Postarchief

Zoekwoorden

[2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000]

 Onderwerp Afzender DatumBeschrijving
Heiligeweg 32 VVAB 27/06/2012 Historische pui op de Heiligeweg gesloopt tijdens de ter visie legging zodat het sturen van een zienswijze geen zin had.
Rijksmuseum VVAB 27/06/2012 Brief aan de directeur van het Rijksmuseum over de Museumpassage en de tuin als reactie op zijn email van 19 juni.
Heiligeweg 36 VVAB (wh) 22/06/2012 Het zwartschilderen van de gehele gevel van het pand op de hoek Heiligeweg en Handboogsteeg zal een negatieve uitstraling uitoefenen en is een onaanvaardbare aantasting van het beschermde stadsgezicht.
Oudekerksplein VVAB 08/06/2012 Herinrichtingsplan Oudekerksplein vergroot de keienvloer maar verwijdert de gele IJsselsteentjes. Historische bestrating moet behouden blijven.
Openhartsteeg 5 VVAB (wh) 07/06/2012 Aanvraag tot het legaliseren van 3 dakkapellen waarvan grootte en uitvoering strijdig zijn met de gemeentelijke voorschriften.
Prinsengracht t/o 239 VVAB 04/06/2012 Brief aan de rechter over de dwangsom inzake de Bas Boot.
Prinsengracht 672 VVAB (wh) 11/05/2012 Onherstelbare wijziging aan de achtergevel, het wijzigen van de indeling en het vervangen van een bestaande trap en tevens het aanbrengen van een vide met trap verstoren de oorspronkelijke samenhang van het 19de-eeuwse pand.
Handboek Inrichting Openbare Ruimte VVAB 06/05/2012 Discussiestuk over Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR) per email aan deelraadsleden gestuurd.
Prinsengracht t/o 239 VVAB 23/04/2012 Opvragen van diverse stukken inzake procedure Bas Boot, in het kader van beroep tegen verlenen ligplaatsvergunning.
Prinsengracht t/o 239 VVAB 23/04/2012 Nadere gronden inzake bezwaar tegen verlenen ligplaatsvergunning Bas Boot.
Roomolenstraat / Korsjespoortsteeg / Bergstraat VVAB 23/04/2012 Schriftelijke inspraakreactie op herinrichting straatjes, inclusief notitie over HIOR.
Keizersgracht 164 VVAB 18/04/2012 Zienswijze op ontwerpbesluit ten aanzien van verlenen van een bouwvergunning voor het wijzigen van het daklandschap van rijksmonument.
Prinsengracht t/o 239 VVAB 29/03/2012 Pro-forma bezwaar tegen vergunningsverlening voor Bas Boot.
Steigerplan VVAB 26/03/2012 Raadsadres over de Noordermarkt en het Steigerplan.
Tweede Anjeliersdwarsstraat 7 en 9 VVAB (wh) 16/03/2012 Met het samenvoegen van twee orde 2 panden en het daarbij volledig verwijderen van de tussenmuur tussen de percelen verdwijnt de structuur op de begane grond. De karakteristiek van beide winkelpuien strookt niet meer met de plattegrond en is een aantasting van het van het beschermde stadsgezicht.
Westerstraat 34 VVAB (wh) 16/03/2012 Het verwijderen van een drietal oorspronkelijke schoorstenen en het plaatsen van een dakkapel op een orde 2 pand tast het beschermde stadsgezicht op een onaanvaardbare wijze aan.
Binnengasthuisterrein VVAB 13/03/2012 Reactie op de reactie van UvA op het VVAB-rapport over het Binnengasthuisterrein.
UNESCO Werelderfgoed VVAB 13/03/2012 Brief over de monitoring van het UNESCO Werelderfgoed, opgesteld door de Bond Heemschut en de VVAB, naar aanleiding van een gesprek daarover met het Bureau Werelderfgoed.
Marnixstraat 291-295 VVAB 02/03/2012 Aanvraag voor de gemeentelijke monumentenstatus van Marnixstraat 291-295 / Westerkade 23-25.
Binnengasthuisterrein VVAB 08/02/2012 Rapport met onafhankelijke deskundigenrapporten over de onderzoeksrapporten van de UvA inzake het Binnengasthuisterrein.
Noord/Zuidlijn VVAB 08/02/2012 Brief aan het stadsdeelbestuur over het mogelijk overkappen van de drie metroingangen van de Noord/Zuidlijn in de binnenstad.
Noord/Zuidlijn VVAB 08/02/2012 Brief aan het college van B & W over het mogelijk overkappen van de drie metroingangen van de Noord/Zuidlijn in de binnenstad.
Rode Loper VVAB 05/02/2012 Reactie van de Bond Heemschut en de VVAB op de Reactienota herinrichting Damrak, Rokin, Vijzelstraat (Rode Loper).
Herengracht 595 VVAB (wh) 03/02/2012 Aangebrachte gevelreclame in strijd met het reglement van het Stadsdeel Centrum van de gemeente Amsterdam m.b.t. gevelreclame op de grachten van de binnenstad.
Bestemmingsplan Water VVAB 25/01/2012 Zienswijze conceptbestemmingsplan Water, vervolg op inspraakreactie 23 juni 2011.
Haarlemmerplein VVAB 12/01/2012 Inspraakreactie op de herinrichting van het Haarlemmerplein: te weinig ambitieus, houdt geen rekening met de cultuurhistorische aspecten.
Verordening op het Binnenwater VVAB 12/01/2012 Inspraakreactie op een voorgestelde wijziging van de VOB om niet-watergebonden activiteiten, namelijk hotelboten, toe te staan.
Haarlemmerdijk 57 VVAB (wh) 30/12/2011 Een zeldzame karakteristieke onderpui met diep portiek uit de jaren dertig dreigt vervangen te worden door een vlak in de gevel liggende moderne pui.
Binnengasthuisterrein VVAB 29/12/2011 Brief aan de directeur van de RCE i.v.m. het Advies Asselbergs.
Prinsengracht t/o 239 VVAB 29/12/2011 Zienswijze tevens bezwaar tegen voornemen de Bas Boot een ligplaatsvergunning te geven, ondanks strijdigheid met regels.

[Vorige]...45678910111213141516171819...[Volgende]

Aantal records=1398

(Onze database bevat géén uitgegane stukken van voor 2000.)

Datum: Het betreft de datum op de brief zelf. Bij ingekomen brieven is de ingekomen datum doorgaans een of meerdere dagen later.
Let op: Bij zienswijzen, uitgegaan voor 2011, kan de datum betrekking hebben op de datum van de tervisielegging.

Afzender:
AKC = Amsterdams Kroonlantaarn Comité
AO = Amsterdam Overleg
dOS = Wijkcentrum d'Oude Stadt
VBJ = Vereniging tot Behoud van de Jordaan
VVAB = Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad

Email this to someone Deel deze pagina!

Om deze documenten in PDF-formaat te kunnen lezen, heeft u de gratis Adobe Acrobat Reader nodig.