Postarchief

Zoekwoorden

[2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000]

 Onderwerp Afzender DatumBeschrijving
Runstraat 15-17 VVAB 04/04/2017 Handhavingsverzoek inzake doorbraak tussen twee winkelpanden in de Runstraat, in strijd met bestemmingsplan.
Herengracht 572 VVAB 27/03/2017 Aanvullend beroepsschrift inzake het beroep tegen de herbouw van het tuinhuis
Herengracht 572 VVAB 27/03/2017 Nadere stukken in verzoek voor een voorlopige voorziening inzake het zwembad
Keizersgracht 318 VVAB 22/03/2017 Bouwstop gevraagd vanwege illegale sloop monumentaal interieur.
Herengracht 572 VVAB 15/03/2017 Verzoek voor een voorlopige voorziening i.v.m. aankondiging te zullen bouwen vooruitlopend op uitspraak op beroep.
Terrassen VVAB 13/03/2017 Proforma-beroep inzake terras op brugvleugel bij Kloveniersburgwal 127.
Herengracht 572 VVAB 03/03/2017 Proforma-beroep tegen besluit op bezwaar inzake tuinhuis Herengracht 572
Kleine-Gartmanplantsoen 1 VVAB 24/02/2017 Aanvullend beroepsschrift (gronden) van het beroep inzake de sloopvergunning Heineken Hoek.
Kleine-Gartmanplantsoen 1 VVAB 15/02/2017 Aanvullend beroepsschrift inzake Heineken Hoek
Kleine-Gartmanplantsoen 1 VVAB 15/02/2017 Verzoek aan de rechtbank de procedures tegen de sloop- en de bouwvergunning inzake de Heineken Hoek gevoegd te behandelen.
Keizersgracht 324 VVAB 25/01/2017 Briefje aan Amerborgh over de zinken kap op Felix Meritis die ze willen realiseren, als onderdeel van verbouwingsplan.
Terrassen VVAB 25/01/2017 Reactie op nadere stukken in bezwaarprocedure terras op brugvleugel Utrechtsestraat 102.
Welstandsbeleid passagiersvaart VVAB 18/01/2017 Schriftelijke inspraakreactie op de concept-beleidsnotititie welstandsbeleid passagiersvaart.
Terrassen VVAB 15/01/2017 Nadere reactie in bezwaarprocedure terras Utrechtsestraat 102
Bierfiets VVAB 09/01/2017 Vraag aan de rechtbank of de VVAB kan worden beschouwd als derde belanghebbende in de zaak tussen de exploitanten en de gemeente over het verbod van de bierfiets.
Kleine-Gartmanplantsoen 1 VVAB 06/01/2017 Proforma-beroep tegen omgevingsvergunning voor de Heineken Hoek
Terrassen VVAB 05/01/2017 Pleitnota voor de zitting van de bezwaarschriftencommissie inzake terras op brugvleugel bij Kloveniersburgwal 127
MUPI VVAB 23/12/2016 Handhavingsverzoek tegen reclamezuilen in de openbare ruimte van het Spui.
Sluisbuurt VVAB 22/12/2016 Schriftelijke inspraakreactie op het concept-stedenbouwkundig plan Sluisbuurt (Zeeburgereiland).
Terrassen VVAB 21/12/2016 Pleitnota voor de zitting van de bezwaarcommissie inzake Utrechtsestraat 102.
Herengracht 572 VVAB 20/12/2016 Pleitnota voor de zitting van 20 december 2016.
Terrassen VVAB 19/12/2016 Reactie op te laat inbrengen van nader stuk inzake Utrechtsestraat 102.
Terrassen VVAB 09/12/2016 Nader stuk vanwege zitting bezwaarschriftencommissie inzake Utrechtsestraat 102.
Verlichting VVAB 09/12/2016 Schriftelijke inspraakreactie op het beleidskader verlichting, waarbij ook wordt aangesloten op het beleidskader buitenreclame.
Nieuwe Leliestraat 23 VVAB (wh) 02/12/2016 Zienswijze van de Werkgroep Waakhond inzake Nieuwe Leliestraat 23
Terrassen VVAB 02/12/2016 Gronden bij het bezwaar inzake terras Kloveniersburgwal 127.
Terrassen VVAB 29/11/2016 Pleitnota voor de zitting van de bezwaarcommissie over ons bezwaar tegen een terras op een brugvleugel bij Prinsenstraat 30.
Herengracht 572 VVAB 14/11/2016 Brief aan de voorzieningenrechter waarin wij ons vovo-verzoek intrekken vanwege schriftelijke toezegging van vergunninghouder.
Winkeltijden VVAB 11/11/2016 Schriftelijke inspraakreactie op het voorstel de winkeltijden te verruimen (24uurs-economie).
Wijde Heisteeg 7 VVAB 08/11/2016 Pleitnota voor de zitting van de voorzieningenrechter vanwege vovo-verzoek. Uitspraak over 2 weken.

[Vorige]12345678910111213141516...[Volgende]

Aantal records=1414

(Onze database bevat géén uitgegane stukken van voor 2000.)

Datum: Het betreft de datum op de brief zelf. Bij ingekomen brieven is de ingekomen datum doorgaans een of meerdere dagen later.
Let op: Bij zienswijzen, uitgegaan voor 2011, kan de datum betrekking hebben op de datum van de tervisielegging.

Afzender:
AKC = Amsterdams Kroonlantaarn Comité
AO = Amsterdam Overleg
dOS = Wijkcentrum d'Oude Stadt
VBJ = Vereniging tot Behoud van de Jordaan
VVAB = Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad

Email this to someone Deel deze pagina!

Om deze documenten in PDF-formaat te kunnen lezen, heeft u de gratis Adobe Acrobat Reader nodig.