Postarchief

Zoekwoorden

[2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000]

 Onderwerp Afzender DatumBeschrijving
Wijde Heisteeg 7 VVAB 21/07/2017 Verzoek tot aanschrijving en overhandiging van rapport Heijmans aan de vergunningverlener.
Wijde Heisteeg 7 VVAB 21/07/2017 Aanbiedingsbrief van een nader stuk in deze procedure: onderzoeksrapport van Marcel Heijmans
Wijde Heisteeg 7 VVAB 17/07/2017 Brief waarin de VVAB zegt geen uitstel te willen van de zitting.
Terrassen VVAB 13/07/2017 Pleitnota voor de zitting van de rechtbank inzake terras brugvleugel Kloveniersburgwal 127
Kleine-Gartmanplantsoen 1 VVAB 11/07/2017 Pleitnota voor de zitting van de rechtbank inzake sloop- en bouwvergunning voor de Heineken Hoek
UNESCO Werelderfgoed VVAB 07/07/2017 Brief aan het UNESCO Werelderfgoedcomité over Amsterdamse hoogbouwplannen met een visuele impact op het Werelderfgoed.
Terrassen VVAB 29/06/2017 Nadere stukken inzake Kloveniersburgwal 127.
Herengracht 572 VVAB 26/06/2017 Handhavingsverzoek inzake de bak in de keurtuin van Herengracht 572
Rasphuispoort VVAB 26/06/2017 Bezwaarschrift inzake vergunning voor gedeeltelijke sloop van de Rasphuispoort
Binnengasthuisterrein VVAB 16/06/2017 Brief aan de UvA over Binnengasthuisterrein
Meldplicht VVAB 02/06/2017 Inspraakreactie over het voorstel van de gemeente om een meldplicht voor vakantieverhuur van woningen in te voeren.
Van Houtenpanden VVAB 05/05/2017 Raadsadres inzake het willen afzien van de aanwijzing als gemeentelijk monument van een groep geselecteerde Van Houtenpanden
Terrassen VVAB 11/04/2017 Aanvullend beroepsschrift inzake het terras op de brugvleugel bij Kloveniersburgwal 127
Keizersgracht 324 VVAB 05/04/2017 Briefje aan Amerborgh over de zinken kap op Felix Meritis.
Runstraat 15-17 VVAB 04/04/2017 Handhavingsverzoek inzake doorbraak tussen twee winkelpanden in de Runstraat, in strijd met bestemmingsplan.
Herengracht 572 VVAB 27/03/2017 Aanvullend beroepsschrift inzake het beroep tegen de herbouw van het tuinhuis
Herengracht 572 VVAB 27/03/2017 Nadere stukken in verzoek voor een voorlopige voorziening inzake het zwembad
Keizersgracht 318 VVAB 22/03/2017 Bouwstop gevraagd vanwege illegale sloop monumentaal interieur.
Herengracht 572 VVAB 15/03/2017 Verzoek voor een voorlopige voorziening i.v.m. aankondiging te zullen bouwen vooruitlopend op uitspraak op beroep.
Terrassen VVAB 13/03/2017 Proforma-beroep inzake terras op brugvleugel bij Kloveniersburgwal 127.
Herengracht 572 VVAB 03/03/2017 Proforma-beroep tegen besluit op bezwaar inzake tuinhuis Herengracht 572
Kleine-Gartmanplantsoen 1 VVAB 24/02/2017 Aanvullend beroepsschrift (gronden) van het beroep inzake de sloopvergunning Heineken Hoek.
Kleine-Gartmanplantsoen 1 VVAB 15/02/2017 Aanvullend beroepsschrift inzake Heineken Hoek
Kleine-Gartmanplantsoen 1 VVAB 15/02/2017 Verzoek aan de rechtbank de procedures tegen de sloop- en de bouwvergunning inzake de Heineken Hoek gevoegd te behandelen.
Keizersgracht 324 VVAB 25/01/2017 Briefje aan Amerborgh over de zinken kap op Felix Meritis die ze willen realiseren, als onderdeel van verbouwingsplan.
Terrassen VVAB 25/01/2017 Reactie op nadere stukken in bezwaarprocedure terras op brugvleugel Utrechtsestraat 102.
Welstandsbeleid passagiersvaart VVAB 18/01/2017 Schriftelijke inspraakreactie op de concept-beleidsnotititie welstandsbeleid passagiersvaart.
Terrassen VVAB 15/01/2017 Nadere reactie in bezwaarprocedure terras Utrechtsestraat 102
Bierfiets VVAB 09/01/2017 Vraag aan de rechtbank of de VVAB kan worden beschouwd als derde belanghebbende in de zaak tussen de exploitanten en de gemeente over het verbod van de bierfiets.
Kleine-Gartmanplantsoen 1 VVAB 06/01/2017 Proforma-beroep tegen omgevingsvergunning voor de Heineken Hoek

[Vorige]12345678910111213141516...[Volgende]

Aantal records=1398

(Onze database bevat géén uitgegane stukken van voor 2000.)

Datum: Het betreft de datum op de brief zelf. Bij ingekomen brieven is de ingekomen datum doorgaans een of meerdere dagen later.
Let op: Bij zienswijzen, uitgegaan voor 2011, kan de datum betrekking hebben op de datum van de tervisielegging.

Afzender:
AKC = Amsterdams Kroonlantaarn Comité
AO = Amsterdam Overleg
dOS = Wijkcentrum d'Oude Stadt
VBJ = Vereniging tot Behoud van de Jordaan
VVAB = Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad

Email this to someone Deel deze pagina!

Om deze documenten in PDF-formaat te kunnen lezen, heeft u de gratis Adobe Acrobat Reader nodig.