'Amstelcampus'

Torens aan Wibautstraat

Artist impression van de 'Amstelcampus'
De Hogeschool Amsterdam wil rond het voormalige Wibauthuis en het oude Belastingkantoor – waar zij reeds een vestiging heeft – een nieuwe hogeschoolcampus ontwikkelen. Al dit jaar komt het stedenbouwkundig programma van eisen rond. De plannen zijn grootschalig en massief. De gebouwen gaan flink de hoogte in, tot bijna zestig meter. De Hogeschool werkt in deze plannen overigens samen met de Universiteit van Amsterdam die al eerder op het Binnengasthuisterrein twee torens wilde bouwen.

In de omliggende buurt, die een fijnmazig patroon heeft, is verzet ontstaan tegen de plannen. De buurt heeft zich gebundeld in de actiegroep 'King Kong' en wil voorkomen dat de omgeving letterlijk in de schaduw komt te liggen van de grote bouwvolumes.
Ook de Vereniging maakt zich zorgen over de massaliteit van de plannen aan de rand van het beschermd stadsgezicht. De torens zullen vanuit de binnenstad goed te zien zijn en liggen te dicht op een gebied dat als Werelderfgoed wordt beschouwd. Kortom, er dreigt een nieuwe Nederlandse Bank aan de rand van de binnenstad. De zogenaamde Wibaut-as wordt algemeen beschouwd als een inbreuk op het karakter van de historische binnenstad. Er liggen beleidsvoornemens van de centrale stad om iets te doen aan de schadelijke effecten van deze verkeersdoorbraak.
De Bond Heemschut gaat samen met o.a. het Cuypersgenootschap een subsidieverzoek indienen voor een nieuw, onafhankelijk stedenbouwkundig onderzoek naar wat deze locatie aankan. Het Cuypersgenootschap verzet zich tevens tegen de sloop van het voormalige Wibauthuis. Alhoewel de mogelijke plaatsing van dit kantoorgebouw op de Monumentenlijst ons de wenkbrauwen doet fronsen, lijkt redding van dit gebouw verre te verkiezen boven datgene wat ervoor in de plaats moet komen.

Walther Schoonenberg

[ Zienswijze SPvE Amstelcampus]

(Uit: Binnenstad 208, november 2004)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.