[Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad]

Vijzelgracht gaat niet open

'Mooi plan, maar we hebben er geen geld voor over'

Artists' Impression van de Vijzelgracht
(Todd van Hulzen)
Artists' Impression van de Vijzelgracht
(Todd van Hulzen)
In de gemeenteraad van 1 februari sneuvelde het plan om de Vijzelgracht weer open te graven. Bijna de gehele raad zag van haar eerder uitgesproken voornemen af, voornamelijk om financiële redenen. Het maken van de nieuwe gracht zou minimaal € 12 miljoen kosten. Ter vergelijking: de laatste kostenoverschrijding van de NZ/Lijn bedraagt dit jaar € 65 miljoen en vorig jaar € 92 miljoen. De NZ/Lijn was in 2002 nog begroot op € 1,4 miljard.

Dat het Vijzelgracht-plan zou sneuvelen, werd al duidelijk in de commissievergadering die aan de gemeenteraad voorafging. Aan de inspanningen van het buurtcomité 'Vijzelgracht - Entree met Kracht' heeft het niet gelegen. In de commissievergadering toonde Huib Tilanus, woordvoerder van het comité, glashelder aan dat het opengraven van de Vijzelgracht in combinatie met het in aanbouw zijnde metrostation en eventueel een parkeergarage zeer goed haalbaar is. In de besprekingen die daarop volgde, bleek echter dat de raadsleden het plan niet financieel haalbaar achtten. Wethouder Mark van der Horst verwoordde het letterlijk: "Iedereen vindt het mooi, maar niemand heeft er geen geld voor over". Zelf waste hij zijn handen in onschuld: "Als u zegt dat ik het moet doen, dan doe ik het. Alles kan. Als u een roze olifant wilt, dan bouwen we die."

De vraag is nu hoe het stadsdeel Centrum hierop zal reageren, want de deelraad besloot eerder unaniem vóór het opengraven van de Vijzelgracht. Het stadsdeel kan de aanleg van de Vijzelgracht echter niet betalen. En het is nu of nooit. In de commissievergadering bleek dat als er nu geen gracht gemaakt wordt, het water nooit meer teruggebracht kan worden.

(WS, 10/2/2006)

Meer lezen:
[Vereniging steunt Vijzelgracht]
[Deelraad unaniem over Vijzelgracht]
[Van dempen tot weer opengraven]
[Werkgroep Open de Grachten]