Amsterdam Museum

Dossier

Plattegrond van het complex zoals tot stand gekomen in 1975 met de met sloop bedreigde gebouwdelen A-E, P-R en M-L en de Schuttersgalerij die de verbinding vormt tussen de stegenstructuur en de binnenplaatsen van het complex.

Beroepsschrift, nadere stukken en uitspraak

De volgende bijlagen zijn aan het beroep ten grondslag gelegd:

Verweerschrift

Het bestreden besluit

De volgende bijlagen zijn aan de omgevingsvergunning ten grondslag gelegd:

Overige stukken

[WOO-documenten deel 3] (14 maart 2023) (3 MB)
[WOO-documenten deel 2] (6 februari 2023) (5 MB)
[Uitspraak voorzieningenrechter] (25 januari 2023)
[Zienswijze Cuypers Genootschap] (29 juli 2022)
[Zienswijze VVAB] (28 juli 2022)
[Zienswijze Bond Heemschut] (21 juli 2022)
[WOO-documenten deel 1] (5 okt. 2022) (630 MB!)
[Artikel van Hanneke Ronnes (Amstelodamum, jg. 109-3, 2022)
[Ingezonden brief VVAB] (Het Parool, 20 juni 2022)
[Advies RCE] (2 juni 2022)
[Advies CRK] (4 mei 2022)
[Advies MenA] (29 april 2022)
[Beantwoording raadsadres] (8 april 2022)
[Advies CRK] (23 maart 2022)
[Advies MenA] (15 maart 2022)
[Raadsadres Heemschut en VVAB] (1 feb. 2022)
[Artikel] (De Telegraaf, 26 nov. 2021)
[Brief aan Amsterdam Museum] (26 nov. 2021)
[Persbericht wethouder Meliani] (24 nov. 2021)
[Persbericht Amsterdam Museum] (24 nov. 2021)
[Brief CRK aan Raad] (25 aug. 2021)
[Artikel van Walther Schoonenberg] (Binnenstad 304, aug. 2021)
[Advies CRK] (21 juli 2021)
[Advies MenA] (9 juli 2021)
[Verkenning MenA] (18 april 2021)
[Advies MenA] (16 april 2021)
[Advies CRK] (3 februari 2021)
[Advies Ruimte en Duurzaamheid] (11 nov. 2020)
[Brief aan Judikje Kiers van Ruimte en Duurzaamheid] (13 juli 2020)
[Brief Judikje Kiers over advies Ruimte en Duurzaamheid] (9 juli 2020)
[Advies Ruimte en Duurzaamheid] (8 juli 2020)
[Advies Ruimte en Duurzaamheid] (12 febr. 2019)
[Advies MenA] (26 juni 2018)
[Visiedocument Winhov] (19 januari 2018)
[Programma van Uitgangspunten] (20 okt. 2017)
[Verkenning MenA] (25 nov. 2016)
[Geurt Brinkgreve over het Amsterdams Historisch Museum] (De Lamp 78, maart 1983)
[Amsterdam Burgerweeshuis] (boek van Meischke uit 1975) (30 MB)

 

[Ontwerpbesluit] (16 juni 2022)

[Erfgoedorganisaties verliezen rechtszaak Amsterdam Museum]
[Vincent van Rossem niet eens met plannen Amsterdam Museum]
[Negatief advies over het Amsterdam Museum uitgebracht]
[VVAB wint kort geding over verbouwing Amsterdam Museum]
[Beroep aangetekend tegen Amsterdam Museum]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.