Brug 303 wordt te breed

De vereniging heeft bezwaar aangetekend tegen de bouwaanvraag voor brug 303 over het Damrak bij het ‘Open Havenfront’ voor het Centraal Station.

De oude brug wordt gesloopt vanwege de aanleg van de N/Z-lijn. Al in 2000 had de vereniging de wens geuit dat het wateroppervlak voor het Centraal Station zoveel mogelijk vergroot zou worden. In het Masterplan Stationseiland was dat het uitgangspunt.
Onze verbazing was echter groot toen uit de ter visie gelegde bouwtekeningen bleek dat de nieuwe ‘Nieuwe Brug’ bijna 26 meter breed zou worden. In ons bezwaarschrift toonden wij aan dat de brug – zelfs met behoud van een rijstrook voor nood- en hulpdiensten – 4,5 à 5,5 meter smaller zou kunnen. Ook bleek van een restauratieve benadering geen sprake, terwijl dat wel in het Programma van Eisen was opgenomen.

Walther Schoonenberg

Meer lezen:

[Brug 303] Beëindiging procedure rond brug 303 vanwege negatieve adviezen Welstand en Bezwaarschriftcommissie
[Brug 303] Brief aan bezwarencommissie, inzake de nieuwe Nieuwebrug over het Damrak, brug 303
[Brug 303] bezwaarschrift inzake brug 303, de nieuwe Nieuwebrug over het Damrak: te breed
[Brug 303] pro forma bezwaar tegen te brede brug 303, Damrak/Prins Hendrikkade
[Brug 303] zienswijze brug 303, Damrak/Prins Hendrikkade, te breed

(Uit: Binnenstad 218, oktober 2006)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.