Geldersekade

Vereniging spreekt zich uit tegen ondergrondse parkeergarages in de historische binnenstad

De Geldersekade: nu nog zonder ondergronds parkeren.
De vereniging heeft zich in een brief aan het stadsdeelbestuur uitgesproken tegen de aanleg van een ondergrondse parkeergarage onder de Geldersekade. De vereniging acht een dergelijke parkeergarage in strijd met de uitgangspunten van het huidige verkeers- en parkeerbeleid van het stadsdeel. Over een veel verdergaand plan, van betonbouwer Strukton, om de gehele binnenstad te onderkelderen met parkeergarages en zelfs ondergrondse wegen, heeft Het Parool een ingezonden artikel van Walther Schoonenberg geplaatst.

De vereniging staat positief tegenover de uitgangspunten van het huidige verkeers- en parkeerbeleid van het stadsdeel, zoals beschreven in de Nota Bereikbaarheid Binnenstad 2004-2009, om de groei van de automobiliteit te beperken en voorrang te geven aan voetganger, fiets en openbaar vervoer. Naar het oordeel van de vereniging staan de plannen voor ondergrondse parkeergarages op gespannen voet met dat beleid. Zo heeft een parkeergarage onder de Geldersekade een verkeersaantrekkende werking. Bovendien is de parkeergarage overbodig, aangezien op het Oosterdokseiland en onder het Oosterdok al een parkeergarage wordt gerealiseerd met in totaal 1.540 parkeerplaatsen.
De vereniging is ook huiverig ten aanzien van het maken van ondergrondse parkeergarages onder historische grachten van de binnenstad, vanwege de mogelijke schade aan de monumenten die het slaan van damwanden en de aanleg van parkeergarages kan betekenen. Deze argumenten komen nog bovenop die van een goed verkeers- en parkeerbeleid.

Meer lezen:
[Brief over parkeergarage Geldersekade] (8 februari 2008)

(WS, 13/2/2008)

Meer lezen: [Reactie op Struktonplan]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.