[Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad]

Persbericht gezamenlijke fracties Stadsdeel Amsterdam Centrum

Bezuinigingen op monumentenzorg desastreus

De deelraad Amsterdam Centrum roept de Gemeenteraad unaniem op om af te zien van de voorgenomen bezuiniging op Bureau Monumenten en Archeologie. De centrale stad is van plan 10% te bezuinigen op de begroting van deze in het zeer recente verleden rigoureus afgeslankte en gereorganiseerde dienst. De effecten hiervan zullen de stad een veelvoud van het bezuinigde bedrag van 340.000 Euro aan schade opleveren, immaterieel, maar ook materieel.

Wij wijzen nadrukkelijk op de grote en belangrijke ambities van Amsterdam als monumentenstad. De status van Beschermd Stadsgezicht voor de binnenstad schept op zich al de verplichting verantwoord om te gaan met ons cultureel erfgoed. De komende plaatsing op de Werelderfgoedlijst van de Unesco, waar de Amsterdamse Binnenstad meer dan welke plek in Nederland dan ook op thuishoort, voegt een internationale dimensie toe aan deze ambitie. De inventarisatie van ‘de lijst van 1000’ recentere monumenten breidt de aandacht voor monumenten terecht uit tot buiten de grachtengordel en betrekken vele stadsdelen in het besef van de monumentale waarde van de eigen leefomgeving. Deze ambities zijn zinledig als het belangrijkste en stadsdeeloverstijgende instrument daarvoor, het Bureau Monumenten en Archeologie, zo grof wordt uitgehold.
Wat Amsterdam uniek maakt en zo aantrekkelijk voor toeristen is het samengaan van de grote en gave monumentale stad met de levendigheid van een kleine en dichtbewoonde metropool. Deze dynamiek legt echter ook een grote druk op juist die monumentale waarde: er wordt volop gebouwd, herbouwd, herbestemd. Een slagvaardig en voldoende toegerust Bureau Monumenten en Archeologie is een absolute voorwaarde om deze unieke combinatie van eigenschappen blijvend te waarborgen.
Het Bureau Monumenten en Archeologie is de afgelopen jaren grondig gereorganiseerd en afgeslankt tot een organisatie die nčt groot genoeg is om de wettelijke taken uit te voeren. Veel expertise is daarbij verloren gegaan, maar het Bureau heeft zich hieruit omhoog geworsteld tot een kwalitatief hoogwaardige instelling. Nu snoeien betekent dat de Centrale Stad een goede Dienst die met veel inspanning en motivatie net het ziekbed heeft verlaten enkele ledematen amputeert. Daarmee laat zij de belangrijkste monumentenstad van Nederland onthand achter.
Tenslotte vindt de deelraad het wegbezuinigen van de Open Monumentendag ook een bijzonder onwenselijke variant op het paard achter de wagen spannen. Vele tientallen vrijwilligers zetten zich in om van deze populaire en inhoudelijk hoogwaardige dag een succes te maken. Het doel de verbondenheid van de bewoners van de stad met hun eigen culturele erfgoed en geschiedenis te vergroten is bij uitstek een middel tot integratie. Deze dag heeft voor een betrekkelijk gering bedrag een enorme meerwaarde en moet in stand gehouden worden.

De fracties van de deelraad Amsterdam Centrum, VVD, PvdA, D66, GroenLinks, CDA, AA/De Groenen, Mokum Mobiel

Amsterdam, 7 juni 2003