Amsterdam Museum

Dossier

Hoger beroep bij de Raad van State

Plattegrond van het complex zoals tot stand gekomen in 1975 met de met sloop bedreigde gebouwdelen A-E, P-R en M-L en de Schuttersgalerij die de verbinding vormt tussen de stegenstructuur en de binnenplaatsen van het complex.

Beroepsschrift, nadere stukken en uitspraak

De volgende bijlagen zijn aan het beroep van de VVAB ten grondslag gelegd:

Verweerschrift

Het bestreden besluit

De volgende bijlagen zijn aan de omgevingsvergunning ten grondslag gelegd:

Overige stukken

[WOO-documenten deel 3] (14 maart 2023) (3 MB)
[WOO-documenten deel 2] (6 februari 2023) (5 MB)
[Uitspraak voorzieningenrechter] (25 januari 2023)
[Zienswijze Cuypers Genootschap] (29 juli 2022)
[Zienswijze VVAB] (28 juli 2022)
[Zienswijze Bond Heemschut] (21 juli 2022)
[WOO-documenten deel 1] (5 okt. 2022) (630 MB!)
[Artikel van Hanneke Ronnes (Amstelodamum, jg. 109-3, 2022)
[Ingezonden brief VVAB] (Het Parool, 20 juni 2022)
[Advies RCE] (2 juni 2022)
[Advies CRK] (4 mei 2022)
[Advies MenA] (29 april 2022)
[Beantwoording raadsadres] (8 april 2022)
[Advies CRK] (23 maart 2022)
[Advies MenA] (15 maart 2022)
[Raadsadres Heemschut en VVAB] (1 feb. 2022)
[Artikel] (De Telegraaf, 26 nov. 2021)
[Brief aan Amsterdam Museum] (26 nov. 2021)
[Persbericht wethouder Meliani] (24 nov. 2021)
[Persbericht Amsterdam Museum] (24 nov. 2021)
[Brief CRK aan Raad] (25 aug. 2021)
[Artikel van Walther Schoonenberg] (Binnenstad 304, aug. 2021)
[Advies CRK] (21 juli 2021)
[Advies MenA] (9 juli 2021)
[Verkenning MenA] (18 april 2021)
[Advies MenA] (16 april 2021)
[Advies CRK] (3 februari 2021)
[Advies Ruimte en Duurzaamheid] (11 nov. 2020)
[Brief aan Judikje Kiers van Ruimte en Duurzaamheid] (13 juli 2020)
[Brief Judikje Kiers over advies Ruimte en Duurzaamheid] (9 juli 2020)
[Advies Ruimte en Duurzaamheid] (8 juli 2020)
[Advies Ruimte en Duurzaamheid] (12 febr. 2019)
[Advies MenA] (26 juni 2018)
[Visiedocument Winhov] (19 januari 2018)
[Programma van Uitgangspunten] (20 okt. 2017)
[Verkenning MenA] (25 nov. 2016)
[Geurt Brinkgreve over het Amsterdams Historisch Museum] (De Lamp 78, maart 1983)
[Amsterdam Burgerweeshuis] (boek van Meischke uit 1975) (30 MB)

 

[Ontwerpbesluit] (16 juni 2022)

[Erfgoedorganisaties verliezen rechtszaak Amsterdam Museum]
[Vincent van Rossem niet eens met plannen Amsterdam Museum]
[Negatief advies over het Amsterdam Museum uitgebracht]
[VVAB wint kort geding over verbouwing Amsterdam Museum]
[Beroep aangetekend tegen Amsterdam Museum]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.