Home van de VVAB

Bestemmingsplan Overhoeks

Vereniging tekent beroep aan bij de Raad van State

Manhattan aan het IJ
(rechts de Shell-toren)
Op 2 mei is de vereniging in beroep gegaan bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen de beslissing van de provincie Noord Holland om het bestemmingsplan Overhoeks goed te keuren.

De vereniging heeft bezwaar tegen de bouw van vijf woontorens van maximaal 115 meter hoog recht tegenover het Centraal Station, torens die vanuit de stad gezien zelfs boven het CS zullen uitsteken en zichtbaar zullen zijn vanuit de Jordaan, het Singel, de NZ Voorburgwal en de Geldersekade. Op de gemeentelijke wens om een Manhattan aan het IJ te realiseren, duidelijk zichtbaar vanuit de binnenstad, is veel kritiek gekomen. De hoogbouw betekent een aantasting van de visuele integriteit van de historische binnenstad en brengt de aanwijzing van de binnenstad op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO in gevaar.

Meer lezen:
[Vereniging maakt bezwaar tegen bouwhoogte]

[ Aanvullende gronden beroepsschrift bij de Raad van State]
[ Beroepsschrift bij de Raad van State]
[ Bedenkingen bestemmingsplan Overhoeks]
[College ziet geen reden hoogbouwplannen Noord aan te passen.] (Binnenstad 217)
[Vereniging komt in actie tegen hoogbouw aan noordelijke IJ-oever] (Binnenstad 216)
[ Zienswijze bestemmingsplan Overhoeks]

(WS, 4/5/2006, gewijzigd 1/6/2007)


Copyright © VVAB. Teksten en afbeeldingen mogen worden overgenomen op voorwaarde van bronvermelding met link, voor zover geen andere bron wordt vermeld.
 
Home van de VVAB