Postarchief

Zoekwoorden

[2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000]

 Onderwerp Afzender DatumBeschrijving
Tuinstraat 12 VBJ 27/07/2006 Dakterras op uitbouw achter achterste rooilijn. Vragen over privacy, bestemmingsplan en BW.
2e Anjeliersdwarsstraat 22 VBJ 12/04/2007 Dakterras te ver naar voren geplaatst. Alleen aanvaardbaar binnen grenzen welstandsnota.
1e Goudsbloemdwrsstr. 7B VBJ 05/04/2007 Dakterras te ver naar voren geplaatst. Alleen aanvaardbaar binnen grenzen welstandsnota.
 Amstel 243 VVAB (wh) 18/12/2003 dakterras ter vervanging van veel groter illegaal dakterras. Lagere toegang gevraagd en geen sierhek langs de dakrand.
 Prinsengracht 359-361 VVAB (wh) 09/05/2002 dakterras voor 359 op 361; bestemmingsplanprocedure; verslechterd t.o.v. eerste aanvrage
 Prinsengracht 359-361 VVAB (wh) 10/01/2002 dakterras voor 359 op 361; bezwaar indien te dicht op de rand aan de rechter zijkant
Laurierstraat 20 VBJ 30/03/2006 dakterras zonder gegevens
 Prinsengracht 604 VVAB (wh) 15/03/2001 dakterras, geweigerd i.v.m. welstand en dus bestemmingsplan
 Gietersstraat 47 VBJ 18/01/2001 dakterras; bezwaar i.v.m. karakter en privacy; na wijziging akkoord
 Marnixkade 113 VBJ 23/03/2000 dakterras; geweigerd i.v.m. welstand
 Plantage Parklaan 9 A-2 VVAB (wh) 29/03/2001 dakterras; geweigerd op welstandsgronden, ook voor terras op achterste helft dak.
 Korte Koningstraat 3 A-D VVAB (wh) 21/12/2000 dakterras; na verkleining vergunning verleend
 Prinsengracht 803 VVAB (wh) 26/04/2001 dakterras; na wijziging akkoord, geen dakterras
Vijzelstraat 83-85 VVAB (wh) 20/07/2012 De aanvraag van twee dakterrassen en een dakhuis van ca. 3,00 m hoog en ca. 4,00 m. vormen een aantasting van het daklandschap en zijn strijdig met de regels van de bouwvoorschriften.
Muntplein 9 VVAB (wh) 05/07/2012 De nieuwe handelsreclame komt midden tegen de authentieke, geprofileerde puibalk met bloemrozetten van het Rijksmonument en ontneemt hierdoor het zicht hierop. De bestaande reclame is indertijd met opzet op de puibalk geplaatst vanwege de bijzonder mooie profilering en rozet-versieringen.
Keizersgracht 164 VVAB 28/01/2013 De vereniging bevestigt dat zij als belanghebbende partij mee wil doen in het geding van M. Drinkwaard inzake Hotel Toren, Keizersgracht 164.
Herengracht 12 VVAB (wh) 12/10/2010 De vereniging heeft besloten niet in beroep te gaan tegen de verleende monumenten vergunning omdat de trap al is gesloopt.
Marnixstraat 248-250 VVAB (wh) 28/08/2008 Dichtbouwen ruimte onder op- en afritten Europarking t.b.v. grand café. Doorloop achter garage om wordt geblokkeerd door afsluiting trap tussen daklozenopvang en garage. Stedenbouwkundig en architectonisch onaanvaardbaar.
Handboek Inrichting Openbare Ruimte VVAB 06/05/2012 Discussiestuk over Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR) per email aan deelraadsleden gestuurd.
De Otter VVAB 08/02/2005 door besluitvorming stadsdeel noodgedwongen verplaatsing van laatste zaagmolen van Amsterdam, De Otter, naar een themapark in Uitgeest
Prins Hendrikkade 143 E VVAB (wh) 05/07/2012 Door het plaatsen van een lift op de binnenplaats worden monumentale waarden en structuur van het Rijksmonument niet gerespecteerd.
Sarphatistraat 78 VVAB (wh) 26/08/2011 Door het wijzigen van de kelder dreigt onder de achterzijde van het pand een van de weinige overgebleven historisch waardevolle drijvende kelders te verdwijnen.
Nieuwe Kerkstraat 22-26-28 VVAB (wh) 26/07/2007 Drastisch vergroten van de drie gebouwen waarvan 26 orde1. Totale structuurverandering, Lijkt niet aanvaardbaar, zeker niet voor nummer 26.
Huidekoperstraat 13-17 VVAB 24/01/2010 Dreigende sloop van 19de-eeuwse koetshuizen in gave gevelwand. Lage waardering - orde 3 - is onterecht. Cuypers Genootschap heeft de monumentenstatus aangevraagd.
 Goudsbloemstraat 110 VBJ 25/03/2004 drie dakramen; bezwaar tegen ontbreken tekeningen; aanvullende ter-inzage-legging gevraagd.
 Waalseilandsgracht VVAB (wh) 02/11/2000 drijvende steiger bij de brug
Marnixstraat 237 / Westerkade 12 VVAB (wh) 31/01/2010 Dubbel dakterras zichtbaar aan beide zijden vanaf de openbare ruimte. Vanaf de Westerkade valt het terrashek binnen de zichtlijn. Aan de Marnixstraat wordt het uitzicht van de bewoners van de tegenoverliggende woningen aangetast.
 Leidse Kruisstraat 28 VVAB (wh) 07/03/2002 dubbele dakkapel op vlieringniveau
Nieuwe Kerkstraat 22-26-28 VVAB (wh) 12/03/2010 Een nieuwe bouwaanvraag voor het veranderen en vergroten van drie panden waarvan één een monument met als gevolg dat licht- en zontoetreding van naast gelegen panden sterk wordt verminderd. Een eerdere bouwaanvraag voor renovatie is reeds goedgekeurd.
Roetersstraat 15 / NieuweAchtergracht 127 VVAB (wh) 19/11/2010 Een van de laatste grote, beeldbepalende complexen uit de jaren zestig van architect N.J.J. Gawronski op het Roeterseiland wordt onherstelbaar aangetast.

[Vorige]...3456789101112131415161718...[Volgende]

Aantal records=1206

(Onze database bevat geen uitgegane stukken van vóór 2000.)

Datum: Het betreft de datum op de brief zelf. Bij ingekomen brieven is de ingekomen datum doorgaans één of meerdere dagen later.
Let op: Bij zienswijzen, uitgegaan vóór 2011, kan de datum betrekking hebben op de datum van de tervisielegging.

Afzender:
AKC = Amsterdams Kroonlantaarn Comité
AO = Amsterdam Overleg
dOS = Wijkcentrum d'Oude Stadt
VBJ = Vereniging tot Behoud van de Jordaan
VVAB = Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad

Email this to someone Deel deze pagina!

Om deze documenten in PDF-formaat te kunnen lezen, heeft u de gratis Adobe® Acrobat ® Reader nodig.