Amsterdam Cursus

Programma

Vervolgcursus

In de vervolgcursus duikt Walther Schoonenberg samen met u dieper in een aantal tijdens de basiscursus ter sprake gekomen onderwerpen.

1. Inleiding

Zonder een begrip van de specifieke cultuur van de Nederlanden, in het bijzonder Amsterdam, kan de gebouwde omgeving waarvan wij vandaag de dag zo genieten, niet goed worden begrepen. Op deze avond staan we stil bij zaken als het bestuur van de stad, de elites, de bevolking, de essentie van de koopmansstad.

2a. Het houten huis

We onderzoeken de ontwikkeling van het houten huis in de stad, van het middeleeuwse huis naar de 17de eeuw. U leert bijvoorbeeld wat een ankerbalkconstructie is. Hoe lang heeft eigenlijk de traditie van het houten huis voortbestaan? Deze avond is tevens een hommage aan het onderzoek van Henk Zantkuijl en het door de VVAB uitgegeven standaardwerk 'Bouwen in Amsterdam'.

2b. De renaissance

In de 16de eeuw ontstaat een geheel nieuwe vormentaal, geïnspireerd op de klassieke oudheid. We trachten de achtergronden daarvan te achterhalen. Wat waren de vroegste voorbeelden van de renaissance in Amsterdam? Wat waren de inspiratiebronnen van deze voorbeelden? Waarom is deze periode voor Amsterdam van extra groot belang?

3/4. Het monumentale grachtenhuis

De Gouden Eeuw heeft een groot aantal fraaie grachtenhuizen opgeleverd, die doorgaans in de 18de en 19de eeuw, vooral inwendig maar ook uitwendig worden verbouwd. Op deze cursus tonen we het één en ander van het rijke interieur van het Amsterdamse grachtenhuis. Ook tonen we de nog resterende 17de-eeuwse interieurelementen.

5/6. Het beeldprogramma

Het vaak zeer uitbundige beeldprogramma in de Amsterdamse monumenten, in de openbare gebouwen maar ook in de particuliere grachtenhuizen, toont het republikeinse gedachtengoed van onze stad. Op deze cursusavond wordt niet alleen het bouwbeeldhouwwerk getoond, maar ook interieurelementen zoals stucwerkdecoraties.

7. De Monumentenzorg

Op deze cursusavond laten we zien welke grote betekenis de monumentenzorg in de 'wederopbouwperiode' heeft gehad voor het behoud van de monumentale binnenstad. We zullen de belangrijkste personen en hun rol aan de orde stellen, van architect A.A. Kok via activist Geurt Brinkgreve naar ingenieur Henk Zantkuijl.

8. Binnenstadsbeleid

Op deze laatste cursusavond laten we zien wat het binnenstadsbeleid was vóór en na de Tweede Wereldoorlog. We zullen zien dat de cityvorming een offer vroeg in de vorm van verkeersdoorbraken. Publieke Werken probeerde overal 'verkeersverbeteringen' door te voeren. Dat binnenstadsbeleid kwam in 1975, nu precies 40 jaar geleden, definitief ten einde.

[Terug]

Email this to someone Deel deze pagina!