Postarchief

Zoekwoorden

[2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000]

 Onderwerp Afzender DatumBeschrijving
Reguliersgracht 38 VVAB 15/03/2013 Antwoord op verweerschrift stadsdeel in deze zaak.
Conceptbestemmingsplan 1012 VVAB 04/03/2013 Schriftelijke inspraakeactie op het conceptbestemmingsplan 1012: het stadsdeel staat uitbreiding van de horeca toe, terwijl de woonfunctie moet worden versterkt.
Herengracht 572 VVAB 04/03/2013 Zienswijze op de aanvraag om een zwembad vermomd als tuinhuis te bouwen in de beschermde keurtuin achter Herengracht 572.
Keizersgracht 271-287 VVAB 04/03/2013 Raadsadres over het legaliseren van illegale bebouwing in de keurtuin achter Keizersgracht 271-287.
Rode Loper VVAB 04/03/2013 Gezamenlijke brief van de VVAB en de Bond Heemschut over de openbare ruimte van het Damrak, terrasuitbouwen en het natte Damrak.
Reguliersgracht 38 VVAB 19/02/2013 Brief aan BMA over deze kwestie met uitspraak voorzieningenrechter als bijlage.
Herengracht 595 VVAB 18/02/2013 Intrekking bezwaar inzake de reclame Herengracht 595 omdat een nieuwe vergunning is verleend voor een wijziging die aan onze wensen voldoet.
Lange Niezel 16 VVAB 12/02/2013 WOB-verzoek inzake illegale werkzaamheden aan de kap van het rijksmonument Lange Niezel 16.
Prinsengracht t/o 239 VVAB 12/02/2013 Toezending van inschrijving handelsregister en statuten aan rechtbank Amsterdam i.v.m. bezwaar Bas Boot.
Herengracht 595 VVAB 08/02/2013 Nader stuk voor de rechtbank inzake de brief die wij aan stadsdeel stuurden over de reclameuiting booking.com.
Rokin / Damrak AO 07/02/2013 Gezamenlijke brief van de leden van het Amsterdam Overleg, waaronder de VVAB, aan het gemeentebestuur over de nieuwbouwontwikkelingen aan het Damrak/Rokin. Gevraagd wordt om de instelling van een stadsbouwmeester.
Banieren VVAB 06/02/2013 Inspraakreactie op 'Aanvullend beleid voor losstaande vlaggen en banieren in de openbare ruimte'.
Prinsengracht t/o 239 VVAB 06/02/2013 Bezwaar bij rechtbank tegen uitblijven besluit over de Bas Boot, Prinsengracht t/o 239.
Rokin / Damrak VVAB 01/02/2013 Opnieuw een raadsadres aan de deelraad van stadsdeel Centrum over het Fortisgebouw, Rokin.
Herengracht 595 VVAB 29/01/2013 Brief aan het stadsdeel waarin het geschil over de reclame Herengracht 595 naar ieders tevredenheid kan worden beƫindigd, indien het stadsdeel meewerkt.
Keizersgracht 164 VVAB 28/01/2013 De vereniging bevestigt dat zij als belanghebbende partij mee wil doen in het geding van M. Drinkwaard inzake Hotel Toren, Keizersgracht 164.
Prinsengracht t/o 239 VVAB 28/01/2013 Intrekking beroep inzake Bas Boot, Prinsengracht t/o 239.
Reguliersgracht 38 VVAB 23/01/2013 Nadere stukken voor de rechtbank inzake Reguliersgracht 38.
Rokin / Damrak VVAB 17/01/2013 Raadsadres tevens brief aan DB over nieuwbouw Fortisgebouw aan het Rokin. Er wordt om een beeldkwaliteitsplan gevraagd.
Foeliedwarsstraat 40-52 VVAB 21/12/2012 Brief aan BMA over de orde 2- en quickscan-problematiek n.a.v. de kwestie-Foeliepanden.
Reguliersgracht 38 VVAB 21/12/2012 Proforma-bezwaarschrift inzake sloop van kelders en funderingsherstel.
Reguliersgracht 38 VVAB 21/12/2012 Verzoek om voorlopige voorziening inzake sloop van kelders en funderingsherstel.
Singel 299 VVAB 21/12/2012 Zienswijze inzake funderingsherstel Singel 299.
Foeliedwarsstraat 40-52 VVAB 10/12/2012 Raadsadres inzake het voorstel om de orde 2-panden Foeliedwarsstraat 40-52 te slopen en te vervangen door nieuwbouw.
Rokin / Damrak VVAB 28/11/2012 Raadsadres tevens brief aan DB waarin wordt aangedrongen op nadere kaders Damrak en Rokin i.v.m. nieuwbouw NRC en Rokin Plaza.
Prinsengracht t/o 239 VVAB 20/11/2012 Ingebrekestelling handhaving woonboot Prinsengracht t/o 239, Bas Boot.
Water VVAB 20/11/2012 Brief aan B & W tevens raadsadres over het gebruik van en de handhaving op het water, als reactie op het SEO-rapport.
Welstandsnota VVAB 19/11/2012 Zienswijze inzake de conceptwelstandsnota Amsterdam 2013, De Schoonheid van Amsterdam, die de welstandsnota van stadsdeel Centrum vervangt. Bevat o.a. een pleidooi om historiserend bouwen en reconstructie niet op voorhand uit te sluiten, zoals nu het geval is.
Keizersgracht 285-287 VVAB 14/11/2012 Zienswijze inzake ontwerpomgevingsvergunning Keizersgracht 285-287, voor het realiseren van een Marqt supermarkt in het souterrain en de hoofdverdieping van drie panden aan de Keizersgracht met ingang aan de Wolvenstraat.
Erfgoedverordening VVAB 01/11/2012 Zienswijze inzake de concept-Erfgoedverordening Amsterdam 2013. Diverse suggesties, o.a. over de voorbescherming, bescherming interieurs, onderhoudsplicht, etc.

[Vorige]...3456789101112131415161718...[Volgende]

Aantal records=1418

(Onze database bevat géén uitgegane stukken van voor 2000.)

Datum: Het betreft de datum op de brief zelf. Bij ingekomen brieven is de ingekomen datum doorgaans een of meerdere dagen later.
Let op: Bij zienswijzen, uitgegaan voor 2011, kan de datum betrekking hebben op de datum van de tervisielegging.

Afzender:
AKC = Amsterdams Kroonlantaarn Comité
AO = Amsterdam Overleg
dOS = Wijkcentrum d'Oude Stadt
VBJ = Vereniging tot Behoud van de Jordaan
VVAB = Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad

Email this to someone Deel deze pagina!

Om deze documenten in PDF-formaat te kunnen lezen, heeft u de gratis Adobe Acrobat Reader nodig.