Vijzelgracht gaat niet open:

‘Mooi plan, maar we hebben er geen geld voor over’

In de gemeenteraad van 1 februari 2006 sneuvelde het plan om de Vijzelgracht weer open te graven. Bijna de gehele raad zag, voornamelijk om financiële redenen, van zijn eerder uitgesproken voornemen om de gracht te hergraven af. Het maken van de nieuwe gracht zou minimaal € 12 miljoen kosten.
Doorsnede van de Vijzelgracht na aanleg van het metrostation en de gracht (tek. buurtcomité 'Vijzelgracht - Entree met Kracht')

Ter vergelijking: de laatste kostenoverschrijding van de NZ/Lijn bedraagt dit jaar € 65 miljoen en vorig jaar € 92 miljoen, samen € 157 miljoen, dus ruim het tienvoudige.

Dat het Vijzelgracht-plan zou sneuvelen, werd al duidelijk in de commissievergadering die aan de gemeenteraad voorafging. Aan de inspanningen van het buurtcomité 'Vijzelgracht - Entree met Kracht' heeft het niet gelegen. In de commissievergadering toonde Huib Tilanus, woordvoerder van het comité, glashelder aan dat het opengraven van de Vijzelgracht in combinatie met het in aanbouw zijnde metrostation en eventueel een parkeergarage zeer goed haalbaar is. In de besprekingen die daarop volgden, bleek echter dat de raadsleden het plan niet financieel haalbaar achtten. Wethouder Mark van der Horst verwoordde het letterlijk: “Iedereen vindt het mooi, maar niemand heeft er geld voor over.” Zelf waste hij zijn handen in onschuld: “Als u zegt dat ik het moet doen, dan doe ik het. Alles kan. Als u een roze olifant wilt, dan bouwen we die.”

De vraag is nu hoe het stadsdeel-Centrum hierop zal reageren, want de deelraad besloot eerder unaniem vóór het opengraven van de Vijzelgracht. Het stadsdeel kan de aanleg van de Vijzelgracht echter niet betalen. En het is nu of nooit. In de commissievergadering bleek dat als er nu geen gracht gemaakt wordt, het water nooit meer teruggebracht kan worden.

Walther Schoonenberg

[Plan van bewoners om de Vijzelgracht open te graven]

(Uit: Binnenstad 216, maart 2006)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.