Algemene ledenvergadering d.d. 26 april 2003

Voormalige synagoge Uilenburg, Nieuwe Uilenburgerstraat 91, 11.00 uur

Agenda:

1. Opening door de dagvoorzitter
2. Vaststelling van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 6 april 2002 (in Binnenstad 196)
3. Algemeen jaarverslag over 2002
4. Verslag van de Werkgroep Waakhond over 2002
5. Financieel verslag over 2002
5a. Verslag van de kascommissie 2002
5b. Goedkeuring van de jaarrekening over 2002
5c. Décharge van de kascommissie
5d. Benoeming van de kascommissie 2003
6. Begroting 2003
7. Rondvraag

Pauze

Debat over het water in de binnenstad

Onze vereniging voert al vele jaren een strijd tegen het proces van dichtslibben van de historische grachten. De woonboten vormen één van de bedreigingen van de historische binnenstad en liggen een ander gebruik van het water – als waterweg en als ‘sieraad van de stad’ – letterlijk in de weg. Momenteel wordt door de gemeente en het stadsdeel nieuw beleid voorbereid. De huidige raadsperiode lijkt cruciaal te gaan worden. Zie: Waterbeleid in beter vaarwater?
Om deze reden organiseert de vereniging na afloop van de reguliere ledenvergadering een discussie over het water in de binnenstad. Dagelijks bestuurder Guido Frankfurther van het stadsdeel Centrum zal daarbij aanwezig zijn. De discussie wordt geopend door een dialezing over dit onderwerp door Walther Schoonenberg.

(Uit: Binnenstad 199, april 2003.)

[Notulen van de jaarvergadering]
[Notulen van het debat over het water]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.