Deelraad unaniem over Vijzelgracht

In Binnenstad 213 schreven wij over het plan van het buurtcomité Vijzelgracht – Entree met kracht. Een motie van de deelraadsleden Y. Alkema (D66), L. Deben (PvdA) en J. Kircz (AA/DG) verzoekt het stadsdeelbestuur al het mogelijke te doen om de gracht te realiseren.
Artists' Impression van de Vijzelgracht
(Todd van Hulzen)
Artists' Impression van de Vijzelgracht
(Todd van Hulzen)

De motie luidde aldus:

“De raad van het stadsdeel Amsterdam-Centrum in vergadering bijeen, gehoord hebbende de discussie over de begroting 2006, overwegende dat:
- het Comité “Vijzelgracht – Entree met Kracht” met veel succes aan de weg timmert om een gracht terug te brengen in de Vijzelgracht, nadat de Noord/Zuid- lijn gereed is,
- er nu een unieke gelegenheid is om water terug te brengen in de stad,
- in het Programakkoord de intentie wordt uitgesproken één of meer gedempte grachten weer open te graven,
- er zich nu een unieke gelegenheid aandient: de bewoners willen een gracht en de straat zal, nadat de Noord/Zuid-lijn gereed is, opnieuw heringericht moet worden.
- de plannen voor de Noord/Zuid-lijn en de aanbesteding van de werken onder de Centrale Stad vallen,
verzoekt het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel Amsterdam-Centrum contact op te nemen met het college van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam en daar de wens uit te spreken om samen met het stadsdeel Amsterdam-Centrum en de bewoners al het mogelijke te doen om deze gracht mogelijk te maken.”

De motie werd op 20 oktober 2005 unaniem aangenomen. De gemeenteraad heeft eveneens de wens uitgesproken het water terug te brengen in de Vijzelgracht. Hoewel wethouder Van der Horst (VVD) meer ziet in een parkeergarage die de stad geld oplevert, is hem opgedragen uit te zoeken hoeveel het kost om de gracht terug te brengen.

Het onderwerp blijkt dus nog steeds hoog op de politieke agenda te staan. Wie had dat vijf jaar geleden kunnen denken? De vraag is niet óf er een gracht open gaat, maar waar en wanneer de eerste open gaat.

Walther Schoonenberg

Meer lezen:
[Plan van bewoners om de Vijzelgracht open te graven]

(Uit: Binnenstad 214, december 2005)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.