Postarchief

Zoekwoorden

[2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000]

 Onderwerp Afzender DatumBeschrijving
Varen in Amsterdam VVAB (ww) 27/11/2013 Bevestiging dat de VVAB uitstel heeft gekregen om de brief van Waternet te beantwoorden inzake de Hottug.
Armpalen VVAB 19/11/2013 Voorstel voor de plaatsing van drie armpalen in de binnenstad.
Oudekerksplein 15 VVAB 28/10/2013 Nadere stukken inzake toreningang-plannen Oudekerksplein 15 (Oudekerkstoren).
Keizersgracht 164 VVAB 23/10/2013 Bedenkingen tegen legaliseringsvergunning voor illegale sloop en bouw van Hotel Toren.
Oudekerksplein 17 VVAB 17/10/2013 Reactie op verslag bezwaarcommissie inzake Oudekerksplein 17.
Oudekerksplein 17 VVAB 08/10/2013 Intrekking van verzoek om voorlopige voorziening vanwege toezegging van stadsdeel om effectuering van bestreden besluit op te schorten zolang bezwaarprocedure loopt.
Oudekerksplein 15 VVAB 26/09/2013 Bezwaarschrift toreningang Oude Kerk (Oudekerksplein 15)
Oudekerksplein 15 VVAB 26/09/2013 Verzoek voor een voorlopige voorziening bij rechtbank Amsterdam voor stilleggen toreningang Oude Kerk (Oudekerksplein 15)
Varen in Amsterdam VVAB (ww) 22/09/2013 Brief aan wethouder Gehrels met een advies inzake de organisatie en de handhaving op het water.
Varen in Amsterdam VVAB (ww) 22/09/2013 Raadsadres inzake de nota Varen in Amsterdam
Leidseplein VVAB 10/09/2013 Inspraakreactie over herinrichting Leidseplein incl. ondergrondse fietsenkelder Kleine Gartmanplantsoen, tevens reactie op Low Lijn.
Keizersgracht t/o 69 VVAB 04/09/2013 Handhavingsverzoek vanwege felle kleuren zonder vergunning.
Varen in Amsterdam VVAB (ww) 04/09/2013 Inttrekking proforma-bezwaar enkele verleende vergunningen voor het water.
Varen in Amsterdam VVAB (ww) 04/09/2013 Zienswijze inzake vergunning voor aquabussen, drijvende café's.
Gebouw Duintjer, Vijzelstraat VVAB 30/08/2013 Vraag aan het stadsdeel of de procedure voor de plaatsing op de monumentenlijst is een aanvang heeft genomen en verzoek om de kennisgeving aan ons toe te zenden.
Varen in Amsterdam VVAB 19/08/2013 Reactie op nieuw stuk van Waternet inzake de Hottug.
Wertheimpark VVAB 12/08/2013 Inspraakreactie herinrichting Wertheimpark en omgeving.
Varen in Amsterdam VVAB (ww) 06/08/2013 WOB-verzoek aan Waternet om een TNO-advies op te vragen.
Reguliersgracht 38 VVAB 26/07/2013 Pro-forma beroep tegen besluit rechtbank inzake Reguliersgracht 38 hoek Keizersgracht.
Herengracht 572 VVAB 23/07/2013 Reactie op aanvullende stukken ingebracht op hoorzitting bezwaarschriftencommissie.
Oudekerksplein 17 VVAB 23/07/2013 Bezwaarschrift tegen besluit om sloop inwendige muren Oudekerksplein 17 als niet-vergunningsplichtig te beschouwen.
Bloemgracht 47 VVAB 17/07/2013 Bezwaarschrift tegen vergunning voor gebouwd terras aan het water van de Bloemgracht.
Varen in Amsterdam VVAB (ww) 15/07/2013 Proforma bezwaar tegen enkele vergunningen op het water omdat ze niet ter visie hebben gelegen.
Varen in Amsterdam VVAB 11/07/2013 Aanvullende brief inzake de Hottug i.v.m. zitting bezwaarschriftencommissie.
OZ Voorburgwal 38 VVAB 03/07/2013 Brief aan Museum Ons' Lieve Heer op Solder over het Orde 2-pand OZ Voorburgwal 38 dat het museum wil slopen.
Prinsengracht t/o 239 VVAB 03/07/2013 Intrekking beroep bij de rechtbank inzake de Bas Boot, bevestiging deel te willen nemen aan beroep van de Bas Boot tegen besluit van het stadsdeel te zullen handhaven.
Varen in Amsterdam VVAB (ww) 26/06/2013 Inspraakreactie aan College B & W over de nota Varen in Amsterdam, opgesteld door de Werkgroep Water.
Oudekerksplein 17 VVAB 18/06/2013 Brief aan de Stichting de Oude Kerk over bouwstop en mogelijk bezwaar van de vereniging daartegen.
UNESCO Werelderfgoed VVAB 12/06/2013 Gezamenlijke brief van Heemschut en de VVAB aan het Bureau Werelderfgoed over de monitoring UNESCO Werelderfgoed.
Varen in Amsterdam VVAB 11/06/2013 Bezwaar tegen het verlenen van vergunningen voor de Hottug, een drijvende badkuip op het water.

[Vorige]12345678910111213141516...[Volgende]

Aantal records=1398

(Onze database bevat géén uitgegane stukken van voor 2000.)

Datum: Het betreft de datum op de brief zelf. Bij ingekomen brieven is de ingekomen datum doorgaans een of meerdere dagen later.
Let op: Bij zienswijzen, uitgegaan voor 2011, kan de datum betrekking hebben op de datum van de tervisielegging.

Afzender:
AKC = Amsterdams Kroonlantaarn Comité
AO = Amsterdam Overleg
dOS = Wijkcentrum d'Oude Stadt
VBJ = Vereniging tot Behoud van de Jordaan
VVAB = Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad

Email this to someone Deel deze pagina!

Om deze documenten in PDF-formaat te kunnen lezen, heeft u de gratis Adobe Acrobat Reader nodig.