelsgewijze aanduiding ontbreekt de samenhang. De toegankelijkheid van het bestemmingsplan wordt beperkt daar het niet te raadplegen is op een Apple-computer.
Bestemmingsplan Water VVAB 25/01/2012 Zienswijze conceptbestemmingsplan Water, vervolg op inspraakreactie 23 juni 2011.
Bestemmingsplan Water VVAB 23/06/2011 Schriftelijke inspraakreactie op het concept-bestemmingsplan water.
Bestemmingsplan Weesperbuurt VVAB 11/07/2006 Raadsadres spreekt zich uit tegen nieuwbouwplannen Weesperstraat

12345678910111213141516...[Volgende]

Aantal records=1373

(Onze database bevat géén uitgegane stukken van voor 2000.)

Datum: Het betreft de datum op de brief zelf. Bij ingekomen brieven is de ingekomen datum doorgaans een of meerdere dagen later.
Let op: Bij zienswijzen, uitgegaan voor 2011, kan de datum betrekking hebben op de datum van de tervisielegging.

Afzender:
AKC = Amsterdams Kroonlantaarn Comité
AO = Amsterdam Overleg
dOS = Wijkcentrum d'Oude Stadt
VBJ = Vereniging tot Behoud van de Jordaan
VVAB = Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad

Email this to someone Deel deze pagina!

Om deze documenten in PDF-formaat te kunnen lezen, heeft u de gratis Adobe Acrobat Reader nodig.