Postarchief

Zoekwoorden

[2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000]

 Onderwerp Afzender DatumBeschrijving
Rozenstraat 183 VVAB (wh) 05/02/2010 Bouwaanvraag op achterterrein van Rijksmonument in strijd met bestemmingsplan. Zelfstandige bebouwing op een binnenterrein niet toegestaan. Bouwplan schaadt de buren zeer ernstig in hun woongenot.
OZ Voorburgwal 38 VVAB 04/02/2010 Ernstig bezwaar tegen ingreep in orde 2-pand waarvan alle beeldbepalende elementen worden verwijderd en de onderpui wordt opengemaakt om te dienen als ingang voor het daarnaast gelegen Museum Amstelkring, beter bekend als Onze Lieve Heer op Solder.
Marnixstraat 237 / Westerkade 12 VVAB (wh) 31/01/2010 Dubbel dakterras zichtbaar aan beide zijden vanaf de openbare ruimte. Vanaf de Westerkade valt het terrashek binnen de zichtlijn. Aan de Marnixstraat wordt het uitzicht van de bewoners van de tegenoverliggende woningen aangetast.
Keizersgracht 607 VVAB (wh) 29/01/2010 Bouw van een tuinhuis tast de openheid van een keurtuinengebied,waar voorheen nooit een bebouwing heeft gestaan, ernstig aan. Twijfel over de toekomstige functie van het tuinhuis.
Prinsengracht 490 -494 VVAB (wh) 27/01/2010 Vernieuwen en uitbreiden van een luchtbehandelingsinstallatie op een binnenterrein naast Rijksmonumenten en Orde 2 panden.
Huidekoperstraat 13-17 VVAB 24/01/2010 Dreigende sloop van 19de-eeuwse koetshuizen in gave gevelwand. Lage waardering - orde 3 - is onterecht. Cuypers Genootschap heeft de monumentenstatus aangevraagd.
Wittenburgergracht 313-315 VVAB (wh) 22/01/2010 Flauw hellende dakvlak van de achteruitbouw wordt vervangen door een verdieping met plat dak en schuingeplaatste wanden. In 2008 eveneens een bouwplan ter visie gelegd, waartegen een zienswijze is ingediend: het was toen eveneens de bedoeling de bestaande kap te slopen.
Hoogbouw VVAB 31/12/2009 Reactie op hoogbouwplannen in nieuwe Structuurvisie.
Reguliersbreestraat 9 VVAB (wh) 25/12/2009 Vervanging van de niet passende onderpui door een betere, die echter niet voldoet aan de welstandseisen en niet bijdraagt aan de gewenste upgrading van de straatwand.
OZ Voorburgwal 38 VVAB 20/12/2009 Brief aan Museum Amstelkring over museumuitbreiding in OZ Voorburgwal hoek Heintje Hoeksteeg: aantasting van orde 2-pand
Prinsengracht 43 VVAB 20/12/2009 Raadsadres over sloop van orde 2-panden zonder quickscan, in het bijzonder Prinsengracht 43
Damrak 61 VVAB (wh) 04/12/2009 Verbouwing/uitbreiding van de 3e verdieping en de zolder en maken van een dakterras bij een orde 2 pand , waarbij een zeer rommelig daklandschap ontstaat.
Noord-Zuidlijn VVAB 11/11/2009 Vereniging vraagt aan gemeente om bouwfysisch onderzoek monumenten langs het tracé van het tunnenboren.
Nieuwe Leliestraat 84 VVAB (wh) 05/11/2009 Wat hardhandige restauratie van rijksmonument. Twijfels over de nieuwe deur en de uniformering van de ramen in de zijgevel en over de verandering van de vloerniveaus.
Kerkstraat 88 VVAB (wh) 30/10/2009 Niet passende wijziging van de gevels van het achterhuis.
Prinsengracht 1067-1073 VVAB (wh) 23/10/2009 Sloop/nieuwbouw van orde 2 pand waarbij alleen de gevel wordt behouden.Gevraagd om onderzoek naar eventuele monumentale waarden, gezien de oude structuur van het pand.
Binnengasthuisterrein VVAB 19/10/2009 Nadere motivering beroep tegen de monumentenvergunning bij de Rechtbank.
Nieuwe Keizersgracht 41 VVAB (wh) 09/10/2009 Legalisering van ramen in de zijgevel en daaraan nog een aanral ramen toevoegen. In strijd met beleid en ernstige aantasting binnenterrein
Bierfiets VVAB 07/10/2009 Raadsadres inzake de bierfiets: hoort in een pretpark en geeft overlast.
Keizersgracht 164 VVAB 07/10/2009 Aanvulling op zienswijze van 6 oktober.
Keizersgracht 164 VVAB 07/10/2009 Aanvullende zienswijze inzake vergroting van monument met kapverdieping.
Keizersgracht 164 VVAB 06/10/2009 Ontwerpbesluit Monumentenvergunning voor het veranderen en vergroten van het gebouw Keizersgracht 164: aantasting van het daklandschap en van de binnenplaats.
Keizersgracht 164 VVAB 06/10/2009 Zienswijze inzake vergroting van monument met kapverdieping.
Herengracht 12 VVAB (wh) 02/10/2009 Nieuwe bouwaanvraag waarbij het pand wordt verhoogd. Door wijze van presenteren niet goed te beoordelen. Verhoging niet acceptabel, rest zeer twijfelachtig
Tweede Laurierdwarsstraat 62 VVAB (wh) 25/09/2009 Alsnog maken van een dakterras dat echter te ver naar voren komt. Aan laten sluiten op toegangsluik en op vormgeving buurpand
Bickersgracht 1 VVAB (wh) 20/08/2009 Zorgvuldig en inventief plan ter vervanging van bestaande bedrijfsbebouwing dat desondanks wel vragen oproept over de ontsluiting aan de waterkant d.m.v. een galerij, een geheel glazen gevel en een verlaging van de kade.
Tuinstraat 193 VVAB (wh) 20/08/2009 Uitbreiding van de vliering tot een hogere kap op een wijze die dit orde 2 pand ernstig aantast.
Bloemgracht 84 VVAB (wh) 06/08/2009 Funderingsherstel dat risico oplevert voor de tot hetzelfde complex behorende monumenten op de nummers 82 en 80 omdat het complex gemeenschappelijke muren heeft.
Prinsengracht 421 VVAB (wh) 06/08/2009 Vervanging moderne gevel door slecht ontworpen historiserende gevel.
Steigerdoekreclame VVAB 04/08/2009 Inspraakreactie op notitie "Concept beleid steigerdoekreclame"

[Vorige]...891011121314151617181920212223...[Volgende]

Aantal records=1398

(Onze database bevat géén uitgegane stukken van voor 2000.)

Datum: Het betreft de datum op de brief zelf. Bij ingekomen brieven is de ingekomen datum doorgaans een of meerdere dagen later.
Let op: Bij zienswijzen, uitgegaan voor 2011, kan de datum betrekking hebben op de datum van de tervisielegging.

Afzender:
AKC = Amsterdams Kroonlantaarn Comité
AO = Amsterdam Overleg
dOS = Wijkcentrum d'Oude Stadt
VBJ = Vereniging tot Behoud van de Jordaan
VVAB = Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad

Email this to someone Deel deze pagina!

Om deze documenten in PDF-formaat te kunnen lezen, heeft u de gratis Adobe Acrobat Reader nodig.