[Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad]

Westerstraat 220-230

Zienswijze

Deze gevels zijn waardevol voor het beschermd stadsgezicht ('Orde 2').

Aan het College van Burgemeester
en Wethouders van Amsterdam
p / a de Dienst Binnenstad
Sector BWE, Afdeling JZ
Postbus 202
1000 AE Amsterdam

Geacht college,

Van 18 tot en met 31 oktober ligt een sloopaanvrage in het kader van de Monumentenwet voor de percelen Westerstraat 220 t/m 230 ter inzage. Namens de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad deel ik u mede dat wij tegen de sloop van genoemde panden bezwaren hebben. Een machtiging van de vereniging voeg ik bij.

Gezien de vele voorgaande en nog lopende procedures lijkt het ons onnodig om ons bezwaar verder toe te lichten. Wij verwijzen naar wat wij bij eerdere zienswijzen (5/6/2001 en 8/10/2001) en in het kader van de lopende bezwaarprocedure tegen de sloopvergunning nummer 03-00-0176, d.d. 5 juni 2001 naar voren hebben gebracht.

Hoogachtend,

Namens de Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad,

J. Pinkse

Amsterdam, 19 oktober 2001