Containerdorp in het open Damrak

Voor de aanleg van de Noord/Zuidlijn wordt zeven jaar lang de huizenrij van de Warmoesstraat in het Damrak gedeeltelijk aan het gezicht onttrokken door een bouwketen- en containerplatform. Dit werkeiland bestaat uit minstens 112 zeecontainers op een platform van ca. 110 m lang en 17 m breed en ligt op ca. 7 m van de historische gevelwand in het water van het Damrak. De hoogte bedraagt ca. 10 m (boven het wateroppervlak). Het platform komt op palen te staan, die ingeheid zullen moeten worden.

Afgezien van de mogelijke schade voor de bewoners van de huizen, zowel direct in de zin van funderingsschade en economische waardedaling als indirect in de zin van bederf van uitzicht en woongenot, is hier sprake van een niet in geldelijke waarde uit te drukken schade aan het beschermd stadsgezicht. Het containerdorp tast één van de mooiste stukken van de Amsterdamse binnenstad ernstig aan, namelijk één van de zeldzame nog aanwezige plaatsen in de historische stad waar de huizen in het water staan. De gemeente heeft op verschillende beleidsterreinen uitgesproken dat het proces van dichtslibben van het openbaar water moet worden gestopt – bijvoorbeeld in het Waterplan Amsterdam.

Het nu nog zichtbare open Damrak

In het geval van het Damrak zal zorgvuldig omgaan met de nog aanwezige monumentale waarden een dam opwerpen tegen de verloedering aan de overzijde: de steeds verder in omvang uitdijende rondvaartbotensteigers en wildgroei aan reclameuitingen, uitstallingen en uitbouwen aan de huizenzijde van het Damrak. De allure van het Damrak bevindt zich dan ook aan de zijde waar de huizen in het water staan. Precies op die plaats heeft de gemeente nu, ogenschijnlijk zonder enige belangenafweging, gekozen voor een containerdorp dat het uitzicht naar de zijde van het Damrak, waar wel nog allure is, voor lange tijd zal bederven. Op deze wijze zullen alle pogingen om het Damrak in aanzien en kwaliteit te verbeteren weinig vruchtbaar blijken.

Bouwtekeningen
containerdorp in het
natte Damrak

In november 2000 heeft onze vereniging een raadsadres gestuurd over een 'tijdelijke' steiger in het Damrak. De verplaatsing van het politiebureau van de Warmoesstraat naar de Beursstraat was voor onze vereniging aanleiding de aandacht van de gemeenteraad te vestigen op de in het open water van het Damrak aanwezige steiger aan de achterzijde van het voormalige politiebureau. Deze steiger is destijds op tijdelijke gronden aangelegd om dienst te doen als parkeerterrein voor politieauto's. Het leek ons dan ook het aangewezen moment, nu het politiebureau is verhuisd en een nieuwe bestemming gezocht moet worden voor de betrokken monumenten, de tijdelijke steiger te doen verwijderen. Het containerdorp voor de Noord/Zuidlijn sluit bijna naadloos op de politiesteiger aan, hetgeen opnieuw aantoont dat je ontzettend moet oppassen als het om 'tijdelijke' maatregelen gaat. Ook het politiebureau in de Kloveniersburgwal heeft er veel langer gestaan dan de bedoeling was. En de 'tijdelijke' brug over het Singel tegenover de Bloemenmarkt is bijna permanent geworden, maar wordt inmiddels gesloopt. Op het Damrak zelf is er de 'tijdelijke' brug naast de Nieuwebrug, die dateert uit 1961. Deze zou, als de Noord/Zuidlijn gereed is, worden gesloopt, maar er komt volgens recente plannen van de gemeente een voetgangersbrug voor in de plaats.

De bewoners van de betrokken panden aan de Warmoesstraat die hun uitzicht op het water bedorven zien worden, zijn inmiddels in actie gekomen. De vereniging heeft een bezwaarschrift – een 'zienswijze' – tegen het containerdorp ingestuurd en hoopt dat een alternatieve locatie, bijvoorbeeld aan de andere zijde van de bruggen over het Damrak, kan worden gevonden.

Walther Schoonenberg

(Uit: Binnenstad 186, februari 2001)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.