Amsterdam Museum

Ontwerpbesluit

Artist's impression Neutelings Riedijk Architects. De belangrijkste ingrepen: 1. Sloop Schuttersgalerij en de muren en kappen links en rechts. 2. Sloop koeienstal. 3. Sloop achter gevelstenenmuur. 4. 'Vergroening' Meisjesplaats.

Bijlagen

De volgende bijlagen zijn aan de ontwerp-omgevingsvergunning ten grondslag gelegd:

De beschikking is voorbereid volgens de uitgebreide voorbereidingsprocedure. Dat betekent dat binnen de termijn van de ter visie legging (6 weken vanaf 20 juni, dus tot/met 1 augustus), een zienswijze kan worden ingediend aan: de afd. Vergunningen, Toezicht en Handhaving, stadsdeel Centrum, Postbus 202 1001 AE Amsterdam onder vermelding van dossiernummer Z2020-A000578.

Op 22 juni 2022 deed de VVAB een beroep op de Wet Open Overheid (WOO) door alle stukken in het kader van de planvoorbereiding op te vragen. De VVAB meent dat er een algemeen belang is dat openbaarmaking vordert. De aanvrager en de verlener van de vergunning is immers dezelfde partij: de gemeente Amsterdam.

[Ontwerpbesluit Amsterdam Museum ter visie gelegd]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.