Werkgroep Balans

De vereniging wil dat het gemengde karakter van de binnenstad in stand blijft. Binnen de VVAB bestaat sinds 2015 een Werkgroep Balans die zich met dit vraagstuk bezighoudt. De werkgroep houdt zich bezig met het herstel van de leefbaarheid in de monumentale en dynamische Amsterdamse binnenstad. Door de groei van het toerisme en de commerciële exploitatie ervan heeft de leefbaarheid de afgelopen jaren ernstig geleden.
De Wallen in de avond. De raamprostitutie beheerst het straatbeeld.

De werkgroep volgt de politieke agenda nauwgezet, neemt zelf initiatieven en richt zich op beïnvloeding en aanpassing van het gemeentelijke beleid. We mengen ons stevig in de huidige discussie over toerisme na Corona. Samen met een groot aantal organisaties lanceerden we onlangs het actieplan Stad in Balans. [Meer lezen]

De Wallen hebben onze speciale aandacht omdat ons middeleeuwse stadshart te gronde dreigt te gaan aan overtoerisme. Leden van de werkgroep namen deel aan het platform dat de website stopdegekte.nl lanceerde, we ondersteunen het standpunt dat de Wallen pas weer een kans hebben als de prostitutie naar binnen en/of elders wordt verplaatst en de coffeeshops niet meer toegankelijk zijn voor toeristen. [Meer lezen]

Verder is het inperken van groepen met een gids tot maximaal 15 personen een VVAB-initiatief, is in de nieuwe terrassennota op ons voorstel opgenomen dat de minimum doorloopruimte op de stoep twee meter moeten moet zijn en blijven we strijden tegen terrassen op brugvleugels.

We hebben ons ingespannen voor een vergunningsplicht voor b&b en voor het afschaffen van de verhuur van hele woningen aan toeristen. Dat laatste wordt nu werkelijkheid in drie Amsterdamse buurten. Te weinig vinden we, maar een eerste stap.

Mee doen?

De werkgroep zoekt nog leden die het interessant vinden de politieke agenda te beïnvloeden door middel van bijvoorbeeld het schrijven van beleids- en opiniestukken, inspreken bij vergaderingen van de gemeenteraad, het benaderen van politieke partijen of de samenwerking met vertegenwoordigers van andere belangengroepen en instellingen in de stad. [Contactformulier]

Meer lezen?

[Open brief aan de burgemeester]
[Actieplan Stad in Balans]
[VVAB bepleit een totaalverbod voor vakantieverhuur]
[VVAB reageert op plan terrassen uit te breiden]
[Corona onthult hoe de Wallen zijn verknoeid]
[Zienswijze 'ruimte voor de voetganger']
[Verplaats de prostitutie op de Wallen naar binnen]
[Een initiatief van bewoners en ondernemers in de Amsterdamse binnenstad]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.