Steigers, beleid of incident?

'Artist impression' van de steiger die Hotel Blakes wil.
Voor Blakes Hotel, gevestigd op de plaats waar lang geleden de Amsterdamse Schouwburg stond, Keizersgracht 384, is een aanvraag ingediend voor het maken van een steiger. Naar ons oordeel niet zo’n passende steiger, maar dat is niet de reden om er hier melding van te maken.

Belangrijker is hoe je de aanleg van steigers in het algemeen moet beoordelen. Met andere woorden, wat zijn de beleidsuitgangspunten waaraan aanvragen voor steigers moeten worden getoetst? Die zijn nog niet geformuleerd en moeten onderdeel vormen van (de uitwerking van) de “Visie op het water in de binnenstad”.
Onze vereniging is voorstander van een dynamisch gebruik van het water in de binnenstad en daarin passen steigers in principe uitstekend, sterker nog, zij zijn er een voorwaarde voor. Dat betekent natuurlijk niet dat zij maar overal gemaakt kunnen worden.
Om te beginnen moet er een visie zijn op het gewenste aantal steigers en de gewenste spreiding daarvan, nog niet heel precies, maar wel in hoofdlijnen. Vervolgens moeten criteria worden geformuleerd waaraan het uiterlijk van eventuele steigers moet voldoen. In de derde plaats moeten eisen worden gesteld aan het openbare karakter van deze voorzieningen. Simpel gezegd, aan het aanleggen van privé-steigers zou, vinden wij, in principe niet moeten worden meegewerkt. Steigers moeten beschikbaar zijn voor gebruik door iedereen. De openbare ruimte mag niet verder worden geprivatiseerd. Dus ook het breeduit vermelden van de naam van de ‘uitbater’ van een steiger kan niet worden toegestaan. Zo’n bepaling zou onderdeel moeten zijn van de welstandscriteria voor steigers.
Bij het maken van een spreidingsplan voor steigers kan overigens heel goed worden ingespeeld op de wensen van hotels om een steiger in de nabijheid te hebben. Als het maar niet gaat om een steiger exclusief voor eigen gebruik en met nadrukkelijke naamsvermelding van het hotel.

Bouwtekening - vooraanzicht Bouwtekening - zijaanzicht

Voor er verder wordt meegewerkt aan nieuwe oevervoorzieningen dient naar onze mening eerst een duidelijk beleid te worden geformuleerd. Daarbij kan ook de vraag aan de orde komen of wellicht het maken van waterstoepen een optie kan zijn. Dergelijke in de kade opgenomen voorzieningen komen in Amsterdan niet vaak voor, maar ze zijn niet onbekend. Het grote voordeel is dat zij de oeverlijn nagenoeg onaangetast laten. Civieltechnisch zijn zij gecompliceerder dan steigers en ongetwijfeld zijn zij duurder. Desondanks lijkt het toch de moeite waard om te bezien of zij een rol kunnen spelen in het waterbeheer.

Herman Pinkse

[Zienswijze]

(Uit: Binnenstad 201, september 2003.)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.