Flora in een nieuwe gedaante?

De Amstelstraat is niet de meest inspirerende straat van de binnenstad. Het oude ABN- AMRO-gebouw met de ingang naar de parkeergarage, het gat gevormd door de tuin van het museum Willet-Holthuysen en de voormalige Flora-bioscoop, laatstelijk discotheek It, vormen geen opwekkend gezelschap.
Ontwerp van de verhoogde gevel in de Amstelstraat.
Nieuwe aanzicht vanuit de tuin van het museum Willet-Holthuysen.

Voor het Flora-gebouw is intussen een bouwplan ingediend, waarbij de architect in één grote greep gepoogd heeft de problemen van geluidhinder, airconditioning, aan de achterzijde sterk verbrokkelde bouwmassa en magere architectonische kwaliteit op te lossen. Uitgangspunt is handhaving van de discotheek op deze plaats. Een verdienstelijke poging maar niet zonder problemen.
Een wat onverwacht probleem is dat de voormalige bioscoop als beeldbepalend pand (orde 2) is aangemerkt en zelfs is genomineerd als monument. Een tweede probleem is dat het gebouw grenst aan de tuin van het museum. Weliswaar komt de zijgevel niet direct in het zicht vanuit het museum, maar wel in confrontatie met de stijlvol ingerichte tuin. De grote zaal krijgt wat de kap betreft een totaal ander en zeer sprekend uiterlijk. Uitstekend passend bij de functie, maar, vriendelijk gezegd, niet erg op zijn plaats in de historische binnenstad. Het oude gedeelte van het theater is sterk verpauperd en wordt althans wat de gevel betreft, niet in dit bouwplan meegenomen. Dat valt ernstig te betreuren.
De welstandscommissie vindt dat de elementen die buiten de rooilijn van de voorgevel steken een storende werking op het straatprofiel hebben. Zij stelt: “Een meer terughoudende toevoeging, welke het gebouw beter in zijn context plaatst, zou hier wenselijk zijn.” Dat lijkt niet onredelijk, maar moet dan niet eerst de vraag worden beantwoord hoe die context er eigenlijk idealiter uit zou moeten zien. Daarbij dient zeker ook de gevel van het ABN- AMRO-gebouw aan de orde te komen en misschien zelfs wel de vraag of de gevelwand achter het museum niet zou moeten worden gesloten. Voor de Amstelstraat een aantrekkelijke straat is moet er nog wel wat gebeuren.

Herman Pinkse

(Uit: Binnenstad 200, juni 2003.)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.