Ja, ik wil lid worden!

Wie een steentje wil bijdragen aan de bescherming van het unieke Amsterdam - nog steeds één van de mooiste steden van de wereld - kan lid worden van de VVAB.

De VVAB telt momenteel 2.773 leden. Dat aantal zou tot een veelvoud moeten groeien! Dan kunnen wij nog meer doen om het historische stadsgezicht van Amsterdam, in het bijzonder de binnenstad, in stand te houden. Helpt u mee door lid te worden?

Leden ontvangen 6 keer per jaar het ruim geïllustreerde tijdschrift Binnenstad. Van tijd tot tijd verschijnen er speciale uitgaven over aparte onderwerpen. Ook worden er door de vereniging activiteiten georganiseerd als excursies en dialezingen.

Na het invullen van uw gegevens en de ontvangst van de verschuldigde contributie, krijgt u een welkomstpakket thuisgestuurd, dat bestaat uit De Goede Stad van Geert Mak en het laatste nummer van Binnenstad.

Contributie

€ 30,- per jaar; jonger dan 25 en ouder dan 65 jaar: € 20,- per jaar.
Gezinsleden betalen € 10,-. (Er wordt altijd maar één Binnenstad op één adres gestuurd.)
Bedrijfslidmaatschap: € 125,- per jaar.
Lidmaatschap voor het leven: € 500,-.
N.B.: Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar. Beëindiging lidmaatschap is ook per kalenderjaar.
Na 1 juli krijgt u een korting van 50 %: u hoeft slechts de helft te betalen! Elke extra donatie wordt overigens zeer op prijs gesteld. Opzegging is pas volgend jaar mogelijk.
Na 1 november echter geeft u zich op als lid voor het volgend kalenderjaar. De volledige prijs geldt dan weer, omdat deze betrekking heeft op het volgend jaar. De maanden november en december krijgt u dan dus gratis.

Ik geef mij op als:
Persoonsgegevens
Titel:
Voorletters: (*)
Voornaam: (*)
Tussenvoegsel:
Achternaam: (*)
Geslacht: Man Vrouw
Geboortedatum:
Straat: (*)
Huisnummer: (*)
Postcode: (*)
Plaats: (*)
Land:
Telefoon:
Bedrijf/instelling/VVE:

Als u dit veld invult, geeft u zich op als bedrijfslid/donateur.
VVE's of monumentenstichtingen worden uitdrukkelijk uitgenodigd zich op te geven als 'bedrijfslid'.

Extra adressering
(bij bedrijf):
Beroep:
Ik ben op de volgende manier in contact gekomen met de vereniging:
Als anders, op deze manier:
Ik vind de volgende onderwerpen, waarop de vereniging actief is, belangrijk:
Vrijwilligerswerk: Ik ben in principe beschikbaar als vrijwilliger.
Eventuele opmerkingen:
Gebruikersinstellingen
Ik wil een account om de email-nieuwsbrief van de vereniging te ontvangen.
Email-adres:
U moet dan wel uw emailadres invoeren. U ontvangt een bevestigingsemail met een activeringscode.
Wachtwoord:
Wachtwoord opnieuw:
Dit zijn uw accountgegevens. U krijgt meteen een account waarmee u op onze website kunt inloggen. Uw emailadres is uw accountnaam.


BEVEILIGING Helaas worden we geplaagd door spam. Als beveiliging vragen wij u de volgende twee getallen op te tellen: 5 en 7 maakt

(*) Verplicht in te vullen velden.

De VVAB heeft de officiële status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Dit houdt in dat de vereniging over uw schenking of legaat geen belasting hoeft te betalen. Schenken aan de VVAB biedt u fiscaal voordeel. De VVAB is bovendien aangemerkt als Culturele ANBI. Dat betekent dat u 1,25 keer het bedrag dat u schenkt als gift mag aftrekken. [Meer lezen]

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van een fonds op naam, over fiscaal voordelig schenken of nalaten aan de VVAB? Neem dan contact op met ons kantoor op 020 6172735 of per email of raadpleeg uw notaris.

Betaling t.n.v. de vereniging: ING bankrekening # 1775369.

Geef een cadeau- abonnement weg

Het is ook mogelijk een familielid, vriend of kennis een cadeauabonnement te geven. U ontvangt dan, indien gewenst, zelf het welkomstgeschenk! [Cadeauabonnement]

Gezinslid opgeven

Het is ook mogelijk een gezinslid op te geven als lid van de vereniging. Hij of zij betaalt dan een gereduceerde contributie.

[Gezinslid maken]

Hoe contributie betalen?

Maak uw contributiebedrag over op:
ING bankrekening 1775369 t.n.v. 'Ver Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad' (let op: precies zo benoemen!) o.v.v. ‘contributie’ en lidnummer.
De volledige bankgegevens luiden:
BIC-code INGBNL2A
IBAN nummer: NL67INGB0001775369