Amsterdam Cursus

Programma

Verdiepingscursus algemene geschiedenis

In de vervolgcursus duikt Walther Schoonenberg samen met u dieper in een aantal tijdens de basiscursus ter sprake gekomen onderwerpen uit de algemene geschiedenis van Amsterdam.

1. Tolprivilege

Op 27 oktober 1275 werd het Tolprivilege verleend. Wat het Tolprivilege zo bijzonder maakt, is dat het het eerste document is waarin Amsterdam wordt genoemd. Het zag het Amsterdam van de 13de eeuw eruit? Was Amsterdam van begin af aan een handelsstad? Ook Gijsbrecht van Amstel komt ter sprake en de eerste stadsrechten die vermoedelijk in 1300 werden verleend.

2. Het Wederdopersoproer

Op 11 februari 1535 gooide een aantal wederdopers hun kleren in de haard en staken het huis waarin zij waren in brand. Vervolgens trokken ze naakt door de stad. Ze werden opgepakt en werden op de Dam terechtgesteld. Op 10 mei wisten een aantal wederdopers het stadhuis te bezetten. Er volgde een veldslag waarbij tientallen doden vielen. Wat was er in 1535 in Amsterdam aan de hand?

3. De Alteratie

Op 26 mei 1578 werd het katholieke stadsbestuur afgezet en vervangen door een protestants bestuur: de Alteratie. In deze revolutie was geen druppel bloed gevloeid, al werd wel het Minderbroedersklooster vernield en geplunderd. Waarom was de Alteratie zo belangrijk in onze geschiedenis? Was het Amsterdam van na de Alteratie een totaal andere stad geworden?

4. De Aanslag op Amsterdam

Op de vroege morgen van 30 juli 1650 drong het nieuws in Amsterdam door dat een groot aantal gewapende ruiters de stad naderde. De stadspoorten werden gesloten en het geschut op de wallen gebracht. De Prins van Oranje, stadhouder van Holland, wilde Amsterdam innemen! De Aanslag vertelt veel over de positie van Amsterdam in de Republiek en in de wereld.

5. De cultuur van de koopmansstad

Zonder een begrip van de specifieke cultuur van de Nederlanden, in het bijzonder Amsterdam, kan de gebouwde omgeving waarvan wij vandaag de dag zo genieten, niet goed worden begrepen. Op deze avond staan we stil bij zaken als het bestuur van de stad, de elites, de bevolking, de essentie van de koopmansstad.

6. Joods Amsterdam

Terwijl de katholieken zich moesten behelpen met schuilkerken, bouwden de joden grote kerkgebouwen, zoals de Portugese Synagoge en de Hoogduitse Synagoge aan het huidige Mr. Visserplein. Wat was de positie van de joden in het vroegmoderne Amsterdam? Op welke wijze hebben de christelijke en joodse culturen in Amsterdam elkaar beïnvloed?

7. Het Algemeen Uitbreidingsplan 1935

Het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam van 1935 was een visionair vergezicht waarin Amsterdam niet alleen werd uitgelegd, maar ook opnieuw werd ingedeeld als een functionele stad. Is het plan onverkort uitgevoerd? Is het nog actueel? N.B. Het is nog niet zeker dat dit onderwerp zal worden behandeld. Mogelijk wordt in overleg gekozen voor een ander onderwerp.

8. Binnenstadsbeleid

Op deze laatste cursusavond laten we zien wat het binnenstadsbeleid was vóór en na de Tweede Wereldoorlog. We zullen zien dat de cityvorming een offer vroeg in de vorm van verkeersdoorbraken. Publieke Werken probeerde overal 'verkeersverbeteringen' door te voeren. Dat binnenstadsbeleid kwam in 1975, nu precies 40 jaar geleden, definitief ten einde.

[Terug]

Email this to someone Deel deze pagina!