Postarchief

Zoekwoorden

[2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] 2002 [2001] [2000]

 Onderwerp Afzender DatumBeschrijving
 Boomstraat 11-17 VVAB (wh) 17/10/2002 renovatie van 11 en vervanging van 13 t/m 17 door te hoge en niet goed gedetailleerde nieuwbouw met parkeergarage voor 12 auto's
 Pieter Jacobszstraat 21-23 VVAB (wh) 17/10/2002 nieuw bouwplan i.p.v. eerder afgewezen groter plan; onwenselijke middenrisaliet met balkons en te grote dakkapellen; onbevredigende pui
 F.Simonszstraat 72-74 / Lijnbaansgracht 365-372 VVAB (wh) 16/10/2002 reactie op verslag Hoorcommissie Bouwplannen
 Nieuwe Herengracht 15 VVAB (wh) 03/10/2002 maken dubbele dakkapel op vlieringniveau
 Roetersstraat 8 VVAB (wh) 03/10/2002 dakopbouw over volledige breedte (orde 2)
Kroonlantaarn AKC 23/09/2002 Schriftelijke inspraakbijdrage historische verlichting in de binnenstad Amsterdam (kroonlantaarn)
 Kerkstraat 252 VVAB (wh) 19/09/2002 aantasting voorgevel gaaf beeldbepalend pand bij verbouwing
 Keizerrijk / Spuistraat 189 VVAB (wh) 17/09/2002 brief over gedoogbeschikking illegale afsluiting Keizerrijk door hekken
 Bloemgracht 5 VBJ 12/09/2002 zeer welkome restauratie maar bezwaar tegen de vorm van de (aangekapte) dakkapel.
 Geldersekade 82 VVAB 09/09/2002 bezwaar tegen de monumentenvergunning wegens onnodige aantasting benedenverdiepingen.
 Warmoesstraat 94 VVAB (wh) 05/09/2002 gevelverandering; pleidooi voor handhaving van de karakteristieke pui van rond 1900.
 Oudezijds Voorburgwal 302-304 VVAB (wh) 30/08/2002 overkappen steeg tussen beide gebouwen
 Marnixkade 27 VVAB (wh) 29/08/2002 verbouwing zolder en vliering met onaanvaardbare aantasting van de vlieringkap
 Nieuwe Achtergracht 9-15 VVAB (wh) 29/08/2002 maken dak op bestaande panden met te grote dakkapellen
 Bloemgracht 129 A-IV VBJ 08/08/2002 maken van een niet passend rond raam in de zijgevel van het achterhuis
 Elandsgracht 117 VBJ 01/08/2002 uitbreiding hoofdbureau van politie in een nogal pretentieuze sterk van de bestaande politiegebouwen en de omgeving afwijkende vorm.
 Herengracht 528-530 VVAB (wh) 01/08/2002 aanbouwbalkons op de 3e verdieping achterzijde. Borstwering wordt uitgebroken.
 Egelantiersgracht 161 VBJ 25/07/2002 maken dakkapel en dakterras; te zichtbaar (illegaal(?) dakterras op belending veel slechter!)
 Groenburgwal 45 E VVAB (wh) 25/07/2002 dakkapel te dicht tegen de achtergevel
 Ketjenweg, Noord VVAB (wh) 25/07/2002 tijd.antennemast van 105 m hoog direct aan het Y vooruitlopend op een mast van 150 m hoog.
 Marnixkade 77 VBJ 25/07/2002 veranderen zolder in woning; onvoldoende gegevens ter beoordeling (orde 2)
 Planciusstraat naast 26 VVAB (wh) 25/07/2002 tijdelijk gebouw tussen bebouwing en spoorlijn: samenhangende plan voor hele blok bepleit
 Marcanti-eiland / Molen De Otter VVAB (wh) 21/07/2002 bedenkingen bij Gedeputeerde Staten tegen het b.p. Marcanti-eiland van Westerpark i.v.m. belemmeringen voor de molen De Otter.
 Westerstraat 220-230 VVAB (wh) 18/07/2002 sloopvergunning o.g.v. art. 6 Mon.verord. A'dam, brief aan het stadsdeel
 Willemsstraat 2-12 VVAB (wh) 18/07/2002 bouwplan in hoek dat te dicht (twee meter) bij de buren komt
 Elandsgracht 21 VVAB (wh) 11/07/2002 restauratie voorhuis en bouw modern achterhuis; inventief plan maar te grote aantasting monument
Plantage Kerklaan 9 VVAB (wh) 11/07/2002 Verbouwing bovenverdieping tast het profiel van de achtergevel op onaanvaardbare wijze aan.
 Plantage Parklaan 9 VVAB (wh) 11/07/2002 aantasting profiel achtergevel bij maken dakterras
 Prins Hendrikkade 129 VVAB (wh) 11/07/2002 dakkapel en dakterras op onderliggende dakkapel
 Westerstraat 220-230 VVAB (wh) 11/07/2002 sloopvergunning o.g.v. art. 6 Mon.verord. A'dam, brief aan bezwaarschriftencommissie

1234[Volgende]

Aantal records=112

(Onze database bevat géén uitgegane stukken van voor 2000.)

Datum: Het betreft de datum op de brief zelf. Bij ingekomen brieven is de ingekomen datum doorgaans een of meerdere dagen later.
Let op: Bij zienswijzen, uitgegaan voor 2011, kan de datum betrekking hebben op de datum van de tervisielegging.

Afzender:
AKC = Amsterdams Kroonlantaarn Comité
AO = Amsterdam Overleg
dOS = Wijkcentrum d'Oude Stadt
VBJ = Vereniging tot Behoud van de Jordaan
VVAB = Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad

Email this to someone Deel deze pagina!

Om deze documenten in PDF-formaat te kunnen lezen, heeft u de gratis Adobe Acrobat Reader nodig.