Brieven van lezers

Onderdoorgang Rijksmuseum

De onderdoorgang van het Rijksmuseum
Met belangstelling heb ik de artikelen in Binnenstad 204, over de onderdoorgang van het Rijksmuseum gelezen. De inhoud viel mij toch wat tegen.
[Eronderdoor of niet eronderdoor, is dat een vraag?]
[De poort onder het Rijksmuseum]

Ten eerste werd de discussie verengd tot één over de fietsers. Terwijl wie goed geluisterd heeft naar de argumenten van onder andere het comité Red de Onderdoorgang weet dat het om meer gaat. Helaas worden deze aspecten niet belicht door de twee auteurs. Ik kan slechts instemmen met de conclusie van Vladimir Stissi dat we niet tot een waardeloos compromis moeten besluiten. In mijn ogen is het huidige voorstel van het Rijksmuseum een waardeloos compromis. En overigens ook in de ogen van de gehele deelraad Oud-Zuid, die zich achter onze motie heeft geschaard en het huidige ontwerp heeft afgekeurd.
Waar gaat het dan wel over? Inderdaad dat een stuk openbare ruimte wordt opgeofferd aan het Rijksmuseum. Openbare ruimte van alle Amsterdammers: voetgangers, muzikanten, flaneurs en, inderdaad, ook fietsers. Door de nu gekozen oplossing worden die met zijn allen op veel te smalle stroken verbannen, waar iedereen elkaar voor de voeten en wielen zal rijden en lopen. Met recht een waardeloos compromis. Zeker voor een vereniging als VVAB had ik daarom een kritischer houding tegenover deze inbreuk op de openbare ruimte verwacht. Immers, indien het om een terras (van het Rijksmuseum) zou gaan was er vast een kritischer artikel gekomen. Nu gaat het hier natuurlijk om meer dan een terras. Maar voor de broodnodige verbeteringen aan de ingangen van het Rijksmuseum zijn meer alternatieven voorhanden. Helaas passen die voor het Rijksmuseum niet in de “integriteit van het ontwerp van de renovatie”, en worden deze op voorhand verworpen. Alsof de nu voorgestelde ingreep niet een forse inbreuk betekent op de integriteit van het ontwerp van Cuypers! En moeten we niet tot het uiterste gaan, zeker als VVAB, om het oorspronkelijke ontwerp van dit Rijksmonument te respecteren en verdedigen? Daarbij hoort ook het herstellen van de lichthoven zodat “die donkere tochtslurf voor voetgangers” (Geurt Brinkgreve) weer een aangename wandelpromenade voor alle Amsterdammers wordt. En daarbij hoort niet het vervolgens bestempelen van deze openbare ruimte tot exclusief gebied voor de betalende bezoekers van het Rijksmuseum. Helaas moet ik constateren dat de VVAB in dit geval zich wel heel makkelijk laat ompraten door de eigenaar van dit Rijksmonument, en zich zelfs bijna als pleitbezorger van deze verminking ontpopt.

Lennart Helsloot,
fractievoorzitter Groen Links, Amsterdam Oud-Zuid

(Uit: Binnenstad 205, mei 2004.)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.