Postarchief

Zoekwoorden

[2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000]

 Onderwerp Afzender DatumBeschrijving
Wijde Heisteeg 9 VVAB 21/09/2012 Herinnering aan het stadsdeel over te gaan tot handhaving inzake de verwijderde borstwering van Wijde Heisteeg 9, waarover wij op 19 december 2011 een handhavingsverzoek hadden ingediend.
Reguliersgracht 38 VVAB 18/09/2012 Zienswijze plus contraexpertise inzake funderingsherstel, sloop drijvende kelders en uitdiepen van een kelder onder souterrain. Tegenadvies was nodig i.v.m. positief advies BMA/Welstand.
Herengracht 595 VVAB 14/09/2012 Nadere gronden inzake ons beroep bij de rechtbank plus contraexpertise inzake reclame Booking.com aan de Herengracht 595.
Keizersgracht 164 VVAB 10/09/2012 Nadere gronden inzake ons bezwaarschrift tegen het bouwen van een nieuwe verdieping op Keizersgracht 164 (Hotel Toren).
Oudekerksplein VVAB 31/08/2012 Notitie voor de raad, i.v.m. commissievergadering op 4 september, over herinrichting Oudekerksplein.
Reguliersgracht 38 VVAB 28/08/2012 Verzoek aan de rechter dat de VVAB zich voegt in de zaak van de buurvrouw inzake het slopen en uitdiepen van een kelder bij funderingsherstel.
Keizersgracht 164 VVAB 22/08/2012 Verzoek om twee zaken, die van de buren en die van de VVAB, als één te behandelen.
Bloemstraat 148 A VVAB (wh) 17/08/2012 Extra verdieping op het middelste pand van een drieling past niet in het bestemmingsplan.
Herengracht 595 VVAB 15/08/2012 Bezwaar bij de rechtbank tegen het vergunnen van reclame op de Herengracht in strijd met de reclamerichtlijnen.
Keizersgracht 164 VVAB 10/08/2012 Pro-forma bezwaarschrift tegen verlenen vergunning aan Keizersgracht 164 (Hotel Toren) voor een doosvormige dakopbouw en het legaliseren van illegale inwendige verbouwingen.
Reclamerichtlijnen VVAB 06/08/2012 Brief aan het DB van het stadsdeel over de toepassing van de reclameregels op de grachten, n.a.v. Herengracht 595.
Kromboomssloot 67 VVAB (wh) 03/08/2012 Rijksmonument wordt aangetast door de plaatsing van veel te grote dakramen welke strijdig zijn met de voorschriften en tevens het daklandschap aantasten. Ook het plaatsen van een afvoerpijp tegen de achtergevel is een aantasting van het Rijksmonument.
Vijzelstraat 83-85 VVAB (wh) 20/07/2012 De aanvraag van twee dakterrassen en een dakhuis van ca. 3,00 m hoog en ca. 4,00 m. vormen een aantasting van het daklandschap en zijn strijdig met de regels van de bouwvoorschriften.
Muntplein VVAB 12/07/2012 Inspraak over de conceptnota Bereikbare binnenstad, o.a. verkeerscirculatie van de Munt, Stadshartlus, etc. en het autoluw maken van de binnenstad.
Muntplein 9 VVAB (wh) 05/07/2012 De nieuwe handelsreclame komt midden tegen de authentieke, geprofileerde puibalk met bloemrozetten van het Rijksmonument en ontneemt hierdoor het zicht hierop. De bestaande reclame is indertijd met opzet op de puibalk geplaatst vanwege de bijzonder mooie profilering en rozet-versieringen.
Prins Hendrikkade 143 E VVAB (wh) 05/07/2012 Door het plaatsen van een lift op de binnenplaats worden monumentale waarden en structuur van het Rijksmonument niet gerespecteerd.
Heiligeweg 32 VVAB 27/06/2012 Historische pui op de Heiligeweg gesloopt tijdens de ter visie legging zodat het sturen van een zienswijze geen zin had.
Rijksmuseum VVAB 27/06/2012 Brief aan de directeur van het Rijksmuseum over de Museumpassage en de tuin als reactie op zijn email van 19 juni.
Heiligeweg 36 VVAB (wh) 22/06/2012 Het zwartschilderen van de gehele gevel van het pand op de hoek Heiligeweg en Handboogsteeg zal een negatieve uitstraling uitoefenen en is een onaanvaardbare aantasting van het beschermde stadsgezicht.
Oudekerksplein VVAB 08/06/2012 Herinrichtingsplan Oudekerksplein vergroot de keienvloer maar verwijdert de gele IJsselsteentjes. Historische bestrating moet behouden blijven.
Openhartsteeg 5 VVAB (wh) 07/06/2012 Aanvraag tot het legaliseren van 3 dakkapellen waarvan grootte en uitvoering strijdig zijn met de gemeentelijke voorschriften.
Prinsengracht t/o 239 VVAB 04/06/2012 Brief aan de rechter over de dwangsom inzake de Bas Boot.
Prinsengracht 672 VVAB (wh) 11/05/2012 Onherstelbare wijziging aan de achtergevel, het wijzigen van de indeling en het vervangen van een bestaande trap en tevens het aanbrengen van een vide met trap verstoren de oorspronkelijke samenhang van het 19de-eeuwse pand.
Handboek Inrichting Openbare Ruimte VVAB 06/05/2012 Discussiestuk over Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR) per email aan deelraadsleden gestuurd.
Prinsengracht t/o 239 VVAB 23/04/2012 Opvragen van diverse stukken inzake procedure Bas Boot, in het kader van beroep tegen verlenen ligplaatsvergunning.
Prinsengracht t/o 239 VVAB 23/04/2012 Nadere gronden inzake bezwaar tegen verlenen ligplaatsvergunning Bas Boot.
Roomolenstraat / Korsjespoortsteeg / Bergstraat VVAB 23/04/2012 Schriftelijke inspraakreactie op herinrichting straatjes, inclusief notitie over HIOR.
Keizersgracht 164 VVAB 18/04/2012 Zienswijze op ontwerpbesluit ten aanzien van verlenen van een bouwvergunning voor het wijzigen van het daklandschap van rijksmonument.
Prinsengracht t/o 239 VVAB 29/03/2012 Pro-forma bezwaar tegen vergunningsverlening voor Bas Boot.
Steigerplan VVAB 26/03/2012 Raadsadres over de Noordermarkt en het Steigerplan.

[Vorige]...45678910111213141516171819...[Volgende]

Aantal records=1414

(Onze database bevat géén uitgegane stukken van voor 2000.)

Datum: Het betreft de datum op de brief zelf. Bij ingekomen brieven is de ingekomen datum doorgaans een of meerdere dagen later.
Let op: Bij zienswijzen, uitgegaan voor 2011, kan de datum betrekking hebben op de datum van de tervisielegging.

Afzender:
AKC = Amsterdams Kroonlantaarn Comité
AO = Amsterdam Overleg
dOS = Wijkcentrum d'Oude Stadt
VBJ = Vereniging tot Behoud van de Jordaan
VVAB = Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad

Email this to someone Deel deze pagina!

Om deze documenten in PDF-formaat te kunnen lezen, heeft u de gratis Adobe Acrobat Reader nodig.