Amsterdam Museum

Dossier

 

Omgevingsvergunning

Artist's impression Neutelings Riedijk Architects. De belangrijkste ingrepen: 1. Sloop Schuttersgalerij en de muren en kappen links en rechts. 2. Sloop koeienstal. 3. Sloop achter gevelstenenmuur. 4. 'Vergroening' Meisjesplaats.

Bijlagen

De volgende bijlagen zijn aan de omgevingsvergunning d.d. 7 nov. 2022 ten grondslag gelegd:

Zienswijzen erfgoedorganisaties

[Cuypers Genootschap] (29 juli 2022)
[VVAB] (28 juli 2022)
[Bond Heemschut] (21 juli 2022)

Nadere stukken

[Artikel van Hanneke Ronnes] (Amstelodamum, jg. 109-3, 2022)
[WOO-documenten] (5 okt. 2022) (630 MB!)
[Ingezonden brief VVAB] (Het Parool, 20 juni 2022)
[Advies RCE] (2 juni 2022)
[Advies CRK] (4 mei 2022)
[Beantwoording raadsadres] (8 april 2022)
[Advies CRK] (23 maart 2022)
[Raadsadres Heemschut en VVAB] (1 feb. 2022)
[Artikel] (De Telegraaf, 26 nov. 2021)
[Brief aan Amsterdam Museum] (26 nov. 2021)
[Persbericht wethouder Meliani] (24 nov. 2021)
[Persbericht Amsterdam Museum] (24 nov. 2021)
[Brief CRK aan Raad] (25 aug. 2021)
[Artikel van Walther Schoonenberg] (Binnenstad 304, aug. 2021)
[Advies CRK] (21 juli 2021)
[Verkenning MenA] (18 april 2021)
[Advies CRK] (3 februari 2021)
[Advies Ruimte en Duurzaamheid] (11 nov. 2020)
[Brief aan Judikje Kiers van Ruimte en Duurzaamheid] (13 juli 2020)
[Brief Judikje Kiers over advies Ruimte en Duurzaamheid] (9 juli 2020)
[Advies Ruimte en Duurzaamheid] (8 juli 2020)
[Advies Ruimte en Duurzaamheid] (12 febr. 2019)
[Advies MenA] (26 juni 2018)
[Verkenning MenA] (25 nov. 2016)
[Geurt Brinkgreve over het Amsterdams Historisch Museum] (De Lamp 78, maart 1983)
[Amsterdam Burgerweeshuis] (boek van Meischke uit 1975) (30 MB)

 

[Bezwaren tegen verbouwing Amsterdam Museum]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.