Metrostations Noord/Zuidlijn

Raadsadres

Aan: De Gemeenteraad van Amsterdam
Postbus 202
1000 AE Amsterdam

Betreft: Metrostations Noord/Zuidlijn

Geachte Raad,

Ingang metrostation Rokin ('Artists' impression' van Benthem Crouwel Architecten) Ingang metrostation Vijzelgracht ('Artists' impression' van Benthem Crouwel Architecten)

De uitspraak van de Rechtbank Amsterdam sector Bestuursrecht in meervoudige kamer, gedateerd 30 september 2003, in het geding aangespannen door de vereniging De Bovengrondse tegen het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amsterdam inzake de metrostations van de Noord/Zuidlijn, is voor ons aanleiding opnieuw aandacht te vragen voor het schadelijke effect van de metroingangen op het beschermde stadsgezicht. De Rechtbank constateert terecht dat B en W het negatieve advies van de Commissie voor Welstand en Monumenten van 31 mei 2000 zonder deugdelijke motivering terzijde hebben gelegd. Volgens de Commissie detoneert de enorme massa en schaal van het verdiepte maaiveld alsmede de impact van de glazen en stalen wereld die wordt gecreëerd met de structuur van de door de Monumentenwet beschermde historische binnenstad. De Rechtbank constateert daarmee dat van een beschermend bestemmingsplan, zoals de wet vereist in een beschermd stadsgezicht, geen sprake is.
Het was en is onze grief dat de bovengrondse manifestatie van de Noord/Zuidlijn een niet voldoende ingetogen en terughoudend karakter heeft, zodat deze teveel contrasteert met de beschermde historische binnenstad. De binnenstad is immers sinds 1999 een beschermd stadsgezicht en de plaatsing op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO is in voorbereiding.

Zomaar een voorbeeld uit het buitenland: metroingangen in Milaan. Meer dan een gat in de grond zijn ze niet.

De uitspraak van de Rechtbank achten wij derhalve voldoende aanleiding u te vragen opdracht te geven nieuwe plannen voor de metroingangen en de openbare ruimte boven de metrostations te ontwikkelen die wél passend zijn in het beschermd stadsgezicht. Wij realiseren ons dat aan de ingangen functionele eisen moeten worden gesteld maar het moet mogelijk zijn om daaraan te voldoen en tegelijk het beschermd stadsgezicht in zijn waarde te laten. Dat betekent dat er eindelijk eens geluisterd wordt naar hen die begrijpen wat een historische stad wel en niet kan verdragen. Het genegeerde advies van de Commissie van Welstand en Monumenten is hierboven al genoemd. Ook de cultuurhistorische effectrapportage van het toenmalige Bureau Monumentenzorg heeft geen rol van betekenis in de planvorming gespeeld, nadat de vorige Raad besloot het water in het gedempte Rokin niet terug te brengen, ons inziens een historische vergissing. Dat was een manier geweest waarop de aanleg van de Noord/Zuidlijn wél de kwaliteit van het beschermd stadsgezicht had kunnen verbeteren. De nu gekozen oplossing – voor wat betreft de ingangen – toont een sterke niet alleen op functionele eisen gestoelde vormwil die nodeloos het historische beeld aantast. Het is nog niet te laat dat te corrigeren, zonder voor verdere vertraging te zorgen.

Hoogachtend,

Namens de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad,

Walther Schoonenberg
voorzitter

Amsterdam, 24 oktober 2003

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.