Bouwplan Oude Schans 5-11

De door architect Soeters ontworpen nieuwbouw Oudeschans 5-11 temidden van panden die nog de historische parcellering hebben.
Op Oude Schans 3 is al vrij lang geleden door architect Herman Zeinstra een modern vormgegeven woonhuis gebouwd. Velen binnen onze vereniging vinden dat een van de tamelijk zeldzame voorbeelden van goed ingepaste nieuwbouw in de binnenstad, waarbij maat en schaal ruime aandacht hebben gekregen. Door architectenbureau Sjoerd Soeters c.s. is nu een bouwplan ingediend voor de vier naastgelegen panden, deels al zeer lang in gebruik bij ijzerhandel Granaat.

Drie van de vier panden zijn ingedeeld in orde 2, zijn dus beeldbepalende panden, terwijl het vierde een onderstuk is. Bij de vaststelling van de waarderingskaart in 2000 is aangegeven dat er al plannen in bespreking waren en dat pas later kon worden besloten of de indeling in orde 2 zou kunnen worden gehandhaafd. Aangezien het bouwplan uitgaat van sloop en nieuwbouw moet worden aangenomen dat in ieder geval de eigenaar vindt dat handhaving van de bestaande bebouwing niet mogelijk is.
Onze vereniging betreurt dat, maar heeft, los van de sloop van de bestaande bebouwing, ook grote bezwaren tegen het nieuwbouwplan zelf. (Zie: Zienswijze.)
Zoals de tekening toont gaat het om een grootschalig project, in totaal 23 meter breed en 18 meter hoog. Ondanks de driedeling manifesteert het zich nadrukkelijk als eenheid en de vormgeving van het middendeel benadrukt nog eens de grootschaligheid. Op deze plek vinden wij dat een onoverkomelijk bezwaar.
Er zijn aan de Oude Schans meer bouwwerken van grotere omvang te vinden, maar juist aan deze zijde overheerst nog de kleinschaligheid. Het gebied rond de Montelbaanstoren ademt nog heel sterk de sfeer van de oude stad en is daardoor, en door de grote rol van het water op deze plaats, een bijzonder waardevol onderdeel van het stadsgezicht waarop we buitengewoon zuinig moeten zijn. Dit project vormt een ernstige aantasting van die waarde en het mag daarom in deze vorm niet worden uitgevoerd. Wat de architect bezielt om juist hier met een uitspringend betonskelet te werken dat volkomen vreemd is aan de omringend bebouwing is een raadsel. Het kan toch niet bedoeld zijn als een postuum eerbetoon aan het Maupoleum.
Wanneer het echt niet mogelijk is de bestaande bebouwing te renoveren moet naar onze mening hier gedifferentieerde nieuwbouw komen op basis van de oude parcellering en met een in de oude stad passend materiaal- en kleurgebruik.

Herman Pinkse

[Zienswijze]

(Uit: Binnenstad 200, juni 2003.)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.