Anne Lize is terug

"Strengere overheid in de binnenstad"

Het kan soms raar lopen. Een lid van de VVD, Anne Lize van der Stoel, is 'burgemeester' van het stadsdeel Amsterdam-Centrum. Enkele jaren geleden, toen Amsterdammers via een referendum zich tegen het instellen van een stadsprovincie en tegen het opdelen van de stad in kleine zelfstandige gemeentes hadden gekeerd, vond de VVD dat er nu geen behoefte meer was aan een deelraad voor de binnenstad.
Links wethouder Frankfurther (D66), rechts voorzitter Van der Stoel (VVD)

Anne Lize van der Stoel zat toen niet meer in de gemeenteraad. Hoe zou ze zich hebben opgesteld als ze toen wel in die raad had gezeten? Ze kijkt strak voor zich uit, plaatst haar hand onder de kin, denkt lang na en zegt dan: "Ik had me aan het verkiezingsprogramma moeten houden".
Toen ze vorig jaar besloot weer actief te worden in de politiek dacht ze een week na over de vraag of ze zich weer kandidaat wilde stellen voor de gemeenteraad. "Ik twijfelde of ik terug moest keren naar de plek waar ik het prettig heb gehad, maar waar de meeste spelers van toen zijn verdwenen. Ik besloot dat dat niet verstandig was." Ze stelde zich kandidaat voor de deelraad Amsterdam-Centrum.
"Anne Lize is terug,"meldden de verkiezingsposters van de VVD. Op de Nieuwmarkt deelde ze de zaterdag voor de verkiezingen in een gure wind folders uit. In de peilingen stond haar partij toen nog op vier zetels. Het werden er zeven en Anne Lize van der Stoel is inderdaad terug, nu als voorzitter van de deelraad met in haar portefeuille onder andere openbare veiligheid, algemene bestuurlijke zaken, economische zaken en sport.

Handhaven

Speerpunt van het stadsdeelbeleid is het handhaven van regels, een strengere overheid dus. "Als regels niet te handhaven zijn, moeten ze misschien op de helling. Als je constateert dat het verbod op het gebruik van alcohol op straat niet te handhaven is, dan moet je overwegen dat hele verbod maar af te schaffen en op een andere manier iets tegen de overlast te doen. Ook moet er meer samenwerking komen tussen gemeentelijke diensten. Vraag de politie om advies als je iets aan de openbare ruimte wilt veranderen. En je moet geen overtredingen uitlokken. We hebben met de VVD een wandeling gemaakt naar het Koningsplein. Het oogt daar fraai, maar de verkeerssituatie is gevaarlijk en lokt overtredingen uit. Dat kan dus niet."

Openbare orde

Het stadsdeel zal nauw met de centrale stad moeten samenwerken, bijvoorbeeld op het terrein van de openbare orde. Anne Lize van der Stoel: "Burgemeester Cohen heeft gezegd: "We kijken eerst naar oplossingen dan naar de bevoegdheden". Er zijn nu zogenaamde veiligheidsoverleggen van de centrale stad en daar zitten we ook bij. Als burgemeester Cohen en ik er op zijn gespitst om samen te werken dan moet je er samen uitkomen. Ik kan me voorstellen dat burgemeester Cohen op een bepaald moment zegt: "Pak dit probleem nu eens aan". Dat is prima. Bij het schrijven van ons beleidsstuk over veiligheid heb ik ook overleg met hem gehad."
Is Anne Lize van der Stoel niet bang dat de centrale stad een aantal bevoegdheden die de deelraad heeft, naar zich toe trekt omdat de binnenstad voor heel Amsterdam uitermate belangrijk is? Het antwoord klinkt kortaf: "Je moet zorgen dat je niet in zo'n situatie terechtkomt".

Evenementen

Het stadsdeel Amsterdam-Centrum zal ook het aantal evenementen moeten bepalen dat in die binnenstad wordt gehouden. Spreiden in tijd en plaats, zegt het beleidsplan van VVD, D66 en PvdA daarover. Anne Lize van der Stoel: "Je moet het per geval bekijken en steeds zal je de vraag moeten stellen of een bepaald evenement bijdraagt aan de functie van de binnenstad. Wij hebben ons als VVD niet uitgesproken voor elk weekeind een evenement. Het centrale stadsbestuur heeft onderzocht of bewoners van de binnenstad veel last van die evenementen hebben. Dertien procent van de ondervraagden vindt dat er geen evenementen bij moeten komen, de rest zei: "Niet zeuren, je woont nu eenmaal in de binnenstad". Natuurlijk moeten we bij elk evenement de regels streng handhaven: niet meer dan zoveel decibels produceren, de omgeving schoonhouden. We zullen daar consequent op gaan letten."
De kermis op de Dam, is dat een bevoegdheid van het stadsdeel?
Anne Lize van der Stoel: "Dat denk ik wel. In ieder geval vind ik dat er in de binnenstad ruimte voor een kermis moet zijn. Maar wat is de beste plek? De IJ- oevers? Maar als mensen daar met hun auto naar toe gaan, doorkruis je je eigen beleid. Het zal niet meevallen een goede plek te vinden. Van de Dam kan je in elk geval zeggen dat die plek goed bereikbaar is met openbaar vervoer."

Wijkcentra

Wijkcentra hebben in Amsterdam altijd een belangrijke rol gespeeld. Ze waren een schakel tussen gemeentebestuur en burgers. Na het instellen van de deelraden kregen sommige stadsdelen de behoefte de rol van die wijkcentra te beperken, met als argument dat een stadsdeelbestuur zo dicht bij de burgers staat dat de wijkcentra zich wel kunnen terugtrekken. Hoe gaat dat in de binnenstad?
Anne Lize van der Stoel: "Wij hebben afgesproken dat die wijkcentra hun rol blijven spelen en dat we met ze gaan praten over hun doelstellingen en hun resultaten. Ze moeten zich in ieder geval inspannen om de hele bevolking bij hun activiteiten te betrekken, zodat niet 'het recht van de grootste bek' geldt. Ze moeten met recht kunnen zeggen dat zij alle burgers vertegenwoordigen."

Frans Heddema

Zie ook: Wethouder Frankfurther: "Het geluksgevoel van de Amsterdammer ".

(Uit: Binnenstad 194, juli 2002.)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.