Stations Rokin en Vijzelgracht van de NZ-lijn

Raadsadres

Gemeentebestuur van Amsterdam
Stadhuis Amsterdam
Amstel 1
1011 PN Amsterdam

Geachte leden van het Gemeentebestuur,

De monumentenbeschermende verenigingen Amstelodamum, Het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, de Bond Heemschut, de Stichting Diogenes, de NV Stadsherstel, de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad en het Cuypers Genootschap, afd. Amsterdam, die tezamen optreden als “Amsterdam Overleg”, hebben zich reeds vroeger in onderscheidene zaken tot u gewend en zij doen dit thans inzake de aanleg van de Noordzuid-metrolijn.
Onze deelnemende leden verschillen soms van mening in het gevoerde overleg over belangrijke onderwerpen die betrekking hebben op monumentenbeschermingsgebied. Dat is ook het geval bij de Noorzuid-aanleg.

Vijzelgracht met metroingang ontworpen door Benthem Crouwel Architecten. De metroingang is veel te opvallend en vormt geen verrijking van het stadsbeeld.

Het Amsterdam Overleg acht snelle en doeltreffende openbaar vervoersverbindingen in de zich uitbreidende hoofdstad vanzelfsprekend een positieve en te ondersteunen zaak. Maar een metro-aanleg door de oude stad is een ontwikkeling die zorgen baart omdat, met alle waardering voor de gemeentelijke bescherming van de bestaande (monumenten)bebouwing en de bescherming van het stadsbeeld, toch zal een en ander een aantasting kunnen ondergaan. Van onze verenigingen echter oordeelt de Bond Heemschut dat de door het gemeentebestuur toegelichte beschermingsmaatregelen een toereikende bescherming zullen kunnen bieden.
Het voltallige Amsterdam Overleg oordeelt echter dat de stationsaanleg langs het Rokin en langs de Vijzelgracht een dusdanig uiterlijk zal aannemen dat het stadsbeeld zal worden geschaad. Wij wijzen erop dat onder meer bij het Rokin-tracé niet de gelegenheid is benut de bestaande aantasting van het straatprofiel ongedaan te maken. Een aanleg van een ondiepe waterstrook boven een parkeerdek (met daaronder het stationsgebied) zou een aanzienlijk verbetering van de reeds vroeger geschonden situatie mogelijk hebben gemaakt.

Zomaar een voorbeeld uit het buitenland: metroingangen in Milaan. Meer dan een gat in de grond zijn ze niet.

Daarnaast is het Amsterdam Overleg van oordeel dat de bovengrondse stationsdelen langs het tracé een eenvoudige en bescheidener uiterlijk dienen te verkrijgen dan thans het geval zal zijn. Er zijn vele buitenlandse voorbeelden om zich qua eenvoud aan te spiegelen, zoals bij de Londense Underground, de Parijse Métropolitain, de Berlijnse U-Bahn.

Het Amsterdam Overleg zal het op prijs stellen wanneer het de gelegenheid krijgt met U te spreken inzake de aangeduide Noordzuid-onderdelen en het wacht gaarne uw bericht.

Hoogachtend,

drs. M. Jonker, voorzitter

Amsterdam, 10 april 2003

Email this to someone Deel deze pagina!

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.