Planciusstraat 26

Wat gebeurt er rond de Haarlemmerpoort?

Kort geleden lag een aanvrage voor de plaatsing van een noodgebouw tussen Planciusstraat 26 en de spoordijk ter inzage. De bedoeling is daar een beperkte kantoor- en vergaderruimte voor de gemeente/het stadsdeel en het wijkcentrum en enkele ateliers onder te brengen.

Nuttige functies, al zou je ze liever in een permanent gebouw ondergebracht zien. Al wat langer geleden hebben wij een bouwplan gezien voor de uitbreiding van de brandweerpost naast de Haarlemmerpoort, die op de waarderingskaart is ingedeeld in orde 2, die m.a.w. een beeldbepalend pand is. Dat bouwplan was van een erbarmelijk niveau, nauwelijks beter dan de containers die de brandweer op het achterterrein al heeft staan. Ook die ruimte zal nodig zijn, maar dan wel graag in een vormgeving die recht doet aan de waarde van wat er al staat.
In het concept ontwerp-bestemmingsplan Haarlemmerbuurt is het terrein waarop het noodgebouw moet komen de bestemming tuinen en erven toebedeeld. Op dit moment is dat terrein overigens aardig verwilderd en aan de kant van het plein met een schutting afgesloten. Wat je als argeloze burger node mist is een duidelijke visie op wat de gemeente, nu dus het stadsdeel, met dit gebiedje wil. Het is vanaf de Houtmankade goed zichtbaar, en zowel de brandweergarage als de te handhaven woningen verdienen een goed ruimtelijk kader.
Een bestemming tuinen en erven lijkt op het eerste gezicht niet het meest voor de hand te liggen, maar een bestemming openbaar groen voor een deel van het terrein zou aardig zijn, wanneer het tenminste mogelijk is tussen de brandweergarage en het water een openbaar voetpad te maken. Hoe dan ook, een totaalplan voor dit gebiedje, waarin de al genoemde elementen in samenhang zijn opgenomen, lijkt zeer gewenst. Een zorgvuldige invulling van dit soort kleinere restruimtes kan immers een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van een buurt.

Herman Pinkse

(Uit: Binnenstad 195, nov. 2002.)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.