Postarchief

Zoekwoorden

[2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000]

 Onderwerp Afzender DatumBeschrijving
Binnengasthuisterrein VVAB 20/03/2009 Bezwaarschrift tegen verleende monumentenvergunning voor sloop Rijksmonumenten op BG-terrein
Kerkstraat 303-305 VVAB (wh) 05/03/2009 Herstel fundering en maken parkeerkelder, waarbij onvoldoende duidelijk is wat de ruimtelijke randvoorwaarden zijn. Alleen aanvaardbaar als daarover wel duidelijkheid bestaat.
Kerkstraat 303-305 VVAB (wh) 05/03/2009 Intensiveren van de bewoning waarbij een grote glaskap op de uitbouw en grote ramen in de kap worden aangebracht. In strijd met mon.beleid.
Binnengasthuisterrein VVAB 03/03/2009 Zienswijze artikel-19 procedure om hovenstructuur aan te mogen tasten van BG-terrein
Berenstraat 5 B VVAB (wh) 26/02/2009 Verandering en verhoging van kap en uitbreiding achterdeel. De verhoging is een ernstige aantasting van van straatbeeld en daklandschap.
Tweede Laurierdwarsstraat 62 VVAB (wh) 26/02/2009 Sterk van het traditionele beeld afwijkende nieuwbouw t.p.v. onderstuk. Zowel materiaal als vormgeving op deze plaats niet aanvaardbaar.
Binnengasthuisterrein VVAB 20/02/2009 Pro forma bezwaarschrift tegen verleende monumentenvergunning voor sloop Rijksmonumenten op BG-terrein
Prinsengracht 587 / Keizersgracht 440 VVAB (wh) 12/02/2009 Nieuwe aanvraag vm. OBA met gevels grotendeels identiek aan bestaande. Bezwaar tegen nieuwe onderpui Prinsengracht en vergroving van ramen. Kan hoogteverschil niet binnen opgelost worden i.p.v.met hellingbaan? Tegen Keizersgracht geen bezwaar.
Prinsengracht 759-769 / Kerkstraat VVAB 02/02/2009 Brief over nieuwbouwplannen Prinsengrachtziekenhuis aan bestuur Onze Lieve Vrouwe Gasthuis
Herengracht 244 VVAB (wh) 22/01/2009 Legalisering van de antenne van T-Mobile. Nog steeds in strijd met het beleid voor plaatsing op monumenten. Installatie van Orange ter plaatse geheel verwijderd.
Binnengasthuisterrein VVAB 12/01/2009 Zienswijze tegen monumentenvergunning voor sloop Rijksmonumenten op het BG-terrein inclusief waardestelling
Spuistraat 30 VVAB (wh) 05/01/2009 Nieuwe aanvraag voor de verbouwing / puiwijziging op de begane grond. De karakteristieke pui van het orde 2 pand wordt vervangen door een soort historiserende pui die een duidelijke verarming is. Vraag om quick scan herhaald.
Marnixstraat 323 VVAB (wh) 23/12/2008 Bezwaar tegen het in strijd met de Woningwet (geen positief maar een negatief, niet door het DB terzijde gelegd, welstandsadvies) verlenen van een bouwvergunning voor een onduidelijk plan in strijd met de welstandsnota.
Prins Hendrikkade t/o 545 VVAB (ww) 08/12/2008 Zienswijze verbouwingsvergunning woonboot Volkracht 3
Egelantiersgracht 20 A VVAB (wh) 27/11/2008 Vergroten en legaliseren balkon/waranda met afdak in krappe tuin achter rijksmonument. Wat betreft Monumentenzorg en RO niet wenselijk.
Prinsengracht t/o 69 VVAB (ww) 25/11/2008 Verbouwingsvergunning woonboot Nooitgedacht
Marnixstraat 321 VVAB (wh) 20/11/2008 Nieuwe aanvraag, nu voor grote balkons aan achtergevel. Erg groot en niet toelaatbaar in ensemble.
Plantage Middenlaan 18 VVAB (wh) 20/11/2008 Vervangen bovenlichten met roeden in orde 2 pand door isolatieglas zonder roeden. Een andere oplossing voor de isolatie is wenselijk. Na positief welstandsadvies vergund.
Kroonlantaarn AKC 17/11/2008 Brief aan wethouder over de te lang durende plaatsing nieuwe grachtenlantaarns
Marnixstraat 323 VVAB (wh) 13/11/2008 Verbouwen pand waarbij o.a. de kapverdieping wordt voorzien van legramen aan voor- en achterzijde. Betreft een orde 2 pand dat een ensemble vormt met 3 andere panden. Tekeningen kloppen niet met elkaar.Deze kap is niet mogelijk.
Prinsengracht 787 VVAB (wh) 13/11/2008 Veranderen en vergoten van de dakverdieping op een onduidelijke maar in ieder geval onacceptabele manier.
Vijzelstraat 113-119 / Kerkstraat 240-244 VVAB (wh) 13/11/2008 Uitbreiding condensors tegen zijgevel van hoge pand Vijzelstraat 115 boven goot van lage monument Vijzelstraat 113 bijna tot de voorgevel. Nog verdere aantasting van straatbeeld en monument. Gepleit voor verbetering v.d. situatie.
UNESCO Werelderfgoed 04/11/2008 Intentieverklaring waarin de VVAB zich als stakeholder van het UNESCO Werelderfgoed heeft verklaard
Utrechtsestraat 35 VVAB (wh) 27/10/2008 Ophogen pand in niet passende vorm en met ook daarop nog een niet aanvaardbare dakopbouw.
Plantage Middenlaan 40 VVAB (wh) 23/10/2008 Monumentenaanvraag afwijkend van bouwaanvraag, d.w.z. zonder (ongewenste) verhoging achteruitbouw en met grotere invulling in het hoofdgebouw. Afstemming noodzakelijk.
Thorbeckeplein 11 VVAB (wh) 23/10/2008 Herhaald verzoek om handhaving n.a.v. weigering reclame-aanvraag 85-08-0184
Plantage Middenlaan 40 VVAB (wh) 16/10/2008 Principeaanvraag voor o.a. verhoging van 2-laags achterhuis van gemeentelijke monument met 2 lagen + kap. Totale diepte 24 meter.
Spuistraat 30 VVAB (wh) 16/10/2008 N.a.v. recente informatie vragen om een quick scan om te bepalen of dit orde 2 pand een gemeentelijk monument moet worden i.v.m. de aanwezigheid van een veel ouder casco achter de 19e-eeuwse gevel. (brief d.d. 011208) Aanvrage niet in behandeling genomen wegens onvoldoende gegevens.
Mr. Visserplein VVAB 14/10/2008 Herinrichting Mr.Visserplein maakt van het plein een autocorridor. Stedenbouwkundige visie ontbreekt.
Oudekerksplein 15 VVAB 14/10/2008 Brief over bouwleges Oude Kerk

[Vorige]...891011121314151617181920212223...[Volgende]

Aantal records=1353

(Onze database bevat géén uitgegane stukken van voor 2000.)

Datum: Het betreft de datum op de brief zelf. Bij ingekomen brieven is de ingekomen datum doorgaans een of meerdere dagen later.
Let op: Bij zienswijzen, uitgegaan voor 2011, kan de datum betrekking hebben op de datum van de tervisielegging.

Afzender:
AKC = Amsterdams Kroonlantaarn Comité
AO = Amsterdam Overleg
dOS = Wijkcentrum d'Oude Stadt
VBJ = Vereniging tot Behoud van de Jordaan
VVAB = Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad

Email this to someone Deel deze pagina!

Om deze documenten in PDF-formaat te kunnen lezen, heeft u de gratis Adobe Acrobat Reader nodig.