[Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad]

Toespraak donderdag 18 oktober 2001

Uitreiking Stadsbeeldprijs 2001

Voor de Stichting Heijmeijer van Heemstede is het vandaag een bijzondere dag, daar wij voor de eerste keer de Stadsbeeldprijs zullen gaan uitreiken. Deze Stichting is enige jaren geleden opgericht met het doel ondersteuning te geven aan particuliere initiatieven voor de verfraaiing van de binnenstad van Amsterdam, b.v. het subsidiëren van herplaatsing van geveltoppen of stoepen, de uitgave van een bijzonder boek, zoals het boek o.a. van de heer Geurt Brinkgreve Amsterdam verdient beter. Een aanklacht tegen de vaak schandalige bebouwingen in onze mooie stad. Dit boek heeft u als goede Amsterdammer natuurlijk allang in uw boekenkast staan.

Vorig jaar zijn wij in samenwerking met de Vrienden van de Binnenstad een actie gestart om de originele kroonlantaarns weer terug in de binnenstad te krijgen. Op de gietijzeren palen van 1883 die nog overal in de binnenstad te zien zijn, hoort de kroonlantaarn, een tweeëenheid, een ontwerp. Daar horen dus niet de lelijke plastic kapjes die er nu op staan, noch een of ander in elkaar geknutseld tuincentrummodel.
Walther Schoonenberg, de energieke Voorzitter van Vrienden van de Binnenstad en ik hebben hiervoor een comité opgezet: het Kroonlantaarncomité.
In october, vorig jaar op de ontvangst van de Stichting Heijmeijer van Heemstede bij Monumentenzorg, werd mede door het enthousiasme van Jos Brink een succesvolle start gemaakt met de opening van de website www.kroonlantaarn.nl. Het resultaat is dat na de plaatsing op de Westermarkt er nu ook kroonlantaarns staan op de Heerenmarkt en is er een proefplaatsing op de Prinsengracht. Met de plaatsing op de Falckstraat zijn wij iets minder gelukkig, daar er een parkje is gecreëerd met daarin de kroonlantaarns, terwijl het water van de Achtergracht daar weer zou moeten worden teruggebracht.
Dit zelfde geld voor dichtgemaakte grachten als de Palmgracht en andere grachten van de Jordaan en het stukje Lijnbaansgracht bij de Citybioscoop. Nu zitten de mensen daar op terrassen te kijken naar fietsenrekken, vuilnis en een parkje met belachelijke leguanen!
Terwijl ook daar het water heel gemakkelijk zou kunnen worden teruggebracht, wat een enorme verbetering en verfraaiing van dat stukje binnenstad zou zijn.
Ons Kroonlantaarncomité heeft de gemeente inmiddels een verantwoord totaalplan gepresenteerd voor een fraaie historisch juiste verlichting in de binnenstad. Wij pleiten voor een verlichting die voldoende is i.v.m. de veiligheid, die een mooi duidelijk licht geeft zonder vertekenend te zijn of te schel licht geeft, maar ook zouden wij graag zien dat niet alle gebouwen in floodlight worden gezet of nog erger de bruggen, die met kermislampjes zijn versierd. Onze stad is geen Efteling, ook geen museum maar een levende stad, waarin de monumenten hun nachtrust gegund moeten worden.
Uiteraard beschenen door de fraaie Kroonlantaarns!
Het huidige gemeentebestuur ziet ook het enorme belang van een goed onderhouden binnenstad in, die ons visitekaartje behoort te zijn. Echter werd ik kortgeleden attent gemaakt door een journalist die tot zijn stomme verbazing de volgende tekst in een gemeentelijk rapport las.
Ik citeer: "Een welvarend mooi, schoon en veilig Amsterdam is niet iets om na te streven. Dat zijn slechts de traditionele waarden van de conservatieve elite in Europa. De stad moet met deze traditie breken"!
Wie deze baarlijke onzin heeft geschreven, weet ik niet noch hoe het mogelijk is dat dit in een gemeentelijk rapport terecht komt.
Tenslotte komt de tourist de schoonheid van Amsterdam bekijken in deze binnenstad en niet in Buitenveldert, Osdorp of de Bijlmer. Er zal in ieder geval een einde moeten komen aan het gedoogbeleid, zoals Wim Kok, helaas pas bij zijn afscheid, zei.
De regels die er tenslotte niet voor niets zijn moeten eindelijk worden gehandhaafd, wat de verfraaiing van de stad absoluut ten goede zal komen. Het gebruik van het woord 'gedogen', zou niet meer gedoogd moeten worden. Wij moeten, de gemeente, de bewoners en alle stichtingen en verenigingen, een dam op werpen tegen de enorme verloedering en vervuiling in onze hoofdstad, niet alleen voor een fraaier stadsbeeld, maar vooral voor het welzijn van ons allen.

Stadsbeeldprijs

Het aantal prijzen voor bijzondere prestaties op cultureel gebied zijn meer dan talrijk. Er zijn prijzen voor muziek, literatuur, toneel, cabaret en voor wetenschappelijke prestaties.
De Stichting HvH wil aan die overdaad toch nog een prijs toevoegen op een werkterrein, waarvan enerzijds de betekenis zo groot wordt geacht dat het expliciet door wettelijke bepalingen wordt beschermd, maar anderzijds zo veel omvattend is en zozeer afhankelijk van externe factoren en wisselende interpretaties, dat het in de dagelijkse praktijk vaak (moedwillig) over het hoofd wordt gezien.
Wij bedoelen hiermee het, sinds 29 januari 1999 beschermde stadsgezicht van Amsterdam.
In deze 800 ha omvattende oude stad staan circa 20.000 woonhuizen, waarvan ongeveer een derde bestaat uit door Rijk en Gemeente beschermde monumenten.
Dit monumentale en beschermde ensemble is de reden geweest tot de instelling van de Stadsbeeldprijs Amsterdam van de Stichting Heijmeijer van Heemstede.

Deze stadsbeeldprijs wordt niet frequenter dan eens per drie jaar uitgereikt aan diegene die zich op uitzonderlijke wijze heeft ingezet en bijgedragen aan de instandhouding, herstel of versterking van het historisch stadsbeeld. De prijs bestaat uit een geldbedrag van f 10.000,- waarvan het bestuur graag zou zien dat dit ook de verfraaiing van Amsterdam weer ten goede komt. Verder een oorkonde en een bronzen penning op standaard. Deze penning is gemaakt door een bekende beeldhouwer-medailleur en de spil in de strijd voor het behoud van Amsterdam.
De voorzijde van de penning toont het profielportret van de heer Henk Zantkuyl, met in het randschrift "Henk Zantkuyl monumenten-zorger van Amsterdam", de keerzijde Zantkuyl's oog in brilmontuur tussen passer en schietlood, omgeven door een ornamentrand met de tekst "oculo experto arcana patent"; voor zijn ervaren oog liggen de geheimen open.
Zo is de stadsbeeldprijs bij elke toekenning tevens een hulde aan de heer Zantkuyl die oa in zijn functie als hoofdarchitect van Bureau Monumentenzorg, de inspirerende en bij uitstek deskundige leidsman is geweest bij de restauratie van de Amsterdamse woonhuis-monumenten. Bekend is ook het prachtige naslagwerk Bouwen in Amsterdam.
Alvorens wij tot de uitreiking van de Stadsbeeldprijzen overgaan, wil ik iedereen hartelijk danken voor de belangstelling gedurende het afgelopen jaar voor de Stichting Heijmeijer van Heemstede, maar vooral wil ik diegene danken die onze Stichting met een financiële bijdrage hebben gesteund. Voor een beginnende stichting met een fonds in opbouw is uw gift van harte welkom. Heel heel hartelijk dank!

De Amsterdamse stadsbeeldprijs 2001 van de Stichting Heijmeijer van Heemstede wordt vandaag voor het eerst uitgereikt en het bestuur heeft gekozen voor de gevelsteen, een typisch Nederlands fenomeen. Het in natuursteen gehakte reliëf met een voorstelling en vaak ook een tekst, die totdat in 1795 de huisnummering werden ingevoerd, dienst deden als adresaanduiding. Zij vertellen een verhaal over de eigenaar, zijn beroep, zijn geloof, zijn afkomst.
Een kenner bij uitstek is de heer Onno Boers, de actieve secretaris van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Gevelstenen. Een vereniging die dit jaar overigens precies 10 jaar bestaat. Onno Boers, de beschermer, die zich inzet voor de restauratie en herplaatsing van vele oude gevelstenen.
Naast Onno Boers moet ook de naam worden genoemd van de beeldhouwer Hans 't Mannetje, die het bedenken, ontwerpen en hakken van gevelstenen weer tot leven heeft gewekt, als een tak van hedendaags kunstambacht. Dit vereist handwerkelijk vakmanschap, creatieve fantasie en kennis van emblematiek.
De liquidatie van het door hem opgerichte restauratie atelier Uylenburg is een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de Amsterdamse Monumentenzorg. De geschiedenis gaat echter verder. Hans 't Mannetje heeft nu een bloeiende gevelstenen practijk in Zutphen.
De gevelsteen leeft weer in Amsterdam en elders in Nederland. Verleden week is er nog een prachtige gevelsteen onthuld van een vergulde kater op Leidsegracht 97. Zoals Jos Otten dat noemt, een krul aan de stad. Een voorbeeld wat gevolgd mag worden.

Onno Boers de kenner en Hans 't Mannetje de maker.

Gezien de grote kwaliteit van beiden heren hebben wij als bestuur gemeend de Stadsbeeldprijs 2001 niet een gedeelde prijs te laten zijn, maar hen beiden ieder afzonderlijk deze prijs toe te kennen, als blijk van onze waardering voor wat zij hebben bijgedragen aan verrijking en verlevendiging van het historisch stadsbeeld.

Dorothy Beynes-Heijmeijer van Heemstede
voorzitter Stichting Heijmeijer van Heemstede