Rozengracht 23-25

voorgevel achtergevel
Een goede detaillering van gevels is in de Amsterdamse binnenstad heel belangrijk. Een negatief voorbeeld van het tegendeel is een bouwplan aan de Rozengracht 23 en 25. Een klein vriendelijk pand en een pand, dat echt slooprijp is, worden daar samen vervangen door een nieuw gebouw waaraan kraak noch smaak zit.
De inmiddels gesloopte panden op de Rozengracht, in de zichtlijn van de 1e Bloemdwarsstraat
(foto Herman Pinkse)

Zoiets is dodelijk voor de levendigheid van het straatbeeld. Dat geldt hier helemaal omdat de nieuwbouw precies in de as van de 1e Bloemdwarsstraat ligt en daardoor extra in het zicht komt.

De Rozengracht is overigens een aardige staalkaart van bebouwing uit allerlei perioden, in allerlei stijlen en van een heel verschillende schaal. Er staat nogal wat treurig makende nieuwe bebouwing tussen, maar ook bouwplannen die te denken geven. Ga er maar eens kijken.

Is de nieuwbouw op nummer 74 een voorbeeld van hoe kleine invullingen vorm moeten krijgen? Is de nieuwbouw van Wonen 2000 aan de oneven kant goed ingepast? En die aan de even kant? Zijn de nummers 71 en 73 waardevolle monumenten die hoe dan ook beschermd moeten worden? Heeft de verhoging van de monumenten op nummer 218 en 220 een bevredigende resultaat opgeleverd? Zo zijn er nog wel meer aanleidingen voor bespiegelingen. De hamvraag is natuurlijk of het verstandig geweest zou zijn na de demping van de Rozengracht de bebouwing door veel grootschaliger panden te vervangen, zoals aan de Raadhuisstraat is gedaan. Ik denk dat we dankbaar moeten zijn dat dit niet is gebeurd ook al is het huidige beeld niet ideaal.
Maar een duidelijk geformuleerde visie op het na te streven karakter van de gevels van de Rozengracht lijkt toch wel erg gewenst. Zonder zo'n bestuurlijk vastgestelde visie kan ook de welstandscommissie geen vuist maken en kunnen bouwplannen als op Rozengracht 23-25 moeilijk worden tegengehouden.

Herman Pinkse

(Uit: Binnenstad 195, nov. 2002.)

(Zie ook: Zienswijze van de Vereniging tot Behoud van de Jordaan.)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.